Vĩnh Phúc quan tâm đảng viên nhiều tuổi đảng
Một buổi lễ trao Huy hiệu đảng ở Vĩnh Phúc.

Nhằm quan tâm và giúp đỡ những đảng viên cao tuổi đảng nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có chủ trương trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên trong Đảng bộ tỉnh được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên.

Theo đó, đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được hưởng mức trợ cấp là 0,1 lần mức lương tối thiểu chung/tháng. Tương tự, 0,2 lần mức lương tối thiểu chung/tháng đối với đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 0,25 đối với đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 0,3 đối với đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 0,35 đối với đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 0,4 đối với đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 0,45 đối với đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 0,5 đối với đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Việc thực hiện trợ cấp bắt đầu từ tháng 6-2014. Không thực hiện việc trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên đang hưởng trợ cấp bị từ trần, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài Đảng bộ tỉnh, đảng viên bị khai trừ Đảng, xóa tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đảng viên được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp khác hằng tháng theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất