Cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh
Gần dân để tẩy sạch bệnh quan liêu

Vừa qua chúng ta đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong các cấp, các ngành đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong thực tế đâu đó bệnh quan liêu, mệnh lệnh vẫn còn. Nhiều chủ trương, chính sách vẫn còn dừng lại ở giấy tờ. Trong triển khai thực hiện, việc tiến hành kiểm tra, giám sát không được làm đến nơi đến chốn nên hiệu quả chưa cao, chưa nói đến là hỏng việc; không ít cán bộ, đảng viên còn ngại tiếp xúc với nhân dân, sợ nhân dân phê bình, ít tham gia sinh hoạt cùng dân tại nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Ai cũng biết quan liêu, mệnh lệnh là nguy hiểm. Nhưng trong công tác thực tế, nhiều cán bộ ta còn mắc bệnh ấy. Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ.

Nguyên nhân là: Xa nhân dân, không hiểu tâm lý, nguyện vọng của nhân dân; Khinh nhân dân, cho là “dân ngu khu đen”, bảo sao làm vậy, không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình; Sợ nhân dân, nhân dân phê bình khi có sai lầm, khuyết điểm, sợ mất thể diện, sợ phải sửa chữa; Không tin cậy nhân dân, họ quên rằng không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong, có lực lượng nhân dân thì việc khó mấy, to mấy, làm cũng được; Không hiểu biết nhân dân, họ quên rằng nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực (lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cuộc). Đối với nhân dân, không thể lý luận suông, chính trị suông; Không yêu thương nhân dân, chỉ biết đòi hỏi nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân. Có nơi, bệnh quan liêu, mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán bộ lừa phỉnh dân, dọa nạt dân.

Cần phải mau mau chữa bệnh nguy hiểm ấy. Để chữa được căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, theo Hồ Chí Minh thì phải làm theo nguyên tắc: theo đúng đường lối nhân dân:

1. Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết;

2. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân;

3. Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ;

4. Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình;

5. Sẵn sàng học hỏi nhân dân;

6. Tự mình làm gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính, để nhân dân noi theo.
Cán bộ đảng viên của ta đều sẵn lòng cầu tiến bộ, sẵn chí phụng sự nhân dân. Nhưng cần phải cố gắng chữa hết bệnh quan liêu mệnh lệnh, để trở nên người cán bộ tốt.                                               


 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất