Bốn năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí

Ngày 3-11-2010, tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mừng công “về đích trước” các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI.

Là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ PVEP được Ðảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chọn làm điểm trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ðảng bộ PVEP xác định Cuộc vận động vừa là động lực, vừa là giải pháp để xây dựng và phát triển Tổng Công ty trở thành một doanh nghiệp Nhà nước vững mạnh, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Với tinh thần hành động Ðồng tâm, hiệp lực, đi đầu vượt khó, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo, các nội dung của Kế hoạch cùng Chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động trong Ðảng bộ PVEP đã được triển khai theo đúng tinh thần Chỉ thị số 06-CT/T.Ư ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị, phù hợp với đặc thù công việc của một tổng công ty Dầu khí có địa bàn hoạt động trải rộng trong nước và nước ngoài.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tại PVEP đã chú trọng làm tốt công tác học tập, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc” và các chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Tổ chức tốt Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và đạt kết quả cao trong Hội thi do Ðảng ủy Tập đoàn tổ chức (một giải đặc biệt và một giải nhất).

Trong những năm qua, đặc biệt là bước vào năm 2010, Ðảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty đã tập trung thực hiện tốt Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng.

Qua bốn năm tổ chức thực hiện, với nhận thức đây là Cuộc vận động lớn thông qua đó xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa của CBCNV của PVEP, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng trong toàn Tổng Công ty, tạo được bước chuyển biến đáng kể về nhận thức và nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cá nhân, từ đó đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến đời sống chính trị trong toàn Tổng Công ty, tạo nền tảng tư tưởng để các đảng viên, cán bộ, công nhân viên PVEP phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả là, trong giai đoạn 2006-2010, PVEP có những bước phát triển lớn mạnh vượt bậc, khẳng định được vai trò là một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Vượt qua khó khăn thách thức đặc thù của chính lĩnh vực hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và vượt qua các ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở trong và ngoài nước, từ năm 2006 đến 2010, PVEP đã chuyển đổi thành công mô hình tổ chức quản lý từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, vốn điều lệ và tổng tài sản của PVEP đã đạt tăng trưởng 400%. Tổng mức đầu tư trung bình hằng năm đạt 1,0-1,5 tỷ USD, đạt kỷ lục về phát hiện dầu khí mới với 27 phát hiện, trong đó có 18 ở trong nước và 9 ở nước ngoài, gia tăng trữ lượng đạt 272 triệu tấn quy dầu, bằng 152% kế hoạch, đưa 13 mỏ mới vào khai thác, trong đó có 10 mỏ ở trong nước và ba ở nước ngoài, đang triển khai công tác phát triển tại 15 mỏ ở trong và ngoài nước, doanh thu đạt 133,8 nghìn tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước đạt 42,2 nghìn tỷ đồng bằng 118% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt trung bình 59%/năm. Ðặc biệt, ngày 20-10-2010 vừa qua, PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2010: tổng doanh thu toàn dự án đạt hơn 95.000 tỷ đồng (bằng 113% kế hoạch năm), trong đó doanh thu theo phần vốn góp của PVEP đạt hơn 31.000 tỷ đồng (bằng 112% kế hoạch năm) và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt gần 13.000 tỷ đồng. Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí cùng PVN đã có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Chương trình ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển đất nước.

Thực hiện Cuộc vận động đã góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên và người lao động. Ðiển hình là Công ty Dầu khí Ðại Hùng - đơn vị 100% vốn của PVEP, đang điều hành Dự án khai thác và phát triển mỏ Ðại Hùng - nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, có điều kiện địa chất và địa lý rất phức tạp. Công ty đã thi đua lao động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, phát huy nội lực theo tư tưởng của Bác Hồ, đã đề ra nhiều giải pháp tối ưu hóa quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí hàng chục triệu USD, khai thác, vận hành mỏ an toàn. Ngày 15-8-2010, PVEP Ðại Hùng đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cả năm 2010 với sản lượng khai thác dầu thô đạt 140,16 nghìn tấn dầu, đạt 101% kế hoạch năm, xuất bán hai lô dầu, doanh thu 71,1 triệu USD, đạt 109,4% kế hoạch năm, phát triển mỏ giai đoạn hai đúng tiến độ đề ra.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo lời Bác dạy và tinh thần phát huy nội lực cán bộ, đảng viên trong các dự án do PVEP điều hành đã dần chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt do chuyên gia nước ngoài nắm giữ. Các khâu tìm kiếm, thăm dò từ thu nổ, minh giải nghiên cứu địa chất, thi công khoan đến khai thác đều do người Việt Nam đảm nhiệm. Ðặc biệt, có những giếng khoan đã sử dụng gần 100% dịch vụ của Việt Nam và do người Việt Nam điều hành. Tiêu biểu như Công ty Dầu khí Cửu Long JOC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề ra nhiều giải pháp kỹ thuật hiệu quả, tiết kiệm nhiều triệu USD, góp phần khai thác an toàn hiệu quả các mỏ Sư tử đen, Sư tử vàng…

Với kết quả của công tác chính trị - tư tưởng và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên của PVEP đang làm việc ở nước ngoài như An-giê-ri, Vê-nê-xu-ê-la với địa lý xa xôi, sự khác biệt lớn về văn hóa nhưng vẫn tích cực bám trụ, hoàn thành đúng tiến độ công tác thăm dò thẩm lượng và triển khai phát triển mỏ…

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có bước chuyển biến rõ rệt. Bằng việc tiếp tục hoàn thiện, ban hành mới hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, cải cách hành chính, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các sáng kiến, giải pháp hữu ích, tối ưu hóa quá trình thiết kế và thi công các giếng khoan, phát triển mỏ... PVEP đã tiết kiệm được hàng chục triệu USD chi phí. Trong 9 tháng đầu năm 2010, tổng số tiền tiết kiệm được từ hiệu quả áp dụng công nghệ mới, giảm chi phí thi công khoan, chi phí thực hiện các gói thầu... là hơn 800 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn mới, toàn Tổng Công ty tiếp tục phát huy vai trò đơn vị điểm trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CBCNV PVEP quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu tiếp tục thực hiện Cuộc vận động đạt nhiều kết quả tốt hơn nhằm đẩy mạnh hoạt động thăm dò khai thác dầu khí trong và ngoài nước, thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư. Củng cố xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng PVEP trở thành công ty dầu khí phát triển nhanh và bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của PVN và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động (ảnh). Đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI và tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất