Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Điện Biên Đông
Lãnh đạo huyện Điện Biên Đông gặp gỡ cán bộ, hội viên phụ nữ Bản văn hóa Háng Trợ A
Nhận thức rõ công tác xây dựng đảng, công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản, Huyện ủy Điện Biên Đông đã có nhiều nỗ lực, tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết toàn khóa, Đảng bộ huyện xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản”, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hoá nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, định rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng thời gian của tổ chức mình.

Huyện ủy chỉ đạo tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình cơ sở, chú trọng nguồn nguồn phát triển đảng tại các thôn bản và ở các tổ chức đoàn thể cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch phát triển đảng ở từng xã và tới tận thôn, bản. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về công tác phát triển đảng ở các thôn bản, trong các tổ chức đoàn thể và chú trọng phát triển đảng đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Khơ Mú, Lào, Thái, Mông.

Để việc tạo nguồn phát triển đảng viên có chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách và giúp đỡ đối với 14/14 xã, thị trấn, trong đó, chú trọng công tác phát triển đảng viên ở những thôn, bản chia tách chưa có tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ chỉ còn 6 thôn, bản do mới chia tách, thành lập mới nên chưa có đảng viên. Đảng bộ phấn đấu hết nhiệm kỳ này sẽ tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên ở 6 thôn, bản còn lại mục tiêu là đến hết nhiệm kỳ (2010-2015) 100% thôn, bản của huyện đều có đảng viên.                      


Thực hiện nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, cấp uỷ 14 xã, thị trấn trong huyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng về Điều lệ Đảng, đồng thời, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên để quần chúng noi theo. Gắn tuyên truyền với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát hiện quần chúng ưu tú, từ đó giúp các cấp ủy xác định được nguồn phát triển đảng viên, trước hết là đoàn viên ưu tú, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, cán bộ thanh niên, phụ nữ, nông dân, y tế thôn bản. Phân công các đồng chí đảng uỷ viên theo dõi, phụ trách từng thôn bản, tăng cường đảng viên trẻ về các thôn, bản cùng tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, lựa chọn, giúp đỡ quần chúng ưu tú giới thiệu với cấp ủy để xem xét kết nạp.                     

Kết quả, năm 2000, toàn đảng bộ mới chỉ có hơn 800 đảng viên, 25 tổ chức cơ sở đảng và còn 65 thôn, bản chưa có đảng viên, sau hơn 2 nhiệm kỳ đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đến nay, toàn huyện đã có hơn 2.430 đảng viên (trong đó đảng viên ở cơ sở xã, thôn bản chiếm hơn 70%); 237/243 thôn, bản đã có đảng viên. Điển hình trong công tác phát triển đảng là đảng bộ các xã như: Noong U, Na Son, Mường Luân… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 760 đảng viên. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 113 đảng viên, mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 337 học viên, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 63 học viên và duy trì một lớp Trung cấp lý luận chính trị tại chức khóa 5 cho 67 học viên.                   

Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Điện Biên Đông cho biết: “Một trong những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở thôn, bản vùng cao là bảo đảm tiêu chuẩn trình độ văn hóa đối với người kết nạp. Vì vậy, để người vào Đảng đảm bảo về trình độ văn hóa trước khi kết nạp, cấp ủy đảng, chính quyền các xã đã lựa chọn những người ưu tú về học văn hóa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Để tạo điều kiện và giảm bớt khó khăn trong việc đi lại về trung tâm huyện học tập, hằng năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở từ 4 đến 6 lớp nhận thức về Đảng dành riêng cho cơ sở khu vực nông thôn, tổ chức học tập tại các xã và cụm xã. Đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm vững thực tiễn địa phương, biết tiếng dân tộc, thông thạo phong tục, tập quán của người dân để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp thu kiến thức của học viên các dân tộc thiểu số”. 
                              

Với nhận thức đúng đắn và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức đảng, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất