Làm theo Bác từ những việc thiết thực, cụ thể
Nữ Bí thư Đảng uỷ phường Nguyễn Trung Trực nhận cờ biểu dương TCCSĐ 5 năm TSVM tiêu biểu

Quyết tâm cao 

Ngay sau khi Cuộc vận động được phát động, Đảng ủy phường Nguyễn Trung Trực đã nghiêm túc quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung của Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị - xã hội của phường. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 09-KH/ĐU về thực hiện Cuộc vận động tới 12 chi bộ và khoảng 300 đảng viên. Đảng ủy phường thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới từng đồng chí đảng uỷ viên, bí thư chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng ủy tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, yêu cầu mỗi đảng viên viết bài thu hoạch về suy nghĩ và việc làm của mình theo tấm gương đạo đức của Bác. Sau một thời gian thực hiện, Đảng ủy phường tổ chức sơ kết. Trong sơ kết, các cấp ủy, đảng viên thẳng thắn nhìn vào những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm. Nhằm làm cho tinh thần, nội dung Cuộc vận động trở thành những việc làm thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trên cơ sở Hướng dẫn số 05-HD/TU của Thành ủy Hà Nội và tiếp tục phát huy những việc đã làm được, nỗ lực hoàn thành những việc chưa đạt kết quả, Đảng ủy phường chỉ đạo Ban Tuyên giáo xây dựng các tiêu chí chuẩn mực đạo đức áp dụng cho phù hợp với cán bộ, đảng viên trong phường. Sau quá trình nghiên cứu, tổ chức toạ đàm, lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân dân, Đảng ủy triển khai trong toàn phường với quyết tâm thực hiện cao.

Việc làm thiết thực, cụ thể

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Các chi ủy bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, kế hoạch của Đảng ủy phường, chủ động đề ra các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Đảng ủy tổ chức cho các đảng uỷ viên, bí thư các chi bộ, hội người cao tuổi về nguồn (Khu ATK - Định Hoá - Thái Nguyên) để ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân. Qua đó góp phần tích cực trong nâng cao tinh thần, ý thức cho đảng viên trong chi bộ, động viên mọi người làm theo Bác.

Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ nghiên cứu, thảo luận, xây dựng tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với từng loại hình chi bộ. Các chi bộ tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị. 100% chi bộ trong phường đã tổ chức tốt việc này. Đồng thời, các cấp ủy nghiêm túc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Điều này được ghi lại ở  phiếu ghi ý kiến cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc nơi đảng viên cư trú để gửi về cho các cơ quan, đơn vị. Tại các chi bộ, sau khi đảng viên được quán triệt các chuyên đề trong nội dung Cuộc vận động, chi bộ tiến hành nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng.

Trong định kỳ sinh hoạt hằng tháng, nội dung  ngắn gọn, cần thiết, bàn bạc dân chủ, công khai những vấn đề trọng tâm cần lãnh đạo của tháng tới; dành thời gian nhất định để cung cấp thông tin thời sự trong nước và quốc tế giúp cho đảng viên cập nhật được các vấn đề thời sự quan trọng của đất nước, quốc tế. Cấp ủy Chi bộ 3 có sáng kiến giao đảng viên có uy tín biên soạn, cập nhật những thông tin mới về thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội của quận, Thủ đô, các nước theo chủ đề từng tháng để in, phát cho các đảng viên trong từng buổi sinh hoạt. 

Qua học tập, nghiên cứu cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phường nâng cao nhận thức về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, cụm dân cư. Các chi bộ1,  2, 3, 4, 5, 7, chi bộ Công an, trường Mẫu giáo số 3, trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực là những chi bộ có nhiều việc làm tốt, thiết thực trên phương diện này.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo nên một phong trào tìm hiểu thêm về đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên tại các chi bộ. Trên cơ sở chương trình hành động của Đảng uỷ, Ban Tuyên giáo đã chủ động đề xuất thành lập tổ nghiên cứu để cụ thể hoá chương trình của Đảng uỷ theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc phù hợp với đặc điểm, điều kiện công tác của từng đơn vị, từng loại hình chi bộ và nhân dân. Đối với chi bộ đường phố, chuẩn mực chính của đảng viên là nêu gương về các mặt; chi bộ đương chức chuẩn mực chính là nâng cao ý thức trách nhiệm; đối với nhân dân, chuẩn mực chính là bồi dưỡng lòng nhân ái.

Trên cơ sơ những nội dung cơ bản của tiêu chí, các cấp ủy cụ thể hoá thành những tiêu chí đạo đức phù hợp tình hình, đặc điểm của từng đơn vị và triển khai đến cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân trong phường. Các chi bộ xây dựng chương trình hành động, yêu cầu từng đảng viên thường xuyên kiểm điểm, tự đánh giá bản thân trong các kỳ sinh hoạt chi bộ và lấy đó làm cơ sở nhận xét, bình bầu đảng viên hằng năm. Trong các bước thực hiện Cuộc vận động, việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình thông qua chương trình, kế hoạch tự rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên được coi trọng. Đảng uỷ phường xây dựng cơ chế để quần chúng nhân dân giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, cơ quan quản lý nhà nước, góp phần làm trong sạch về đạo đức, lối sống. Qua đây, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên thanh niên, học sinh có ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống. Nhờ nâng cao chất lượng công tác, lề lối, tác phong làm việc khi tiếp xúc với công dân, nâng cao tinh thần học tập, Chi bộ Văn phòng UBND được công nhận là một chi bộ tiêu biểu về những điều này.

Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên là yếu tố có tính quyết định để tạo ra phong trào và bảo đảm sự thành công của Cuộc vận động. Lấy ví dụ về việc thực hành tiết kiệm theo tinh thần của Bác: Hằng tháng, đảng viên trong nhiều chi bộ tiết kiệm để xây dựng quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hoặc đảng viên đương chức đi đầu trong công việc và lối sống hằng ngày, đảng viên hưu trí gương mẫu trong dạy bảo, nhắc nhở gia đình, con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và trong lời ăn, tiếng nói, các quan hệ xã hội... Sau  gần  4 năm thực hiện Cuộc vận động, nhiều đảng viên ở các chi bộ đã thực sự phát huy vai trò là tấm gương cho quần chúng noi theo. Có đồng chí bí thư chi bộ còn viết những bài thơ xúc động để khu phố hiểu ý nghĩa của Cuộc vận động. Đội ngũ đảng viên, cán bộ của chi bộ tích cực tham gia duy trì nền nếp tuần tra, canh gác, sự gọn gàng, sạch đẹp cho khu phố của mình. Đến nay, phường Nguyễn Trung Trực có 5 khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hoá...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực đã tạo được sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường. Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Tp. Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Trung Trực vinh dự được Ban Chỉ đạo Thành phố biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc. Cuối năm 2010, Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực là một trong những TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội biểu dương và tặng cờ.

Cuộc vận động đã lay động, khích lệ tinh thần, ý thức tự giác, nỗ lực phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, đem lại cuộc sống yên bình, văn minh cho nhân dân, xứng đáng là mô hình thí điểm về phường văn hóa, thiết thực góp phần vào thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Tp. Hà Nội lần thứ XV.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất