Trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy
Chất lượng đảng viên nâng lên

Qua thảo luận, hội nghị thống nhất đánh giá: Hơn 3 năm thực hiện Chương trình số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ thành phố. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Thành ủy, các cấp ủy đảng tăng cường theo hướng đổi mới, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố ngày càng nâng lên, có bước phát triển về số lượng, có cơ cấu cơ bản phù hợp; được trẻ hóa một bước, trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao được nâng lên. Số lượng đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ giảm.

Ba chỉ tiêu đạt và vượt, gồm: tỷ lệ đảng viên nữ đạt 40%; số lượng đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 80% đến 82%; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách giảm còn dưới 3%. Các chỉ tiêu gần đạt, như: ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn thanh niên; mỗi năm phát triển đảng viên mới tăng trung bình từ 3,5-4%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước  lên 4-5%; tỷ lệ đảng viên có trình độ chính trị trung cấp lên 30%...; 2 chỉ tiêu không đạt và khó thực hiện, gồm: 100% đảng viên được sinh hoạt chi bộ, được phân công nhiệm vụ; bảo đảm 100% tổ chức cơ sở  đảng có quần chúng kết nạp đảng viên.

Nâng cao chất lượng, tạo nguồn kết nạp Đảng

Hội nghị tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Theo đó, một số cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở chưa quán triệt đầy đủ về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động số 08, chưa chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện; chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; cơ cấu đảng viên được kết nạp phân bổ không đồng đều giữa các khu vực, địa phương, đơn vị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở một số cấp ủy đảng còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn thấp...

Hội nghị xác định một số giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên, như: chuyển trọng tâm vào nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên; phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và phát triển đảng viên... Qua đó, xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, kiến thức, năng lực, tính chiến đấu nổi trội; đủ sức giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quy tụ, tiên phong gương mẫu trong xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động nhằm giữ vững các chỉ tiêu đạt được; tập trung các giải pháp thúc đẩy các chỉ tiêu gần đạt; kiên trì phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt. Cấp ủy đảng các cấp cần chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn để có điều kiện phát triển đảng viên mới, đặc biệt là ở vùng “trống”, vùng “trắng" đảng viên. Cần xác định rõ trách nhiệm, vai trò của của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu để tạo niềm tin đối với đoàn viên, thanh niên và quần chúng ngoài Đảng phấn đấu noi theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất