Bài cuối: Xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội mạnh từ “gốc”

Chỉ tiêu hay tiêu chí

Khảo sát công tác phát triển đảng viên trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, một số đảng viên bị xóa tên thời gian vừa qua, một phần do công tác kết nạp đảng viên chạy theo chỉ tiêu, có đảng viên chưa hết thời gian dự bị đã bị xóa tên. Điều đó khẳng định, việc đặt ra kế hoạch, chỉ tiêu để phấn đấu là cần thiết. Nhưng phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn, hoàn cảnh cụ thể, nếu không sẽ dẫn đến chạy theo chỉ tiêu mà bỏ qua chất lượng. Chia sẻ về điều này, đồng chí Trần Quyết Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng cho biết: Trong thời gian qua cũng có lúc chúng ta chạy theo số lượng, nhất là các đơn vị khối hành chính sự nghiệp cố gắng hoàn thành chỉ tiêu vì đây là tiêu chí đánh giá thi đua. Hiện nay, chúng ta đã khắc phục được việc đánh giá thi đua theo tiêu chí này. Việc giao chỉ tiêu tạo áp lực cho các đảng bộ, chi bộ, dẫn đến có lúc chưa thật chú ý đến chất lượng. Thực hiện chỉ tiêu, nhưng tiêu chí, tiêu chuẩn là yêu cầu quan trọng nhất, đặt lên hàng đầu khi xem xét kết nạp vào Đảng.

Theo Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy, căn cứ vào chỉ tiêu giao cho các cấp ủy trực thuộc, nếu thấy đơn vị nào khó khăn, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ làm việc trực tiếp để vừa tìm hiểu rõ nguyên nhân vừa có biện pháp hỗ trợ. Việc giao chỉ tiêu dễ nảy sinh tình trạng chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng. Do đó, Thành ủy giao chỉ tiêu căn cứ vào nguồn “đầu vào” do cơ sở báo cáo và kết quả chung của đơn vị trong 3 năm gần nhất. Cùng với thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên, việc kiểm soát chặt “đầu vào” là giải pháp rà soát, sàng lọc đảng viên quan trọng mà Thành ủy Hà Nội luôn yêu cầu các TCCSĐ phải nghiêm túc thực hiện.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trong nhiều năm, các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Hoàn Kiếm… là những quận thực hiện chặt chẽ các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, bảo đảm nguồn chất lượng đảng viên được kết nạp. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Quận ủy Hoàng Mai xây dựng, biên soạn và ban hành bộ quy trình, thủ tục về kết nạp đảng viên, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quận. Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/BTCQU ngày 1-3-2017 “Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức; hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức” để công tác phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, hạn chế sai sót. Quận Hai Bà Trưng cùng với Ba Đình, Hoàn Kiếm là ba quận của Hà Nội thực hiện khâu trung gian trong việc thụ lý hồ sơ kết nạp đảng. Chuyên viên phụ trách cơ sở có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ kết nạp đảng từ các đơn vị gửi lên trước khi chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách công tác kết nạp đảng.

Là một trong những địa phương đi đầu trong thành phố, luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đảng viên, đồng chí Trịnh Tiến Tường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chương Mỹ khẳng định: Để bảo đảm chất lượng “đầu vào” phát triển đảng viên, Huyện ủy yêu cầu tất cả ban chi ủy, các đảng viên phải hiểu rõ được quy trình thủ tục về kết nạp và đặc biệt là tiêu chuẩn của đảng viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy phối hợp với cơ quan công an thẩm tra chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay của tất cả quần chúng trong diện xem xét kết nạp đảng, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị ngay từ đầu. Đã có trường hợp hồ sơ kết nạp đảng viên đã xong các thủ tục, nhưng sau đó phát hiện không đủ tiêu chuẩn nên Huyện ủy chỉ đạo kiên quyết loại ra. Còn kinh nghiêm của Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì trong việc bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn đảng viên kết nạp là phải tập trung tuyên truyền, giáo dục ở cơ sở, “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn cán bộ cơ sở để cán bộ cơ sở hiểu rõ, nắm chắc quy trình, các bước tiến hành từ tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp. Bởi, chỉ có nắm chắc nghiệp vụ thì cán bộ cơ sở mới thực hiện nghiêm ngay từ khâu chọn “đầu vào”.

Chi bộ số 3, Đảng bộ phường Thanh Lương, Quận ủy Hai Bà Trưng có 133 đảng viên, khoảng 97% trong đó là người cao tuổi. 10 năm qua, Chi bộ chỉ kết nạp được 1 đảng viên duy nhất là đồng chí Trần Hoàng Hải, Bí thư Chi đoàn thanh niên ở khu dân cư. Đó là tình trạng chung của các chi bô khu dân cư. Đồng chí Bí thư chi bộ khẳng định: Dù khan hiếm nguồn, nhưng không vì thế mà Chi bộ coi nhẹ chất lượng, hạ thấp tiêu chí, tiêu chuẩn. Chi bộ phải tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ, rèn luyện, thử thách quần chúng, đủ tiêu chuẩn mới xem xét kết nạp vào Đảng. Kế hoạch số 130-KH/TU của Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” yêu cầu cấp ủy các cấp khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Như vậy, cần khẳng định: chỉ tiêu là quan trọng, nhưng tiêu chí, tiêu chuẩn quan trọng hơn, không chỉ góp phần quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, mà còn là danh dự, uy tín, niềm tin của Nhân dân với Đảng. 

Chi bộ là trung tâm

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25-4-2019 về triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Theo đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường kiểm tra, giám sát những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng từ manh nha để ngăn chặn kịp thời. Trên tinh thần đó, Chi bộ 3 Đảng bộ phường Thanh Lương đã gắn việc xem xét, xử lý kỷ luật với công tác tư tưởng và tổ chức nên có tác dụng tích cực trong ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hạn chế việc đảng viên bỏ sinh hoạt đảng. Đồng chí Hoàng Công Bảo, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra sinh hoạt đảng của chi bộ khẳng định: Từ trước tới nay, Chi bộ 3 luôn là chi bộ tiêu biểu trong việc chấp hành quy định sinh hoạt đảng. Chi bộ luôn có sổ theo dõi, đảng viên dự sinh hoạt chi bộ. Qua rà soát, sàng lọc, từ đầu năm 2019 chi bộ có 17 đảng viên tham gia sinh hoạt không đều. Chi ủy đã phân công chi ủy viên, đồng chí bí thư chi bộ đến từng nhà đảng viên để tìm hiểu, động viên, nhắc nhở các đồng chí tham gia sinh hoạt. Đảng viên khi nghỉ sinh hoạt đều báo cáo và có lý do chính đáng, nhưng cấp ủy chi bộ vẫn cần làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyên vọng của đảng viên, đó là một trong các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, từ thực tế quan sát cách làm ở những đơn vị đạt kết quả cao trên địa bàn TP. Hà Nội cho thấy, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của bí thư cấp ủy và tâm huyết của đồng chí phó bí thư trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng Đảng có ý nghĩa quyết định, gắn kết các đảng viên trong chi bộ. Gặp gỡ, trò chuyện với các đảng viên của Chi bộ 3 càng thấy rõ điều đó. Chi bộ gồm 133 đảng viên, đa số là đảng viên hưu trí, tuổi bình quân 61-62 tuổi, nhưng chỉ có 14 đảng viên xin miễn sinh hoạt đảng. Điều đặc biệt, nhiều đồng chí tuổi đã cao nhưng tinh thần trách nhiệm của đảng viên thì không “nghỉ hưu”. Nhiều đảng viên trên 70 tuổi, trong đó có đảng viên đã 96 tuổi đảng, vẫn tham gia sinh hoạt đảng đều đặn, có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng rất lớn đối với các đảng viên trong chi bộ. Việc sinh hoạt đảng luôn được chi bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Khi hỏi về đồng chí bí thư chi bộ, các đảng viên trong chi bộ đều quý trọng những đóng góp của đồng chí bí thư có kinh nghiệm, nhiệt huyết, trách nhiệm, đã tham gia cấp ủy hơn 10 năm, luôn quan tâm lãnh đạo chi bộ, xây dựng khu phố văn hóa. Ai cũng cho rằng, sinh hoạt chi bộ ngày càng ý nghĩa, có tính giáo dục cao, mỗi lần sinh hoạt đều mang đến niềm vui cho mỗi đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thân, Bí thư chi bộ lại khẳng định: Chính tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ là sợi dây gắn kết giữa các đảng viên và giữa đảng viên với quần chúng, tạo khí thế sôi nổi trong thực hiện các phong trào địa phương. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của các đảng viên cao tuổi trong Chi bộ là tấm gương để Chi bộ 3 luôn là chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung sinh hoạt chi bộ cụ thể, thiết thực, giải quyết các vấn đề dân sinh hằng ngày.

Đồng chí Đường Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khẳng định: Chương trình số 01-CTr/TU được Thành ủy Hà Nội ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI - được xác định là chương trình cốt lõi, “xương sống”. Chương trình này yêu cầu các cấp ủy, TCCSĐ thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ. Trong đó, nội dung sinh hoạt ở 100% chi bộ (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thôn, xóm, tổ dân phố, doanh nghiệp, trường học...) đều phải xác định cho được nội dung trọng tâm liên quan đến các vấn đề dân sinh. Bởi vậy, không chỉ có Chi bộ 3 Đảng bộ phường Thanh Lương mà mô hình “Chi bộ 4 tốt, đảng viên nêu gương” có ở 100% chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng bộ phường Thạch Bàn (quận Long Biên) triển khai xây dựng nhiều năm nay; Chi bộ 8 Đảng bộ phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đã phát huy được vai trò đảng viên trong giải phóng mặt bằng, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh.

Rõ ràng, chi bộ chỉ có thể làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị cơ sở khi chi bộ là nơi đảng viên muốn ở, không muốn đi, nơi đoàn kết đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Trịnh Tiến Tường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chương Mỹ khẳng định: Mấu chốt nhất là các tổ chức đảng phải làm tốt vai trò của tổ chức đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương, từ đó tạo uy tín cho tổ chức đảng. Ở đâu tổ chức đảng chưa khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, ở đó phong trào đi xuống, niềm tin của nhân dân giảm sút, tinh thần đảng viên không cao, do đó cũng không thể thu hút đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, góp phần lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng viên là chủ thể

Để hạn chế việc đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, chi bộ phải là nơi đảng viên muốn đến, phát huy được tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong các phong trào địa phương. Thời gian qua, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn TP. Hà Nội đã chủ động đổi mới, triển khai một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên - giải pháp căn cốt để rà soát, phân loại, sàng lọc đảng viên. Quản lý đảng viên bằng phân công nhiệm vụ là giải pháp phổ biến và mang lại hiệu quả. Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường vai trò của chi bộ, gắn trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Ở Đảng bộ quận Tây Hồ, việc thực hiện phân công đảng viên nghiêm túc và bài bản đem đến những hiệu quả thiết thực. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, phường Phú Thượng, mỗi lần nói về cậu con trai đã trở thành sĩ quan trong Quân đội, anh vừa tự hào lẫn xúc động. Bởi lẽ đó là điều mà vợ chồng anh chưa từng nghĩ đến, thậm chí có thời điểm vợ anh Hùng còn phản đối quyết liệt việc con thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh Hùng khẳng định: Con trai được như ngày hôm nay có sự giúp đỡ rất lớn từ bác Phấn (đảng viên Chi bộ số 2, Đảng bộ phường Phú Thượng). Bác rất nhiệt tình, trách nhiệm, những vướng mắc của gia đình đều được bác giúp đỡ. Anh chia sẻ: Lúc đầu khi con trai nhập ngũ, bản thân tôi mừng vui vì con được tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân nhưng vợ tôi sợ con vất vả, ngăn cản không cho con đi. Bác Phấn đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, tìm cách tháo gỡ những khúc mắc trong tư tưởng của vợ tôi để động viên con lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Duy Phấn cho biết: Phát huy tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công phụ trách hộ, khi biết chuyện nhà anh Hùng, tôi thường xuyên sang thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ gia đình tôi cũng từng có 2 con vào bộ đội, vận động, động viên gia đình anh Hùng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, các đảng viên như đồng chí Phấn đã phát huy được vai trò ở khu dân cư. Đồng chí Phấn chỉ là một trong rất nhiều đảng viên trên địa bàn quận Tây Hồ nói riêng, TP. Hà Nội nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Với hơn 30 TCCSĐ trên địa bàn quận, 100% các chi bộ đều triển khai thực hiện nhiệm vụ trên. Mục tiêu Quận uỷ Tây Hồ đề ra cho đảng viên phụ trách hộ gia đình là làm sao để các hộ dân trên địa bàn nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, cấp uỷ đảng thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng khẳng định: Trong nhiều năm qua, phường thực hiện việc phân công đảng viên nghiêm túc, sâu sát, chặt chẽ. Mỗi đảng viên được phân công một hoặc một số hộ liền kề tùy theo sức khoẻ, năng lực trình độ. Phân công đảng viên vừa tăng trách nhiệm, ý thức đảng viên, không buông lỏng quản lý đảng viên mà gắn đảng viên có trách nhiệm với Đảng, chi bộ, với cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống; vừa đem lại hiệu quả về phát triển kinh tế, vừa tăng cường đoàn kết nhân dân trong khu dân cư, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đảng viên được phân công nhiệm vụ, tạo niềm tin trong nhân dân, được nhân dân yêu mến, tăng thêm sự gắn bó với Đảng. Nhân dân nắm được chủ trương, đường lối, quyết sách của địa phương từ đó tạo sự đồng thuận nên quận Tây Hồ không có những vụ việc nổi cộm, phức tạp trên địa bàn. Hằng năm, Quận ủy luôn chỉ đạo đảng uỷ các phường rà soát, đánh giá những đảng viên được phân công phụ trách, đồng chí nào trong năm hoạt động hiệu quả, đồng chí nào sức khỏe không bảo đảm, tuyên truyền với nhân dân chưa được tốt thì nhắc nhở, thay thế phù hợp.

Đồng chí Đặng Tiến Hoàng, Bí thư xã Đại Yên (Chương Mỹ) cho biết: 5 đảng viên mà Đảng ủy tiến hành thủ tục xóa tên do bỏ sinh hoạt đảng đều đã từng được phân công nhiệm vụ, nhưng không nhận với lý do bận làm kinh tế. Đó là biểu hiện của phai nhạt lý tưởng, không thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau quá trình nhắc nhở, xem xét, Đảng ủy kiên quyết làm thủ tục gửi Huyện ủy Chương Mỹ xem xét xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Kiểm soát chặt “đầu vào” kết nạp đảng viên, phát huy vai trò tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương là giải pháp mà các quân, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội triển khai có hiệu quả, góp phần hạn chế đảng viên bỏ sinh hoạt, rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm.

Với việc thực hiện các chương trình, nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp. Đặc biệt việc phát huy vai trò nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến cán bộ, đảng viên toàn thành phố. Lãnh đạo TP. Hà Nội đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý những bất cập, bức xúc của nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm nóng”; tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, nêu gương của những người đứng đầu thành phố đã lan tỏa, tăng niềm tin của nhân dân về một đảng bộ hành động. Với nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ TP. Hà Nội là một trong những đảng bộ đi đầu cả nước với nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội”, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Tiêu chí TCCSĐ trong sạch có nhiều, nhưng nay tiêu chí quan trọng nhất là phải được dân tin, dân yêu”. Nhân dân chỉ tin, chỉ yêu khi Đảng tập hợp trong hàng ngũ của mình những đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, ý chí hành động vì dân. Rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bỏ sinh hoạt đảng là giải pháp cần kíp góp phần tăng sức mạnh, uy tín của Đảng. Hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng ngày càng đẹp hơn trong mắt của nhân dân Thủ đô nói riêng, nhân cả nước nói chung khi được lãnh đạo bởi một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh – Đảng bộ được dân tin yêu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất