Đảng bộ Mường Tè học và làm theo Bác
Cán bộ, phóng viên Tạp chí thăm trường Dân tộc Nội trú huyện Mường Tè. Ảnh: Thu Huyền

Chỉ đạo kịp thời

Ngay khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ngày 26-11-2006, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ra Thông tri số 07-TT/HU về triển khai Lễ phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động gồm 15 đồng chí, xây dựng quy chế hoạt động và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động cho từng nội dung, chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Công tác giao ban định kỳ theo quý được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức thường xuyên, các năm đều có tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ, 18/18 đảng bộ đã thành lập ban chỉ đạo Cuộc  vận  động với 135 thành viên. Đối với các chi bộ trực thuộc, đồng chí bí thư chi bộ phụ trách việc triển khai Cuộc vận động, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động gắn với điều kiện thực tế của đơn vị mình, tham gia giao ban theo định kỳ, tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo lên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện.

 

Triển khai cụ thể

Tổ chức tốt các đợt nghiên cứu, quán triệt và học tập các chuyên đề.

Năm 2007, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và học tập chuyên đề: Đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc của Người. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã chuẩn bị chu đáo cho việc quán triệt học tập, phân công báo cáo viên có kinh nghiệm trực tiếp triển khai đến từng chi, đảng bộ cơ sở. Trong năm 2007 đã mở 24 lớp với 3.573 người tham gia học tập (khối cơ quan 3 lớp, khối nông thôn 20 lớp, khối LLVT 1 lớp, đảng viên tham gia 1.795/1.923 đồng chí, đạt 93%, cán bộ, công chức là 1.483/1.650 người, đạt 90%).

Năm 2008, tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã phối hợp với cơ sở tiến hành triển khai 1 lớp cho cán bộ chủ chốt với 228 đồng chí tham gia; các chi, đảng bộ tự tổ chức 52 lớp với 1.917 đảng viên tham gia, đạt 91%. Trong đó có các lớp triển khai tại xã, bản, khu phố với 5.245 lượt người tham gia.

Năm 2009, sau khi có Hướng dẫn số 16-HD/BCĐ ngày 25-5-2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị của huyện nội dung chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã tổ chức 1 lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức khối cơ quan với 256 người, bao gồm các báo cáo viên, giảng viên kiêm chức và đại diện của 47 chi, đảng bộ trực thuộc.

Các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức được 28 lớp cho 1.854 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập. Tổ chức học tập, tuyên truyền tại 117/160 bản, khu phố với trên 12.360 lượt người tham gia. Đối với đội ngũ giáo viên, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã tổ chức triển khai học tập vào thời gian bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho 5 lớp với 927/1.267 cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2009, toàn huyện có 3.082 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập. Trong đó: đảng viên là 2.181/2.321 đồng chí, đạt 94,2%, công chức, viên chức là quần chúng có 901 người tham gia học tập; tổ chức học tập, tuyên truyền tới 12.360 lượt quân chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi được học tập đã viết bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác, gắn với nhiệm vụ công tác của từng người.

Năm 2010, việc triển khai học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết; hướng dẫn các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình học tập chuyên đề: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” gắn với việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Toàn huyện đã mở được 36 lớp với 6.713 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân tham gia học tập. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã tổ chức 2 lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối cơ quan trên địa bàn thị trấn với 257 đảng viên và 158 công chức, viên chức tham gia học tập; các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức được 33 lớp cho 2.648 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức học tập; tổ chức học tập, tuyên truyền tại 120 bản, khu phố cho 10.500 lượt quần chúng nhân dân. Sau khi học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã viết bài thu hoạch. Số cán bộ đảng viên chưa tham gia học tập chủ yếu là lực lượng giáo viên đã được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện cử báo cáo viên truyền đạt tại 5 lớp bồi dưỡng hè (từ ngày 2 đến ngày 10-8-2010).


Hội thi Báo cáo viên kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.

Năm 2007, huyện tổ chức hội thi cấp huyện có 20 thí sinh tham dự, lựa chọn được 8 đồng chí (1 giỏi, 7 khá) và cử 1 thí sinh tham dự hội thi do tỉnh tổ chức. Năm 2008, Phòng Giáo dục huyện tổ chức Hội thi Ngành giáo dục kể chuyện tấm gương của Bác thu hút được 68 cán bộ, giáo viên tham gia. Huyện đoàn tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, lựa chọn đoàn viên, thanh niên của các khối tham gia cuộc thi “Hành trình theo chân Bác” do Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức tại huyện và vòng chung kết tại tỉnh. Kỷ niệm sinh nhật Bác (19-5) hằng năm, nhiều trường học trong huyện tổ chức cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác, được đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Năm 2008, Liên đoàn Lao động huyện tham gia và đạt giải 3 cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác do tỉnh tổ chức.


Thi viết về “Những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đạt kết quả tốt.

Thực hiện Kế hoạch số 01- KH/BTG, ngày 26-11-2007 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi viết về những điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc và các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, xây dựng quy chế, thể lệ cuộc thi, phân công các đồng chí trong ban tổ chức cuộc thi phụ trách cơ sở, phát động cuộc thi trong 2 năm 2009-2010. Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện tham gia biên tập chương trình, tổ chức tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến (cá nhân, tập thể) đã được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện biểu dương, khen thưởng; gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, triển khai cuộc thi tới cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh của ngành, đoàn thể mình.

Năm 2009, có 29 chi, đảng bộ trực thuộc tham gia với 242 bài dự thi, lựa chọn được 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 bài đạt giải khuyến khích; 1 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 1 giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và một giải tập thể cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất.

Năm 2010, sau hơn 1 tháng phát động cuộc thi, đã có 33 chi, đảng bộ trực thuộc tham gia với 166 bài dự thi. Các đơn vị có nhiều bài dự thi có chất lượng như: Đảng bộ xã Mường Tè, Thị trấn, Công an; các chi bộ Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Kho bạc...  Ban giám khảo đã lựa chọn được 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích.


Phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngay từ những năm đầu tổ chức học tập triển khai Cuộc vận động, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đưa nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của các bộ, đảng viên, công chức vào trong các kỳ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Hằng năm, qua các kỳ sơ, tổng kết của chi, đảng bộ đều đánh giá, bình xét, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như các đảng bộ, chi bộ: Quân sự, Công an huyện, xã Mường Tè, Thị trấn, Văn phòng Huyện uỷ, Tổ chức - Kiểm tra, Tuyên giáo - Dân vận, Nông nghiệp, Y tế… Tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động, các chi, đảng bộ đã bình xét biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tại cơ sở và đề nghị huyện biểu dương, khen thưởng cho 43 tập thể và 172 cá nhân điển hình tiên tiến. Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định khen thưởng 15 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc và biểu dương 29 tập thể 122 cá nhân điển hình tiên tiến trong 4 năm qua; đề nghị tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

 

Kinh nghiệm

Làm  tốt  công tác chỉ đạo điểm.

Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh uỷ, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn 2 đơn vị là Đảng bộ Thị trấn và Đảng bộ xã Mường Tè để chỉ đạo điểm và thông qua đó rút ra những kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, từ đó tiến hành triển khai trong toàn Đảng bộ. Các đơn vị được chọn làm điểm đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức triển khai, học tập nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, định kỳ xây dựng báo cáo, tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo kết quả kịp thời với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm, kết luận, bổ sung phương pháp, cách thức để triển khai đồng loạt trong toàn Đảng bộ.

Làm  tốt công tác tuyên truyền.

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động qua các năm của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện; đặc biệt vào dịp tổ chức học tập các chuyên đề Cuộc vận động và kỷ niệm ngày sinh của Bác hằng năm.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã cấp phát 1.246 cuốn tài liệu học tập các chuyên đề Cuộc vận động do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, cuốn Làm theo lời Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tích cực tuyên truyền Cuộc vận động thông qua các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu bóng vùng cao, treo băng, khẩu hiệu, các pa-nô, áp-phích tại các khu đông dân cư. Tổ chức triển lãm, trưng bày sách, báo, các ấn phẩm báo chí nói về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác tại thư viện huyện. Đài Truyền thanh - Truyền hình hằng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Cuộc vận động, mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tăng thời lượng phát sóng chuyên mục này. Tập trung tuyên truyền nội dung học tập các chuyên đề Cuộc vận động, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện khen thưởng. Bên cạnh đó, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện tới cơ sở, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh gắn với nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.


Làm tốt công tác kiểm tra.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Cuộc vận động được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện được triển khai một cách thường xuyên và có kế hoạch. Hằng năm, Ban Chỉ đạo đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Quyết định kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, chi tiết theo thời gian, thời điểm và nội dung được kiểm tra. Công tác kiểm tra thường xuyên đã góp phần đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Qua công tác kiểm tra đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, giúp các chi, đảng bộ phát huy những ưu điểm, đồng thời nhận ra những hạn chế, yếu kém để có hướng sửa chữa, khắc phục kịp thời, đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu.

Ý nghĩa thiết thực

Tạo nên những chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân.

Qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân. Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị địa phương ngày càng nâng lên. Qua đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hằng năm cho thấy tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng; đảng viên vi phạm tư cách giảm so với trước. Đạo đức, lối sống, cách ứng xử giao tiếp giải quyết công việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, có ý thức, trách nhiệm bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài sản công; tích cực chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.

Việc tổ chức học tập, tuyên truyền Cuộc vận động sâu rộng nên đã đạt được những kết quả tốt. Nhân dân tập trung phát triển kinh tế xã hội, tình làng nghĩa xóm ngày càng được củng cố, các hủ tục lạc hậu dần được xoá bỏ, các tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Người dân có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như quy ước, hương ước của khu dân cư. Gương người tốt, việc tốt xuất hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng nhiều.


Góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 4 năm qua của Đảng bộ huyện đã trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Qua đó động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tập trung giải quyết những vấn đề mới nảy sinh có kết quả tốt hơn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khoá XVIII, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, công tác xoá đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 là 77,2%, đến năm 2009 giảm còn 41,3%; hoàn thành tái định cư thuỷ điện Sơn La, trồng cây cao su… Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chính trị ổn định, truyền thống đoàn kết dân tộc được phát huy. Đó là những tiền đề cơ bản để từng bước đưa Mường Tè ra khỏi huyện đặc biệt khó khăn.


“Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành mục tiêu phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện.

Việc chuyển trọng tâm Cuộc vận động từ học tập sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ngày càng xuất hiện những việc làm tốt, phong trào hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các chi, đảng bộ trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện tới cơ sở đã chú trọng rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí về đạo đức lối sống. Gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng các phong trào như: phong trào “Toàn dân đoàn  kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực” trong công nhân, viên chức, phong trào “Tuổi trẻ Lai Châu học tập và làm theo lời Bác”; Phòng Giáo dục huyện thực hiện gắn với Cuộc vận động “Hai không” của ngành; Công an huyện triển khai gắn với Cuộc vận động Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Từ những  kết  quả và bài học kinh nghiệm rút ra qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ LLVT sẽ tiếp tục phấn đấu, chuyển từ học tập sang tích cực “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa kinh tế, xã hội Mường Tè phát triển lên tầm cao mới.                     

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất