Đảng bộ xã Hoằng Quý làm tốt công tác phát triển đảng viên
Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Quỳ (25-10-2013).
Đảng bộ xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) hiện có 14 chi bộ với 291 đảng viên, gồm  10 chi bộ nông thôn  và 4 chi bộ khối trường học, trạm y tế. Nhận thức sâu sắc phát triển đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, cũng như một số địa phương khác trong huyện, công tác phát triển đảng, nhất là khu vực nông thôn ở Hoằng Quý thời gian qua gặp không ít khó khăn do số lượng đoàn viên, thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT thường đi học hoặc đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương không nhiều. Việc thiếu nguồn phát triển còn do công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở một số nơi chưa được chú trọng đúng mức. Không ít chi bộ chưa quan tâm đến bồi dưỡng mà chỉ chú ý tìm trong quần chúng những người đủ tiêu chuẩn để kết nạp, hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Bên cạnh đó, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường với những tiêu cực và tệ nạn xã hội cũng phần nào tác động đến tư tưởng, nhận thức của thanh niên. Có nơi, quần chúng quan niệm vào Đảng phải thực hiện nghĩa vụ đảng viên, phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kiểm điểm... vì thế mà ngại phấn đấu vào Đảng. Các tổ chức đoàn thể nhất là đoàn thanh niên ở cơ sở chưa có nhiều những hoạt động phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ địa phương, lôi cuốn đoàn viên tham gia, phấn đấu, rèn luyện. Ngoài ra, vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên khu vực nông thôn còn có lúc, có nơi chưa thực sự tạo sức hút đối với quần chúng... Thực hiện Chỉ thị 08-CT/HU, ngày 7-9-2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 22-11-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác kết nạp đảng viên, Đảng uỷ xã Hoằng Quý đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các chi bộ xây dựng kế hoạch, chủ động tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên, coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là chỉ tiêu quan trọng khi xem xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng vững mạnh hằng năm.

Đồng chí Lê Thị Vệ, Bí thư Chi bộ thôn 5 cho biết, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chi bộ đã tập trung chỉ đạo các chi hội đoàn thể thôn thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của địa phương. Qua các phong trào đã phát hiện những gương người tốt việc tốt, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất, từ đó có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để họ có cơ hội được thử thách, rèn luyện, tạo nguồn kết nạp Đảng. Bằng cách làm này, từ năm 2010 đến năm 2013, chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên, tập trung ở các đối tượng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ, trưởng thôn, công an viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên, y tế thôn, tổ trưởng phụ nữ, cán bộ chi đoàn thôn, nông dân trực tiếp sản xuất...

Cũng như Chi bộ thôn 5, tại Chi bộ thôn 2, hằng tháng, quý, cấp ủy chi bộ, các chi hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên... đều thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, hưởng ứng các hoạt đội do hội cấp trên phát động để thực hiện việc tìm nguồn phát triển đảng viên. Định kỳ 6 tháng, cấp uỷ chi bộ cùng các đoàn thể tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng và đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Bên cạnh đó, chi bộ cũng mạnh dạn đề cử những quần chúng có năng lực và nhiệt huyết giữ các chức vụ chủ chốt ở thôn như: trưởng ban công tác mặt trận thôn, trưởng, phó các chi hội đoàn thể... qua thực tiễn phấn đấu, nhiều đồng chí được rèn luyện trưởng thành, đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương đã giúp Chi bộ thôn 2 thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên, từ năm 2010 đến nay đã kết nạp được 6 đồng chí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắm, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Quý khẳng định: để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và tổ chức thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thể nhất là Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong các phong trào, hoạt động địa phương, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến, đồng thời là cơ sở để xem xét, lựa chọn những đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó sau khi đã định hướng xây dựng nguồn kết nạp, cấp ủy chi bộ cơ sở cần có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để họ có cơ hội được thử thách, rèn luyện, trưởng thành, sớm được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chính cách làm hiệu quả này mà qua hơn 3 năm (từ đầu năm 2010 đến tháng 9-2013), các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Hoằng Quý đã giới thiệu 52 quần chúng ưu tú theo học các lớp bồi dưỡng về Đảng. Trong số này đã có 32 trường hợp được vinh dự được Ban Thường vụ Huyện uỷ ra quyết định chuẩn y kết nạp (vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra), trong đó có 23 đảng viên khối nông thôn. Hoằng Quý phấn đấu đến hết nhiệm kỳ sẽ kết nạp được 50 đảng viên trở lên. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở Hoằng Quý được thực hiện tốt đã nâng cao đáng kể năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cơ sở, góp phần hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các đảng viên mới được kết nạp đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, đặc biệt là trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới... thực sự là những hạt nhân chính trị nòng cốt ở cơ sở, được cán bộ, nhân dân tín nhiệm, ghi nhận và đánh giá cao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất