Bàn về tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay, bạn đọc có toàn quyền lựa chọn một “món ăn” thông tin phù hợp với nhu cầu, sở thích, thị hiếu, thẩm mỹ của riêng mình và có quyền đòi hỏi về cách đưa thông tin... Do vậy, bạn đọc có quyền lựa chọn một tờ báo, một tạp chí nào đó cho riêng mình, chứ không phải tờ báo hay tạp chí có quyền kén chọn bạn đọc. Biết rằng, mỗi tờ báo, tạp chí đều có tôn chỉ, mục đích và đối tượng bạn đọc riêng. Nói như vậy, để thấy một điều: bạn đọc thực sự là “thượng đế” của báo chí và như vậy, một tờ báo, một tạp chí muốn Tồn tại - Đứng vững - Phát triển cần phải có sự phấn đấu không biết mệt mỏi để đáp ứng nhu cầu thông tin đa chiều của bạn đọc.
Trong thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, tháng 6-1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: Một tờ báo không được đại đa số dân chúng ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo. Người đã dùng từ “ham chuộng” mà Từ điển tiếng Việt định nghĩa là “Ưa thích hơn những cái khác”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu rõ: Các tờ báo phải lấy chính trị làm chủ. Một số người cho rằng “chính trị làm chủ” sẽ làm cho báo chí khô khan, không hấp dẫn. Như tôi hiểu, “chính trị làm chủ” theo ý Bác là mục tiêu chính trị cụ thể, mục đích chung của dân tộc trong từng thời kỳ cách mạng như: cổ vũ kháng chiến, kiến quốc để giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc, dựng xây đất nước; cổ vũ thực hiện kinh tế nhiều thành phần, khoán sản phẩm tới hộ trong nông nghiệp, xác định quyền tự chủ của các xí nghiệp...; bây giờ là cổ vũ phong trào làm giàu chính đáng đi đôi với xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đó chính là những vấn đề chính trị lớn, tác động đến cuộc sống và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Đó cũng là những đề tài quan trọng, nhưng lại cụ thể, thiết thực, không “chính trị suông”, nếu được thể hiện hay (từ hay hiểu theo nghĩa đúng đắn: được đánh giá là có tác dụng tích cực gây được sự quan tâm hứng thú hoặc cảm xúc tốt đẹp của xã hội) sẽ có sức hấp dẫn rất lớn đối với bạn đọc.
Tạp chí Xây dựng Đảng có chức năng - nhiệm vụ hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương. Hiểu tôn chỉ, mục đích của Tạp chí để xác định phương thức tuyên truyền, thông tin phù hợp; đồng thời, để lựa chọn đề tài, chủ đề cho trúng, cho đúng. Song, muốn sự “hướng dẫn” đến được với nhiều người thì Tạp chí phải có sức hấp dẫn, lôi cuốn được bạn đọc. Từ cảm nhận của một độc giả, chúng tôi thấy rằng:
Thứ nhất, điều đầu tiên để bạn đọc tìm đến với Tạp chí, đó là thông tin phải được chọn lọc - chính xác - trung thực - có độ tin cậy cao. Bạn đọc có thể nghi ngờ thông tin ở một tờ báo này, tạp chí khác, song không thể nghi ngờ thông tin trên Tạp chí Xây dựng Đảng. Bởi lẽ, như tôi được trải nghiệm thì thông tin trên Tạp chí Xây dựng Đảng không thương mại hóa, không nhằm chạy theo mục đích vụ lợi... Ngược lại, Tạp chí cung cấp cho bạn đọc một sự thật - một sự thật khách quan, mang tính quy luật, không tự nhiên chủ nghĩa, không tô hồng, bôi đen... và nhằm để hướng dẫn, phổ biến đúng, hay, tránh cái sai, cái dở.
Thứ hai, Tạp chí Xây dựng Đảng cũng chiến đấu quyết liệt, không khoan nhượng với những hiện tượng tiêu cực, những mặt trái xã hội, những hành vi đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân; song, chiến đấu bằng một văn phong nhẹ nhàng, phân tích sâu sắc, “chống” để “xây” chứ không phải “đao to, búa lớn” hay phủ định sạch trơn. Tất nhiên không phải vụ việc nào Tạp chí Xây dựng Đảng cũng “tham gia giải quyết”. Nói như vậy, không có nghĩa là Tạp chí Xây dựng Đảng né tránh sự thật, suy giảm tính chiến đấu. Bởi lẽ, cùng một vấn đề, cùng một sự kiện thể hiện trên Tạp chí Xây dựng Đảng đòi hỏi phải có tính khái quát, phải phân tích, lý giải thấu đáo, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để phục vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Theo chúng tôi, chính từ quan điểm phục vụ này, sẽ thêm một lần tạo nên tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng, thêm một lần khẳng định Tạp chí Xây dựng Đảng là Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng.
Thứ ba, trong bối cảnh không ít tờ báo, tạp chí luôn dành một phần diện tích để đăng các tin, bài “giật gân”, những hình ảnh “gợi cảm” để “câu độc giả” nhằm bán được nhiều “ấn phẩm”, thì xuất phát từ định hướng, từ tôn chỉ, mục đích của mình, Tạp chí Xây dựng Đảng lại đưa đến cho bạn đọc khá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và các hướng dẫn của Ngành về công tác tổ chức xây dựng đảng. Chính điều đó đã tạo nên tính hấp dẫn của Tạp chí, nhất là khi bạn đọc là các nhà chính trị, những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng, là đảng viên. Vì vậy, Tạp chí Xây dựng Đảng đã góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng đi nhanh vào cuộc sống. Đó là sức hấp dẫn lớn của Tạp chí Xây dựng Đảng đối với bạn đọc, mà không phải tạp chí nào cũng làm được, cũng kiên trì thực hiện.
Thứ tư, tăng dung lượng thông tin đa chiều, chú trọng hơn những thông tin có tính luận bàn, phản biện, để tờ báo thực sự là diễn đàn của đảng viên, của những công dân muốn góp ý xây dựng Đảng; tạo điều kiện, cơ hội cho đảng viên được bày tỏ các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của mình với Đảng, với Nhà nước, với tổ chức đảng các cấp.
Tạp chí Xây dựng Đảng là một ấn phẩm thiết thực cho những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Nội dung của Tạp chí đã được đổi mới, lượng thông tin phong phú hơn, nhất là kinh nghiệm các vấn đề được triển khai trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng. Là một cán bộ làm công tác tổ chức trong cơ quan của Đảng, chúng tôi đề nghị:
Một là, Tạp chí cần nghiên cứu để mở thêm một số chuyên mục mang tính bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức xây dựng đảng như chuyên mục “Trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng”. Bởi, qua Tạp chí những kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng được hướng dẫn cụ thể (theo chức năng, nhiệm vụ của Ban với bốn nội dung: công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ), các văn bản quy định được phổ biến kịp thời, giúp người thực hiện hiểu đúng, đủ nội dung văn bản.
Hai là, có thể tăng trang cho chuyên mục Trả lời bạn đọc. Đây là chuyên mục nêu ra những tình huống liên quan đến nhiều vấn đề trong công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác đảng viên ở cơ sở. Qua Tạp chí, các quy định và hướng dẫn được chỉ dẫn một cách tỷ mỷ trong từng tình huống cụ thể.
Ba là, chuyên mục Ý kiến đảng viên đã làm cho bạn đọc gắn bó thêm với Tạp chí qua việc tiếp nhận được thông tin hai chiều; nhất là gần hơn với thực tiễn, nắm bắt sát hơn những bức xúc, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp đặt ra. Đã có một số bài mang tính “chiến đấu” đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn trong chuyên mục này, song cần phong phú hơn, sinh động hơn để chuyên mục ý kiến đảng viên trở thành diễn đàn của đảng viên ở các loại hình cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất