Biểu dương 350 bí thư chi bộ tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc

Tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Tây Bắc vừa tổ chức Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu vùng Tây Bắc năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị. Đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy của 14 tỉnh khu vực Tây Bắc tham dự. Về dự hội nghị có 350 bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu đại diện cho hơn 30 nghìn bí thư chi bộ thôn, bản trong toàn vùng.

Đây là hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lãnh đạo phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết và xây dựng nông thôn mới.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, với 12 tỉnh và các huyện phía tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực chiếm 1/3 diện tích cả nước, đường biên giới hơn 2.500 km, tiếp giáp Lào và Trung Quốc. Toàn khu vực có trên 10 triệu dân, với 30 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn 2.500 xã. Vì vậy, khu vực Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng và an ninh.

Hiện vùng Tây Bắc có trên 367 nghìn đảng viên, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm, đặc biệt là phát triển đảng viên trong các thôn, bản vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm dần tình trạng thôn, bản chưa có đảng viên. Bên cạnh đó, các chi bộ đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung sinh hoạt, đẩy mạnh việc động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản từng bước trưởng thành, gương mẫu trong các hoạt động.

Bí thư chi bộ các thôn, bản đã coi trọng lãnh đạo thôn, bản phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu quan trọng của địa phương. Nhiều bí thư chi bộ vừa làm tốt vai trò lãnh đạo, vừa gương mẫu vận động đảng viên, nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn rừng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng.

Đội ngũ bí thư thôn, bản cùng với cấp ủy, chi bộ đã tích cực lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt phong trao “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, không di cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc có truyền thống yêu nước, dũng cảm kiên cường, cần cù lao động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình có hiệu quả để phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, an ninh chính trị được giữ vững. Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là vai trò của bí thư chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hội nghị là dịp để các bí thư chi bộ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phong phú trong hoạt động thực tiễn, xây dựng phong trào, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa của những tấm gương tiêu biểu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để xây dựng vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững, đội ngũ bí thư chi bộ các thôn, bản tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong xây dựng và phát triển nông thôn vùng Tây Bắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở mình, gương mẫu đi đầu trong trong phát triển kinh tế-xã hội, nhắc nhở con em, anh em trong gia đình thực hiện các phong trào, tạo nên sực lan tỏa đến quần chúng nhân dân.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất