Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai học và làm theo Bác
Các cá nhân điển hình tiên tiến của Văn phòng Tỉnh ủy được khen thưởng trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thực hiện được”… Lời Bác dạy được cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai làm theo trong 4 năm qua và nay đã trở thành một lề lối làm việc.  

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Cuộc vận  động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ vào chỉ tiêu thi đua của từng phòng, đơn vị, thực hiện tốt cải cách hành chính như: Củng cố hoạt động của bộ phận tiếp dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu của dân, tận tình hướng dẫn, giải thích, giúp nhân dân nắm vững và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước… Đặc biệt, cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy từng bước thay đổi tác phong, phương pháp làm việc khoa học, bám sát cơ sở; phân công từng cán bộ tham gia việc tiếp dân. Cách làm này đã giảm bớt thời gian và hạn chế dần tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp.  

Để làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, ngay từ quý IV-2010, Văn phòng đã chủ động khảo sát tình hình, lập kế hoạch, chương trình cụ thể cho năm tới, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc của từng phòng, đơn vị; hướng dẫn cho các phòng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tham mưu, không để sót hay trùng việc; cung cấp và xử lý thông tin kịp thời cho các cấp, các ngành; xây dựng kịp thời các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, đột xuất; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cấp ủy.  

Lãnh đạo Văn phòng đã bám sát chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp uỷ cũng coi trọng phân công các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy viên bám sát hoạt động của từng đơn vị, phòng; bám sát cơ sở, có nhiều đề xuất tốt cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tham mưu, đảm bảo cho các văn phòng cấp ủy cơ sở nâng cao về chất lượng, đủ số lượng và trang thiết bị, giúp cho cơ sở hoạt động tốt hơn. Đồng thời cán bộ, đảng viên trong Văn phòng luôn gương mẫu đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (thời gian, điện nước, giấy, mực, xăng xe…).  

Ghi nhận những thành tích qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2008) cho tập thể Văn phòng Tỉnh ủy, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và UBND tỉnh Gia Lai.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất