Gần 19% số đảng viên kết nạp là người có đạo
Đ/c Vũ Đức Khải, Phó Bí thư Huyện ủy Trảng Bom báo cáo về phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên đông đồng bào có đạo.
Là huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo (chiếm khoảng 65% số dân), trong những năm qua, Huyện ủy Trảng Bom tập trung lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên là người có đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Ðảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo đẩy mạnh học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về tôn giáo; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sắc và giáo dân, động viên giáo dân gắn kết chặt chẽ công việc của giáo phận với công việc xã hội. Các đoàn thể ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động, kịp thời phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; trong tuyên truyền vận động quần chúng luôn chú ý việc giới thiệu những tấm gương của đảng viên trẻ ngay trong ấp, khu dân cư. Bên cạnh đó, đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, tạo điều kiện để đảng viên mới phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo niềm tin trong đồng bào các tôn giáo.
    
Trong thời gian tới, Ðảng bộ huyện Trảng Bom tăng cường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng, thực hiện quy trình thẩm tra và tổ chức kết nạp theo đúng quy định, nâng cao số lượng và chất lượng công tác phát triển đảng viên là người có đạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất