Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính tri, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng biểu trưng cho các Bí thư chi bộ tiêu biểu.

Những năm qua, bám sát chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; đảm đương nhiều công trình trọng điểm quốc gia; luôn đi đầu thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quá trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương Bí thư chi bộ tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của doanh nghiệp.

Nhiều bí thư chi bộ đã lãnh đạo đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh. Nhiều đồng chí tham mưu, đề xuất về ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trên thế giới để triển khai áp dụng tại đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn lao động. Nhiều bí thư chi bộ bám sát chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.


Qua bình xét từ có sở, Đảng bộ trong Khối. đã lựa chọn 244 bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đảng bộ trong Khối.


Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng Khối nói chung, của các đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu nói riêng được tuyên dương. Đồng thời, hoan nghênh Đảng ủy khối đã tổ chức bình chọn và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu. Qua đó quan tâm, động viên, hướng về cơ sở, đồng thời giúp đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhân rộng điển hình,gương người tốt, việc tốt, khích lệ, động viên các bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục công hiến, phấn đấu, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp. Với các bí thư chi bộ, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là sự nhắc nhở các đồng chí nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, các bí thư chi bộ tiêu biểu cần thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy dân chủ, tìm tòi những giải pháp mới và tập trung mọi nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ, những khâu đột phá để nhanh chóng tạo ra sự phát triển mới của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó cần quan tâm giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến việc sắp xếp lại lao động trong các doanh nghiệp. Đảng uỷ khối lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý vốn, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Đảng uỷ Khối tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng ủy Khối cần tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trực tiếp là các chi bộ đảng.

Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể, nâng cao trách nhiệm của chi ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, coi trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…


Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất