Hiệu quả từ việc tổ chức các mô hình điểm


Trung tá Hồ Ngọc Thạch (thứ hai, trái sang), Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Kho K1 kiểm tra hồ sơ công tác xây dựng đảng tại Chi bộ Ban Kế hoạch - Kỹ thuật.

Trung tá Hồ Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Kho K1 cho biết: “Đảng bộ Kho K1 là tổ chức cơ sở đảng 2 cấp, có tỷ lệ lãnh đạo cao (chiếm 81,48% quân số toàn đơn vị); song phần lớn đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ là cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị. Do vậy, năng lực lãnh đạo toàn diện có mặt còn hạn chế, nhất là việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết, lãnh đạo, tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát”.

Trước đây, việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết của một số chi bộ còn mang tính chung chung, dàn trải; những hạn chế, tồn tại chưa chỉ rõ được nguyên nhân, chưa quy trách nhiệm cụ thể nên khắc phục còn chậm; việc điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ chưa khoa học, chưa phát huy hết vai trò của đội ngũ đảng viên... dẫn đến kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chưa cao. Trên cơ sở Chỉ thị 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Chỉ thị 502-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Kho đã tiến hành rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ, từ đó đối chiếu với nội dung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” để lãnh đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại.

Với phương châm “yếu ở đâu xoáy sâu khắc phục ở đó”, Đảng ủy đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các cấp ủy viên nắm chắc hướng dẫn, quy định của trên về công tác xây dựng đảng. Đồng thời, kết hợp giữa tập huấn với xây dựng các mô hình điểm, tổ chức "làm mẫu" những vấn đề mới, khắc phục những nội dung còn yếu để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy Kho K1 đã xây dựng Chi bộ Kho đạn Hải Vân trở thành điểm "làm mẫu"về công tác xây dựng đảng. Trên cơ sở xây dựng điểm, Đảng ủy tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tập trung khắc phục có hiệu quả các khuyết điểm tồn tại trước đây, tạo bước chuyển biến toàn diện, vững chắc để các chi bộ khác học tập. Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng ra nghị quyết của các chi bộ, Đảng ủy đã bồi dưỡng cho cấp ủy Chi bộ Kho đạn Hải Vân từ quy trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết, phương pháp điều hành một buổi sinh hoạt của bí thư chi bộ đến việc tham gia phát biểu ý kiến của các đảng viên... để tổ chức một buổi sinh hoạt mẫu cho các bí thư, phó bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ học tập, rút kinh nghiệm.

Không chỉ có chi bộ làm điểm mà theo định kỳ, mỗi quý, Đảng ủy chỉ đạo, bồi dưỡng cho một chi bộ “làm mẫu” một nội dung như: Quy trình tổ chức kiểm tra, giám sát; hay thứ tự, nội dung các bước tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới; việc nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của đảng viên... để các đơn vị khác học tập. Trên cơ sở “làm mẫu” của các chi bộ, Đảng ủy đã chỉ ra những điểm đạt được cũng như những vấn đề cần rút kinh nghiệm sửa chữa, đồng thời triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Song song với xây dựng điểm, tổ chức “làm mẫu”, Đảng ủy cũng tiến hành rà soát kỹ, xử lý dứt điểm các trường hợp cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật hay ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế... Đồng thời, gắn trách nhiệm của bí thư, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với xử lý các vi phạm đó. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất