Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở Đảng bộ huyện Phước Sơn
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng do Huyện ủy Phước Sơn tổ chức.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Phước Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí là đảng uỷ viên phụ trách và duy trì sinh hoạt với các chi bộ. Trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng uỷ viên cùng với các đồng chí trong chi uỷ bàn bạc, thống nhất các nội dung trọng tâm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để đưa ra bàn thảo tại buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên đã phát huy tinh thần xây dựng, với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, thảo luận, đưa ra những giải pháp khả thi. Đổi mới nội dung, phương thức trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên đã đề xuất nhiều nội dung giúp cấp uỷ, chính quyền nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhờ đó, nhiều vấn đề ở cơ sở đã được giải quyết một cách kịp thời, tạo niềm tin và góp phần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện tích cực thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện Đề án 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Huyện uỷ Phước Sơn đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó đi sâu kiểm tra việc triển khai các nội dung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ và tổ chức cơ sở đảng; giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đã kiểm tra những dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đồng thời, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản công và quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đã kiểm tra tài chính đối với 5 tổ chức đảng cấp dưới; tổ chức 3 cuộc giám sát việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 3 cấp uỷ và 17 đảng viên… Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện thường xuyên, nên đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm,  góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực và những sai phạm .

Đồng chí Đoàn Văn Thông, Phó Bí thư Huyện uỷ Phước Sơn cho biết: Để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện còn đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên, cụ thể hằng năm cho các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, thôn, bản quan tâm đến các đối tượng quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, người sản xuất kinh doanh giỏi, đội ngũ trưởng, phó thôn bản và trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu phố... Các đoàn thể đã tích cực giới thiệu nguồn để kết nạp Đảng, nhất là đoàn thanh niên các cấp trong huyện đã chủ động rà soát, nắm chắc lực lượng quần chúng ưu tú; đồng thời tăng cường bồi dưỡng quần chúng để giới thiệu cho Đảng.

Đồng chí Võ Văn Ba, Phó Bí thư Huyện đoàn Phước Sơn khẳng định: Thời gian qua, các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện luôn tích cực tham gia đóng góp các ý kiến trong công tác xây dựng đảng; chủ động, tích cực tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng luôn được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm đúng các quy trình. Việc đánh giá, phân loại đoàn viên được thực hiện định kỳ. Các tổ chức đoàn đã chủ động trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, phân công đảng viên trong lực lượng thanh niên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để quần chúng sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, lực lượng đoàn viên đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản hoặc trưởng ban công tác mặt trận ở các thôn, khu phố trên địa bàn huyện chiếm tỉ lệ khá cao. Lực lượng này luôn đảm bảo hiệu quả công việc, góp phần tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết ở các thôn, bản, khu phố, thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với nhiều giải pháp cụ thể trong công tác phát triển đảng, quý I năm 2016, toàn Đảng bộ đã phát triển 32 đảng viên (vượt chỉ tiêu đề ra). Năm 2015, toàn huyện có 55,8% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất