Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Điện Biên nâng cao chất lượng tổ chức đảng
Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Điện Biên và BHXH tỉnh Điện Biên ký Hợp đồng “Quản lý người hưởng và chi trả BHXH qua hệ thống Bưu điện”.

Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên có 5 chi bộ trực thuộc với 47 đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên, Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên đã đề ra nhiều giải pháp về xây dựng Đảng, như: Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; tích cực vận động cán bộ, đảng viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó thái độ, tinh thần thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng tại các chi bộ đã có những chuyển biến rõ nét, nhất là vai trò lãnh đạo của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.   

Hằng năm, Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo các chi bộ, công đoàn phối hợp với chính quyền triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực và kèm theo các tiêu chí phấn đấu như: “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc”, “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt”, “Cải cách hành chính với cơ chế “một cửa”. Các nội dung, tiêu chí “làm theo” đều được tăng cường tuyên truyền trong các buổi họp cơ quan, các buổi sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Mỗi CCVC và lao động tự xác định cho mình một động cơ phấn đấu thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, trong chuyên môn nghiệp vụ và trong sinh hoạt đoàn thể. Qua những buổi sinh hoạt này, đã tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.
 
Từ cuối năm 2007, BHXH tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn thực hiện cải cách hành chính, mà trọng tâm là triển khai Đề án “một cửa”, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho người lao động. Thời gian qua, bộ phận tiếp nhận hồ sơ nay là Phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ đã tiếp nhận 35.891 hồ sơ của 10.694 đơn vị; tư vấn về thủ tục hồ sơ, các chế độ cho 773 đơn vị, tổ chức, cá nhân giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT; cấp trên 400.000 thẻ BHYT, xét duyệt 1.865 hồ sơ hưởng BHXH các loại, thẩm định hàng trăm ngàn bệnh án, chứng từ chi phí KCB BHYT cho các đối tượng một cách nhanh chóng, kịp thời... Cùng với đó, BHXH tỉnh Điện Biên thực hiện việc phân cấp phần mềm nghiệp vụ, công tác in sổ BHXH, thẻ BHYT; chỉ đạo BHXH các huyện, thị, thành phố thực hiện chi trả trực tiếp lương hưu và trợ cấp BHXH... nâng cao chất lượng phục vụ cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.    Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua Bưu điện tại tổ 8, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Trong 3 năm, từ đầu nhiệm kỳ (2010 - 2013), tập thể Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 5/5 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 1 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để có được kết quả đó, tất cả các chi bộ đều duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng dần đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, cán bộ, đảng viên đều bị xử lý nghiêm nếu vi phạm Điều lệ Đảng; từ đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được một số chi bộ còn bộc lộ hạn chế đó là: Năng lực lãnh đạo của một số cấp uỷ chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế. Hình thức sinh hoạt chậm được đổi mới; việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên hằng năm ở một số chi bộ còn hình thức, chưa sát với thực tế; công tác kiểm tra giám sát của Đảng có nơi chưa thực hiện nghiêm túc…

Thời gian tới, Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên tiếp tục lãnh đạo các chi bộ tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, gắn với đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của chi bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời kiện toàn cấp uỷ cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, năng lực trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất