Chủ trương tuyển đảng viên nhập ngũ của Thành phố Hồ Chí Minh
Thanh niên TP Hồ Chí Minh trong ngày nhập ngũ.

Qua tổng kết ở 24 quận, huyện, công tác tuyển chọn đảng viên nhập ngũ trong 10 năm, đã có 2.718 đảng viên được tuyển chọn nhập ngũ trong tổng số 47.335 thanh niên nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 5,9%. Một số quận, huyện có số lượng đảng viên nhập ngũ cao như quận Tân Bình có 225 đảng viên nhập ngũ, quận 6 có 221 đảng viên, quận 8 có 216 đảng viên, Phú Nhuận có 138 đảng viên nhập ngũ. Về chất lượng, đảng viên nhập ngũ có trình độ trung học, cao đẳng, đại học đạt 21,27%.

Các đảng viên nhập ngũ qua quá trình rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội đều trưởng thành. Nhiều đồng chí được đào tạo sĩ quan, sĩ quan dự bị. Nhiều đồng chí sau khi xuất ngũ đã tham gia công tác trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia Ban chỉ huy quân sự, công an phường, xã, thị trấn và tham gia công tác trong các cơ sở kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tăng cường chất lượng chính trị trong các cơ sở này.

Đạt được kết quả như trên trước hết là do các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương một cách nghiêm túc. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Thông tri về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trong đó có nội dung về công tác xây dựng đảng, thực hiện chủ trương tuyển đảng viên nhập ngũ; Ban Tổ chức Thành uỷ phối hợp với Đảng uỷ Quân sự thành phố hướng dẫn các quận uỷ, huyện uỷ kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Các quận, huyện uỷ, đảng uỷ phường, xã, thị trấn quán triệt và có các biện pháp tích cực để thực hiện chủ trương tuyển đảng viên nhập ngũ. Các quận, huyện thực hiện tốt chủ trương này như Nhà Bè, Tân Bình, Quận 6, Quận 8, Tân Phú...

Qua 10 năm thực hiện chủ trương tuyển đảng viên nhập ngũ, đây là một chủ trương có ý nghĩa thực tiễn, vừa tăng cường chất lượng chính trị cho Quân đội, cũng vừa là nguồn cung cấp cán bộ đã qua thử thách rèn luyện trong quân đội cho hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, quận, huyện, cho các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bên cạnh kết quả trên, công tác tuyển chọn đảng viên nhập ngũ còn một số hạn chế sau:

Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm thực hiện tốt chủ trương này, thậm chí có nơi còn chạy theo chỉ tiêu, “kết nạp đảng để đưa đi thi hành nghĩa vụ quân sự” dẫn đến tình trạng thiếu nguồn đảng viên để xét tuyển nhập ngũ hoặc đảng viên kết nạp dưới 6 tháng trước khi nhập ngũ còn nhiều (theo quy định đảng viên phãi được kết nạp ít nhất là trên 6 tháng).

Số đảng viên nhập ngũ có trình độ còn hạn chế, còn có đến 87,1% đảng viên chưa đạt trình độ cao đẳng, đại học nhập ngũ. Đây cũng là nguyên nhân làm cho đảng viên trong thời gian tại ngũ cũng như sau khi xuất ngũ chưa phát huy tốt nhất vai trò của mình.

Sự phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với đơn vị quân đội có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, thực hiện chính sách đối với đảng viên là bộ đội xuất ngũ có nơi chưa thực hiện tốt, còn  có đến 4,5% (106 đảng viên) xuất ngũ bị khai trừ, xoá tên.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương tuyển đảng viên nhập ngũ, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các cấp uỷ, chính quyền quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ tại Công văn số 702-CV/TU ngày 4 tháng 6 năm 2013 về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 và những năm tiếp theo, trong đó chú trọng tuyển chọn đảng viên, cán bộ, công chức, công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên môn phù hợp nhu cầu Quân đội đang cần. Phấn đấu hàng năm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu tuyển quân và tuyển đảng viên nhập ngũ, chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Cấp uỷ, chính quyền quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, có quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu biên chế cụ thể để bố trí công tác phù hợp cho các đảng viên có thành tích tốt trong thời gian tại ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên sau khi xuất ngũ ổn định việc làm và tham gia đóng góp xây dựng địa phương.

Hội cựu chiến binh cơ sở cần quan tâm kết nạp đảng viên xuất ngũ vào hội để tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, vừa hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất