Huyện Yên Mô, Ninh Bình kết nạp 118 đảng viên

Từ đầu năm 2009 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã kết nạp 118 quần chúng ưu  vào Đảng. Trong đó có 65 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 50,08%; đoàn viên, thanh niên chiếm 77,11%; 41,5% số đảng viên thuộc khối nông thôn; 94,06% có trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT; 78% có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, THCN.
Trên cơ sở kế hoạch phát triển đảng viên năm 2009, Huyện uỷ Yên Mô đã chỉ đạo trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng thông qua các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị, tích cực phát hiện, giới thiệu và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để xem xét, kết nạp vào Đảng. Toàn huyện phấn đấu kết nạp 200 đảng viên trong năm 2009.

                                                                                                         (Nguồn: Báo Ninh Bình điện tử)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất