Đồng chí Lê Khả Phiêu nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 30-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Khả Phiêu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu, được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau, có phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Khả Phiêu xúc động ôn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành, từ khi được kết nạp vào Đảng năm 1949, khi đó đồng chí mới 18 tuổi; và sau đó được dìu dắt, giúp đỡ, rèn luyện trong môi trường quân đội.

Đồng chí Lê Khả Phiêu nhấn mạnh: Được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là một vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước đất nước và nhân dân. Sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc còn dài, còn không ít gian nan, bởi vậy, tâm nguyện lớn nhất của đồng chí là tiếp tục nghĩa vụ của người đảng viên Cộng sản, tiếp tục làm những việc có ích cho dân, cho nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất