Phát huy năng lực đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP trao Bằng khen cho các đơn vị.

Hơn 1.000 đảng viên nhập ngũ

Từ năm 2013 đến nay, TP luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao quân và chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ. Đa số đảng viên nhập ngũ có lập trường tư tưởng vững vàng, có mục tiêu và động cơ phấn đấu rõ ràng, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, cơ sở. Nhiều đảng viên có đơn tình nguyện nhập ngũ, phục vụ lâu dài trong quân đội. Trong 5 năm qua, TP đã tuyển chọn được hơn 1.000 đảng viên nhập ngũ, trong đó 96,3% tốt nghiệp trung học phổ thông, gần 35% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn TP cũng có hơn hàng chục ngàn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ, trong đó có hơn 1.100 đảng viên và đã được cơ quan quân sự địa phương tiếp nhận đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định.

Đa số đảng viên do địa phương tuyển chọn, đảng viên do các tổ chức đảng trong quân đội kết nạp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương luôn giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững tư cách đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số cấp ủy địa phương, cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc tuyển chọn đảng viên nhập ngũ gắn với việc quy hoạch sử dụng đảng viên sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Bên cạnh đó, do thời gian tại ngũ ngắn, công tác tổ chức đào tạo, điều chuyển công tác qua nhiều đơn vị nên việc phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú không được thường xuyên, liên tục. Có trường hợp, sau khi kết nạp, thời gian rèn luyện, thử thách không nhiều, do vậy việc xây dựng bản lĩnh, lập trường, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên kết nạp tại đơn vị còn khó khăn.

Đảm bảo chất lượng đảng viên nhập ngũ

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và quản lý, sử dụng đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đánh giá cao những kết quả trong công tác tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và quản lý, phát huy đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương trên địa bàn TP những năm qua. Để làm tốt công tác này phải làm tốt việc phát triển đảng viên ở tất cả các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, chú ý cán bộ trẻ, thanh niên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Cấp ủy các cấp, trực thuộc Đảng bộ TP phải nhận thức cho đúng, cho “trúng” về chủ trương đảng viên nhập ngũ và phát huy lực lượng này sau khi xuất ngũ.

Đồng chí Tất Thành Cang nhấn mạnh, các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đảng viên được tuyển chọn nghĩa vụ quân sự nhưng phải đảm bảo chất lượng. Khi tuyển chọn phải chọn những đảng viên có phẩm chất đạo đức, tinh thần, trách nhiệm để sau hoàn thành nghĩa vụ quân sự lực lượng này được phát huy tốt hơn.

Cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của TP cần tích cực tham mưu công tác quân sự cho chính quyền cùng cấp, trong đó có công tác tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và quản lý, phát huy năng lực đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là cấp ủy các cấp phải có cơ chế phối hợp cấp ủy đảng lực lượng vũ trang, nơi có đảng viên của đảng bộ địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự để thực hiện công tác nhận xét, theo dõi số đảng viên này một cách thường xuyên, hiệu quả. Từ việc theo dõi sẽ có kế hoạch phù hợp trong việc phát huy năng lực của quân nhân là đảng viên sau khi xuất ngũ.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất