Cần công khai kết quả xử lý
Các cá nhân có thành tích chống tham nhũng được tôn vinh

Nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được đưa ra xử lý công khai có từ trước đến nay và đã được luật hoá trong các văn bản pháp luật như luật hình sự, hành chính... Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều nơi, nhiều lúc tập thể, cá nhân có thẩm quyền không thực hiện đúng nguyên tắc này, vì vậy đã để lại những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội, nhất là gây mất lòng tin của cán bộ, nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, tình trạng nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, mặc dù đã bị các cơ quan thông tin đại chúng và người dân phanh phui, tố cáo nhưng không được đưa ra xử lý công khai, hoặc trường hợp có thụ lý giải quyết nhưng lại không công bố công khai kết quả xử lý cho người dân, dư luận xã hội biết. Các trường hợp xử lý không triệt để, nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, đôi khi bị “chìm xuồng” đã làm cho dư luận quần chúng nhân dân nghi ngờ về tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Việc không công khai tiến độ xử lý, kết quả xử lý sẽ có tác hại tiêu cực như vậy, trước hết sẽ đánh mất lòng tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật; tiếp đến sẽ tạo điều kiện, dung túng, khuyến khích các hành vi tiêu cực, phạm pháp do việc xử lý không nghiêm; thứ ba, là làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật bị coi thường, xem nhẹ. Trong các trường hợp này, người dân nhất định sẽ đặt câu hỏi: Tại sao vụ việc này, vụ việc kia không được đưa ra xử lý một cách công khai, minh bạch cho cán bộ và nhân dân được biết? Với vi phạm như thế sao lại xử như vậy? Ẩn chứa sau đó là gì?...


Để công cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũnglãng phí đạt được kết quả cao, đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân, nhất thiết, các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm: tất cả các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật, dù ở bất cứ mức độ nào đều phải được đưa ra xử lý công khai, thông báo kết quả công khai, minh bạch cho tất cả mọi người đều biết. Đồng thời, phải xử lý thật nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm, bao che, dung dưỡng cho các hành vi vi phạm pháp luật nhằm ngăn ngừa sự việc có thể tiếp diễn gây nghi ngờ, mất lòng tin trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng, chống tham nhũng lãng phí của Đảng và Nhà nước hiện nay.   

 
Vĩnh Linh

Phản hồi (1)

Ngô Nguyễn Hoàng Long 14/02/2011

Nội dung bài tốt

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất