Nhiều đảng bộ tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện CVĐ

* Thừa Thiên Huế: Ngày 4-11, huyện ủy Phú Vang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở Phú Vang đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của CVĐ theo tinh thần Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị (khóa X), Kế hoạch số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực nghiêm túc và có hiệu quả CVĐ. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người.

Trong thời gian tới, để CVĐ tiếp tục phát huy hiệu quả, huyện ủy Phú Vang đã đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu về mục đích, yêu cầu của CVĐ và 5 chuẩn mực đạo đức của Tỉnh ủy ban hành; trên cơ sở tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác xây dựng đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức; làm tốt công tác kiểm điểm phân loại đảng viên, xếp loại thi đua cán bộ, công chức hằng năm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Cũng tại hội nghị, huyện ủy Phú Vang đã khen thưởng 43 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


* Bộ Thông tin và Truyền thông: Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sau 4 năm triển khai, thực hiện CVĐ đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân. Nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức hội họp một cách khoa học, thiết thực hơn trong từng công việc cụ thể, việc sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng xe… được quy định cụ thể; cán bộ, đảng viên đã có ý thức tự giác trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhìn chung việc thực hành tiết kiệm ở các cơ quan đơn vị, đã từng bước đi vào nền nếp, kết quả năm sau chuyển biến tốt hơn năm trước.

CVĐ đã góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống; đề cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị, Bộ Thông tin và truyền thông đã trao giấy khen cho 11 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 26 cá nhân và cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện CVĐ.


* Hà Nội: Quận ủy Hà Đông tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ghi nhận, 4 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Hà Đông đã thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả các nội dung của CVĐ. Với phương châm chỉ đạo "Hiệu quả - thiết thực - lan tỏa", Hà Đông đã có nhiều sáng tạo trong cách triển khai CVĐ. 100% tổ chức cơ sở đảng đã đăng ký nội dung, tiêu chí thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng lề lối làm việc mới, nếp sống văn hóa mới, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. CVĐ đã trực tiếp tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận xã hội. Sức lan tỏa của CVĐ ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua số tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất hiện ngày một nhiều và rất sinh động.

Đảng ủy Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) vừa tổng kết 4 năm triển khai CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. CVĐ gắn với nhiều phong trào hành động thiết thực đã giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị nâng cao ý thức, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao xây dựng hình ảnh đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.


* TP Hồ Chí Minh: Quận ủy Thủ Đức vừa tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Qua triển khai, đã có gần 6.700 lượt đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ; hơn 200 đoàn viên đăng ký “Mỗi đoàn viên một việc làm thiết thực”. Đặc biệt, thông qua hoạt động mô hình tổ công nhân tự quản, Liên đoàn Lao động quận còn vận động 10.000 công nhân nhập cư đăng ký học tập và làm theo gương Bác Hồ.

 Quận ủy 12: Qua 4 năm triển khai CVĐ, Quận ủy 12 đã có nhiều mô hình hay thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Tiêu biểu có mô hình “3 tăng, 3 giảm” (tăng công trình và việc làm tốt vì dân, tăng công tác nắm địa bàn, tăng số lượng và hình thức khen thưởng; giảm phạm pháp hình sự, giảm sai phạm của cán bộ và giảm thủ tục hành chính), “3 không, 3 đúng” và “3 nên, 3 cần, 3 chống” trong tiếp dân, giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho dân… Đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực tham gia phong trào hiến đất mở đường, xây trường với giá trị lên tới hơn 182 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động TPHCM: Sau 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp công đoàn Liên đoàn Lao động TPHCM đã phát hiện và biểu dương 1.065 chi bộ, 807 tập thể và 8.375 cá nhân. Thông qua phong trào thi đua lao động sáng tạo, đội ngũ CNVC-LĐ TP đã có hơn 10.500 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi trên 88 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xuất hiện hàng trăm tấm gương tiết kiệm trong sản xuất, nhiều gương người tốt, việc tốt trả lại của rơi cho khách với giá trị hàng tỷ đồng… Nhiều mô hình mới được triển khai có hiệu quả như: Công đoàn cơ sở Công ty Sam-Ho Việt Nam, Công ty Pouyen, Công ty TNHH Nhựa Phước Thành xây nhà trẻ, hỗ trợ tiền đi học cho con em công nhân, xây ký túc xá, cửa hàng bán đúng giá cho công nhân…


* Bắc Ninh: Sau 4 năm thực hiện CVĐ gắn với “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ!”, Đảng ủy Công an huyện Gia Bình đã tổ chức 12 hội nghị học tập cho 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về nội dung nghiên cứu quán triệt những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,  qua 6 điều Bác Hồ dạy. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung cụ thể theo từng chuyên đề của cuộc vận động như “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; “Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”;… Đồng thời gắn liền với các phong trào thi đua của lực lượng như “Công an Bắc Ninh vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân!”. 4 năm qua, Công an Gia Bình đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và điều tra khám phá 99/129 vụ án hình sự đạt tỷ lệ 76,74%; lập hồ sơ đưa 78 đối tượng đi cai nghiện tập trung; bắt, xử lý 77 vụ, 101 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó khởi tố 59 vụ, 68 đối tượng; thu giữ gần 72 gam hêrôin; lập hồ sơ đưa 131 đối tượng vào diện giáo dục tại địa phương; gọi răn đe giáo dục trên 2 nghìn lượt đối tượng các loại, bắt 16 đối tượng bị truy nã. Công an Gia Bình cũng tuyên truyền giáo dục cho trên 34.800 lượt học sinh, cán bộ viên chức, hội viên đoàn viên và gần 500 lượt chủ hộ kinh doanh kí cam kết không vi phạm Nghị định 47, 36 của Chính phủ về tàng trữ vận chuyển và buôn bán chất nổ, pháo nổ; thu giữ nhiều đầu đạn, pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm… bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội.

Thị ủy Từ Sơn: Qua 4 năm thực hiện CVĐ, thị xã Từ Sơn đã tổ chức được 159 lớp học nghiên cứu 7 chuyên đề, cấp phát gần 5.000 cuốn tài liệu với 96,6% cán bộ, đảng viên tham gia. Việc học tập các chuyên đề được tổ chức ở các chi, đảng bộ cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa nghe giới thiệu, gắn với tổ chức thảo luận, đánh giá tình hình đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị; cá nhân viết thu hoạch, liên hệ, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu theo tấm gương của Bác… Thị xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để CVĐ lan toả sâu rộng như các cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Bắc Ninh”, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CVĐ sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng 2 năm 2009, 2010, chuyển trọng tâm sang việc thực hiện “làm theo”, thị xã đã tăng cường tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Toàn thị xã đã in phát hàng nghìn tài liệu, băng, cờ khẩu hiệu dọc các tuyến đường chính, xây dựng 5 cụm pa-nô tuyên truyền ở trung tâm thị xã. Tổ chức thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và hơn 20 hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng… Qua 4 năm thực hiện CVĐ, chất lượng đảng viên được nâng lên, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh năm 2009 đạt 83,9%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85,3%; không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 58/58 chi, đảng bộ trong thị xã và Đại hội Đảng bộ thị xã Từ Sơn khoá XVI đã thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Thị uỷ Từ Sơn đã khen thưởng 11 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” trên địa bàn thị xã.


* Thái Nguyên: Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo đánh giá của Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh Thái Nguyên, CVĐ trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình trong CVĐ được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú... 4 năm qua, các đảng bộ, cơ quan trong tỉnh đã tổ chức trên 4000 lớp với gần 500.000 lượt cán bộ, đảng viên học tập các chuyên đề của CVĐ. Việc triển khai nội dung CVĐ được Ban Chỉ đạo các cấp triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng điều kiện địa phương, đơn vị... Đặc biệt, qua học tập tấm gương đạo đức của Bác, nhiều tập thể, cá nhân đã có những việc làm thiết thực, cụ thể như: phong trào "Cải cách hành chính để thu hút đầu tư", "Thi đua xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông", "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi, đảng bộ cơ sở trong tỉnh Thái Nguyên triển khai các nội dung CVĐ chưa đúng theo yêu cầu, mới chỉ dừng lại tổ chức cho cán bộ, đảng viên mà chưa mở rộng tuyên truyền trong quần chúng, hội viên, đoàn viên; việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CVĐ chưa được thường xuyên... Do vậy, thời gian tới Ban chỉ đạo CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động; xác định rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc lâu dài, thường xuyên, là một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng...Nhân dịp này, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 45 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ giai đoạn 2007-2010.


* Quảng Trị: Qua 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay, toàn tỉnh có 100% LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh và công đoàn cơ sở trực thuộc đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị và cấp uỷ đảng ở địa phương tổ chức triển khai nội dung 6 chuyên đề của CVĐ với 93,4% cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ được tiếp thu các nội dung chuyên đề của CVĐ.

Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức rộng khắp và thành công ở các cấp công đoàn trong tỉnh, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo CNVC, LĐ và các tầng lớp nhân dân. Cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

Phong trào “Xây dựng đơn vị văn hoá-xây dựng công sở văn hoá” trong CNVC-LĐ được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng thu hút đông đảo CNVC, LĐ nghiêm túc thực hiện và mang lại kết quả thiết thực. Việc thực hiện CVĐ đã gắn kết với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Công đoàn, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả của CVĐ sau 4 năm thực hiện là cơ sở, động lực để tiếp tục thực hiện tốt hơn CVĐ trong những năm tiếp theo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, CNH,HĐH quê hương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp công đoàn và CNVC-LĐ trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa CVĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn CVĐ với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, công đoàn và hệ thống chính trị... Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho 21 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện CVĐ giai đoạn 2007-2010.


 
  Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được Thành ủy Hạ Long khen thưởng


* Quảng Ninh: Ngày 4-11, Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ “Học

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 4 năm qua, CVĐ đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố nhiệt tình hưởng ứng và ngày càng có sức lan toả mạnh mẽ. Những giá trị to lớn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người đã được tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các cấp uỷ ngày càng nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải triển khai thực hiện CVĐ, bước đầu đã gắn kết thực hiện CVĐ với nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. CVĐ đã có tác động trực tiếp, tạo nên những chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trước công việc. Mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên.Việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã được thể hiện rõ, nhất là trong cải cách hành chính, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, tinh thần phục vụ nhân dân. Nhân dịp này, Thành uỷ Hạ Long đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể cùng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện CVĐ.

Qua 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy cơ quan Dân-Chính-Đảng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 48 lớp học tập trung theo từng cụm, khu vực, 172 lớp học tập trung cho các cán bộ, đảng viên và quần chúng tại các chi, đảng bộ cơ sở học tập các chuyên đề. Đảng ủy đã tiến hành 9 đợt kiểm tra, giám sát, khảo sát theo chuyên đề tại 48 lượt chi, đảng bộ cơ sở, 65 cán bộ cấp trưởng phòng trở lên. Qua đó đã chỉ ra được ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ. Do làm tốt công tác xây dựng đảng , 4 năm qua, mỗi năm có trên 80% chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hơn 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ... Từ kết quả triển khai CVĐ đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp này 18 tập thể, 49 cá nhân tiêu biểu thuộc các chi, đảng bộ cơ sở có thành tích thực hiện tốt CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được Đảng ủy cơ quan Dân-Chính-Đảng tỉnh Quảng Ninh biểu dương, khen thưởng.


Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVNPhản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất