Hoài Nhơn tập trung củng cố cơ sở đảng yếu kém
Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2017.

Đảng bộ huyện Hoài Nhơn có 50 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 24 đảng bộ và 26 chi bộ cơ sở. Năm 2018, có 9/50 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 18%); 36/50 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 72%); 4 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 8%); 1 TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 2%).

Qua kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2018, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện đã xác định, thiếu trách nhiệm, giảm sức chiến đấu, chưa đầu tư đúng mức thời gian, công sức cho công tác xây dựng đảng... là những nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của 5 TTCSĐ thuộc Đảng bộ huyện. 

Trong số 5 TCCSĐ nêu trên, Đảng bộ xã Hoài Thanh Tây không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ xã Hoài Hảo, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, Chi bộ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Thiên Phát, Chi bộ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thanh Quý, đều xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng bộ xã Hoài Thanh Tây có 16 chi bộ trực thuộc, với 410 đảng viên. Năm 2018, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ xã chưa có sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo đối với UBND xã trong công tác quản lý đất đai; buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát đối với Chi ủy, Chi bộ thôn Ngọc Sơn Nam. Ngoài ra, một số cấp ủy viên, cán bộ, công chức xã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn thôn không phù hợp, nên không phát huy tác dụng công tác nhưng Đảng ủy không chỉ đạo khắc phục kịp thời; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND xã. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của Đảng ủy, HĐND xã chưa được quan tâm chỉ đạo đúng mức.

Đảng bộ xã Hoài Hảo có 13 chi bộ trực thuộc, với 435 đảng viên. Qua đánh giá, chất lượng nội dung sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ một số kỳ họp chưa đạt yêu cầu; việc tham gia, góp ý đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa được phát huy; năng lực lãnh đạo, quản lý của một số đồng chí trong Ban Chấp hành còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên chưa được quan tâm thường xuyên. Có cán bộ lãnh đạo là cấp ủy viên xã bị kỷ luật trong năm.

Đối với Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, Chi bộ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Xây dựng Thiên Phát, Chi bộ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thanh Quý đều là 3 tổ chức cơ sở đảng có ít đảng viên. Là loại hình chi bộ doanh nghiệp tư nhân, nên các chi bộ đều có những khó khăn nhất định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty. Trong đó, các chi bộ đều chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Thời gian, chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm theo quy định. Việc tham gia góp ý, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa được phát huy. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên chưa được quan tâm. Chưa căn cứ quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân để xây dựng quy chế làm việc…

Đảng phải mạnh bắt đầu từ chi bộ, xác định nền tảng đó, ngay sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo để củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ này. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn Lê Tự Hồng cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn xác định cần kịp thời củng cố, kiện toàn TCCSĐ qua đánh giá cuối năm 2018 không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn huyện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu năm 2019 và những năm tiếp theo không còn TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo đó, các TCCSĐ trên xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung bổ sung, ban hành quy chế làm phù hợp với tình hình thực tế của TCCSĐ. Từng đồng chí cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ liên hệ trách nhiệm cá nhân những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2018, đề ra biện pháp khắc phục, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh. Mỗi cấp ủy, chi bộ phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; làm tốt công tác kết nạp đảng viên…

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp UBKT Huyện ủy và các ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất