Đam Rông tạo chuyển biến nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng


Lãnh đạo Huyện ủy Đam Rông trao giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Nỗ lực của đảng bộ các cấp

Trước khi có Chương trình 30a và các chính sách đầu tư hỗ trợ của tỉnh, kinh tế - xã hội huyện Đam Rông hết sức khó khăn: cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thiếu thốn; trình độ dân trí thấp cùng với điều kiện canh tác, sản xuất lạc hậu; đội ngũ cán bộ chủ yếu được tăng cường từ nhiều nguồn, nhiều địa phương vừa thiếu, vừa không đồng bộ, đa số lại chưa am hiểu tình hình thực tế của địa phương… Cùng với những khó khăn trên, tình trạng người dân tộc Mông từ các tỉnh miền núi phía bắc di cư tự do vào đây đã chiếm dụng một số vùng rừng tại các xã để cư trú, khai thác rừng và lâm sản trái phép, gây không ít áp lực, khó khăn cho các cấp chính quyền địa phương.

Để tháo gỡ những khó khăn, đưa Đam Rông từng bước phát triển, Tỉnh ủy Lâm Đồng và Huyện ủy Đam Rông xác định trước hết cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Trong đó, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng tại các thôn, các xã và công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng. Huyện coi đây là vấn đề mấu chốt để xây dựng nguồn nhân lực tổ chức thực hiện việc phát triển toàn diện huyện nghèo Đam Rông. Huyện ủy đã ban hành và triển khai tích cực các nghị quyết về công tác xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Đảng bộ và chính quyền các cấp trong huyện đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 18-4-2007 về “Xây dựng hệ thống chính trị ở xã, thôn trong huyện”; Kế hoạch số 10-KH/HU ngày 1-6-2011 về thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 19-4-2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2010 - 2015"; Nghị quyết chuyên đề 03-NQ/HU ngày 14-1-2016 về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh bền vững”.

Những kết quả nổi bật

Đươc sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng, đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân toàn đã nỗ lực vượt khó. Đến nay, Đam Rông có nhiều khởi sắc. Đời sống kinh tế, văn hóa, hạ tầng giao thông nông thôn, các công trình công cộng, nhà ở của nhân dân được xây dựng kiên cố, khang trang; tỷ lệ hộ nghèo từ trên 70% đã giảm còn 27,47%; 8/8 xã đã có đường nhựa, y tế đã đạt chuẩn theo tiêu chí quốc gia; có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 78% cơ quan, đơn vị, 87,5% thôn và 77% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; mức thu nhập bình quân đầu người từ 2,6 triệu đồng/năm (2005) đến nay được nâng lên gấp gần 10 lần.

Dự án định canh, định cư được UBND tỉnh phê duyệt đã bố trí 4 điểm (3 điểm tập trung và 1 điểm xen ghép) định canh định cư, giải quyết cho 452 hộ với 2.428 nhân khẩu người Mông định cự và canh tác ổn định, khắc phục được tình trạng du canh du cư, phá rừng gây bức xúc trước đây. Tại một số điểm định cư, nhân dân đã vươn lên thoát nghèo, đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Khi mới thành lập, Đảng bộ huyện Đam Rông chỉ có 26 tổ chức cơ sở đảng với 445 đảng viên, trong đó có 163 đảng viên người DTTS (chiếm 36,6%); toàn huyện có 7 thôn, các trường học, trạm y tế "trắng" đảng viên và chưa có tổ chức cơ sở đảng; hoạt động các chi bộ, chất lượng đảng viên khi đó còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đến nay, sau 13 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng đảng, nhất là trong vùng DTTS đã có bước tiến quan trọng. Đảng bộ huyện Đam Rông hiện có 33 tổ chức đảng (13 đảng bộ cơ sở, với 137 chi bộ) và 21 chi bộ trực thuộc Huyện ủy) với 1.719 đảng viên; trong đó, có 530 đảng viên người DTTS (chiếm 33,95%); 56/56 thôn và 100%  cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã có tổ chức cơ sở đảng.

Hơn 10 năm qua, cùng với xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được quan tâm đặc biệt. Trung bình mỗi năm toàn Đảng bộ có hơn 100 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng; từ năm 2005 đến nay đã kết nạp 1.116 đảng viên, trong đó có 367 đảng viên người DTTS.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thường xuyên được tăng cường. Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức nhiều lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng, tập huấn năng lực lãnh đạo, kỹ năng công tác, trình độ vi tính, ngoại ngữ, dạy tiếng DTTS cho hàng trăm lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ huyện Đam Rông đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trong đó có việc tổ chức chào cờ sáng thứ hai đầu tuần gắn với báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của từng đảng viên, cán bộ theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Thực tiễn cho thấy đây là mô hình có hiệu quả trong công tác xây dựng đảng, đang được Tỉnh uỷ Lâm Đồng nghiên cứu nhân rộng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất