Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Khối Các cơ quan tỉnh Lào Cai.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã nhận thức rõ: Đây là Cuộc vận động lớn của Đảng nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp về tấm gương đạo đức của Bác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai Cuộc vận động, thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch để triển khai.

 

Trong 4 năm, Ban chỉ đạo của Đảng bộ Khối đã xây dựng và ban hành 10 kế hoạch, 9 công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở; tổ chức 4 hội nghị nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ đã tổ chức được 265 lớp nghiên cứu, học tập chuyên đề; 67 buổi tọa đàm, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút hơn 200 cán bộ, đảng viên tham gia với chất lượng cao. Đảng ủy Khối đã chọn 5 thí sinh tham dự Hội thi do Tỉnh ủy tổ chức, kết quả đạt 1 giải nhất cá nhân và giải nhất toàn đoàn. Trong phong trào thi đua “Bí thư chi bộ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có 24 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc được Tỉnh ủy Lào Cai biểu dương, khen thưởng.


Năm 2010, thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn  với triển khai Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối. 

 

Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng và từng cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy. Việc thực hiện quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc; việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc của các tập thể, cá nhân được nâng cao và thường xuyên đổi mới góp phần xây dựng chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Các chi, đảng bộ đã gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Hằng năm, 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lào Cai đã khen thưởng 9 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện Cuộc vận động mới dừng lại ở việc “học tập”, việc “làm theo” còn ít; công tác nhân rộng và phát hiện các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được chú trọng.

 

Quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lào Cai đã rút ra một số kinh nghiệm:

 

Một là, phải có nhận thức đầy đủ, nghiêm túc về Cuộc vận động. Phải luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của các cấp ủy và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của Cuộc vận động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng phải là việc làm thường xuyên của các chi, đảng bộ cơ sở. Đặc biệt là vai trò, sự gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tác động không nhỏ đến kết quả Cuộc vận động.

 

Hai là, thường xuyên tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, trao đổi, tổ chức các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, tuyên truyền trên báo, đài PT-TH, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có động cơ, thái độ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó có sự hướng dẫn, điều chỉnh, uốn nắn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Cuộc vận động ở cơ sở. Hằng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động gắn với việc tổng kết, đánh giá công tác của cơ quan, đơn vị.

 

Bốn là, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động và rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện trong thời gian tiếp theo.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất