Đảng bộ thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
Một buổi Lễ kết nạp đảng viên.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn chú trọng công tác phát triển đảng, có những giải pháp tích cực, phù hợp để nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Nhiệm kỳ XV (2010-2015), toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 64.998 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp gần 13.000 đảng viên, vượt so với kế hoạch nhiệm kỳ đề ra (mỗi năm kết nạp 11.000 đảng viên). Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp trên 12.000 đảng viên. Theo đó, kế hoạch năm 2017, toàn Đảng bộ Thành phố phấn đấu kết nạp 12.064 đảng viên.

Thực hiện nghị quyết đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy đảng đề ra kế hoạch cụ thể cho từng năm để quan tâm thực hiện. Nhiều tổ chức đảng đã tiến hành đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên của đảng bộ, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Một số cấp ủy đã xây dựng chuyên đề, đề án về công tác phát triển đảng viên. Đến nay, nhiều đảng bộ đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 11.388 đảng viên, đạt 94% so với kế hoạch đề ra. Trong số 59 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, có nhiều đảng bộ đã đạt và vượt kế hoạch như: Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm (168%), quận Cầu Giấy (119%), quận Đống Đa (118%), quận Thanh Xuân (132%), huyện Mê Linh (120%), huyện Phúc Thọ (137%), huyện Quốc Oai (124%), huyện Thanh Trì (150%), Đại học Quốc gia Hà Nội (175%), Công an Thành phố (138%), Tổng Công ty Cơ khí xây dựng (115%), Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (186%), Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (310%).

Tuy nhiên, bên cạnh những cấp ủy thực hiện tốt vẫn còn một số cấp ủy gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chưa có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. Công tác phát triển đảng ở khu vực nông thôn và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế, tỷ lệ người vào Đảng là nông dân, công nhân trực tiếp sản xuất còn thấp. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, hiện nay còn 26 đảng bộ có tỷ lệ kết nạp đảng viên so với kế hoạch thấp, có đảng bộ tỷ lệ đạt dưới 50% như: Đảng bộ Bưu điện Hà Nội (38%), Tổng Công ty xây dựng Công trình Giao thông 1 (19%), Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 8 (14%), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (21%), Công ty CP Sông Hồng (19%)…

Để hoàn thành được mục tiêu của cả nhiệm kỳ như nghị quyết đề ra, các cấp ủy đảng Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp:

Một là, cần có sự thống nhất nhận thức trong cấp ủy, chi bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Hai là, quan tâm chỉ đạo và làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, gắn nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú với trách nhiệm của cấp ủy viên và nhiệm vụ của từng đảng viên trong chi bộ.

Ba là, gắn công tác phát triển đảng viên với củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Việc hoàn thành kế hoạch về số lượng phải đi đôi với đảm bảo chất lượng, tránh việc chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng là công nhân trực tiếp lao động sản xuất, nông dân, học sinh, sinh viên.

Bốn là, tăng cường hơn nữa tính chủ động của ban tổ chức cấp ủy các cấp trong việc hướng dẫn, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, chi bộ về nghiệp vụ công tác kết nạp đảng. Thực hiện các quy trình kết nạp Đảng theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt về tiêu chuẩn và những quy định về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay. Đối với những đảng bộ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch được giao, cấp ủy phải đánh giá nghiêm túc nguyên nhân khách quan, chủ quan và có giải pháp, biện pháp cụ thể ngay từ đầu năm để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất