Định hướng đúng nhưng cũng phải biết tự làm mới mình
Đến với công trường, Ảnh: Đỗ Xuân

Tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị Cộng tác viên năm 2010 của Tạp chí Xây dựng Đảng. Tôi đã được nghe và rất đồng ý với nhiều ý kiến khác nhau về tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng. Tôi cho rằng tính định hướng của Tạp chí thì có lẽ không phải bàn nhiều vì từ trước đến nay, Tạp chí Xây dựng Đảng luôn luôn theo đúng tôn chỉ, mục đích và từ khi ra đời đến nay, Tạp chí vẫn luôn luôn duy trì được. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để có nhiều người thích đọc, nhiều người thích xem? Chúng ta đều biết rằng, đối tượng chính của Tạp chí là các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Nói đến tổ chức đảng là có cả đảng bộ, chi bộ, cấp ủy, bí thư, phó bí thư... Giá như, từng đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên mỗi người đều có một cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng.

Ở một khía cạnh nào đó, vấn đề không phải là thích đọc hay không thích đọc Tạp chí Xây dựng Đảng, mà rõ ràng còn có cả yếu tố cần phải đọc để phục vụ cho công việc chuyên môn cũng như nhu cầu tìm hiểu về công tác xây dựng đảng. Vì vậy, Tạp chí được phát hành có địa chỉ và đấy cũng là một thế mạnh của Tạp chí. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một thế mạnh thôi bởi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người ta cũng chỉ quan tâm ở một số vấn đề thiết thực, trực tiếp, cụ thể đối với mình. Ví dụ những chủ trương mới, người ta cần biết, tiếp cận để mà làm, bởi khi đứng lên bục nói về công tác xây dựng đảng mà không có căn cứ thì không được, nên phải cần, phải biết. Hai là, trong thực tiễn chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, của những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng có nhiều vấn đề trong cuộc sống, trong công tác xây dựng đảng đặt ra mà nếu không biết thì rất gay nên họ rất thích đọc chuyên mục “Trả lời bạn đọc”. Tôi muốn nói một ý là: Như vậy đối tượng đọc tạp chí cần phải được mở rộng ra, phải có nhiều đối tượng khác nữa. Không chỉ cấp ủy muốn đọc, đảng viên cần đọc, mà cả những quần chúng là cảm tình đảng cũng rất muốn trong tạp chí có những nội dung gần gũi đối với họ. Tức là thêm một đối tượng nữa. Hay là, đối với người dân cũng cần đến tạp chí, nếu trong tạp chí có những nội dung, có chuyên mục mà những người dân yêu Đảng thích đọc... Tạp chí phải mở rộng đối tượng ra hơn nữa. Muốn mở rộng đối tượng ra hơn nữa thì phải có thêm những chuyên mục nữa. Tôi cứ nghĩ như thế này, VTV có rất nhiều kênh, mỗi kênh có một chủ đề chính thống. Kênh VTV1, thời sự chính trị là trọng tâm, nhưng cũng có cả ca nhạc, văn hóa, thể thao và những chuyện khác nữa. Kênh VTV2, chuyên về khoa học nhưng vẫn phải có ca nhạc, thời sự. VTV3 là kênh giải trí, nhưng vẫn có thời sự chính trị. Ngay trong ca nhạc cũng có nhạc cổ điển, dân ca quan họ, bài chòi, cải lương, hát xoan... Nó phải đáp ứng được nhiều đối tượng khác nhau. Nếu Tạp chí Xây dựng Đảng có ít chuyên mục thì có khi chỉ giới hạn cho cấp ủy, những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng thôi. Nếu trên tạp chí, bạn đọc thấy có nhiều chuyên mục mới, bài hay, rất nhiều tấm gương của đảng viên, của cấp ủy dám đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đứng ra bảo vệ quyền lợi cho dân, thì họ sẽ muốn tìm đọc, muốn xem tạp chí nhiều hơn. Tức là, tạp chí cần phải phản ánh được nhiều chiều, nhiều góc độ, đa dạng hơn công tác xây dựng đảng trong cuộc sống hôm nay.

Chúng ta tuyên truyền, thông tin về những chủ trương, đường lối, chính sách hay về xây dựng Đảng phải bằng những lát cắt khác nhau để mổ xẻ, phân tích sâu đầy tính thuyết phục. Ví dụ, sau đại hội bao giờ cũng có điều lệ mới ban hành, ai mà đọc được cả cuốn Điều lệ Đảng này, mặc dù cuốn điều lệ cũng không dài. Nhưng, Tạp chí phải làm được một việc là chỉ ra những điểm mới trong Điều lệ Đại hội XI là gì, nội dung thế nào? Vì sao trước đây thế này, bây giờ ta sửa lại thế này. Tức là ta phải đi một lát cắt như thế để phân tích thì mới sâu. Sự tiếp nhận thông tin như thế có cảm hứng hơn và làm cho người đọc dễ tiếp thu hơn. Cái này tôi cho là Tạp chí đã làm rồi. Chính tôi đã đề xuất, ví dụ, sau khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tôi đã tham gia viết bài “Những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 6”. Tuy chỉ ngắn gọn vài ba trang nhưng người đọc biết được những điểm khác so với trước là gì. Phải có những bài phân tích có căn cứ lý luận và thực tiễn như vậy. Ví dụ thứ hai, bây giờ chúng ta đang thực hiện chủ trương thí điểm đại hội cấp cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Nếu ta phân tích cho rõ vì sao có thí điểm này trên tạp chí; cách thức thế nào, nó khác trước như thế nào? Mục đích để làm gì? Bởi vì, vừa rồi khi thực hiện chủ trương này có cả đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp cũng thắc mắc và lại “kết tội” cho Trung ương một chuyện: Điều lệ Đảng không quy định đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, mà bây giờ lại làm là trái Điều lệ Đảng. Giả sử chúng ta có một bài phân tích rõ về vấn đề này thì chắc là sự tiếp nhận thông tin và hiểu chủ trương đó sẽ tốt hơn. Mỗi một vấn đề mới về công tác xây dựng đảng cần có bài phân tích rõ về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn thì việc tiếp nhận thông tin, tiếp nhận định hướng và việc thực thi sẽ vừa tốt, vừa tạo được sự thống nhất cao hơn nhiều. Đấy là xung quanh vấn đề nội dung.

Vấn đề thứ hai là về hình thức. Sáng nay, tôi có nghe một bài rất hay về hình thức thể hiện của Tạp chí. Đúng là, để tăng tính hấp dẫn cũng là việc phải làm mới mình lên. Một cô ca sĩ, tối nay phục vụ 3 bài có 3 kiểu quần áo khác nhau, sẽ đem lại sự mới lạ. Đòi hỏi vấn đề mới lạ với Tạp chí thì cũng khó như kiểu tôi vừa ví dụ, nhưng ý tôi muốn nói, Tạp chí cũng thường xuyên coi trọng hình thức trình bày để tăng sự hấp dẫn. Một bài viết, tất nhiên những bài quan trọng, bài phỏng vấn có thể thêm cả ảnh của người phỏng vấn hay là những ảnh minh họa trong từng bài, ảnh dẫn chứng nội dung phù hợp. Ví dụ, như bài của bác Nguyễn Hồng Cơ là bài “đinh” của số này, cho hẳn cái ảnh của bác Hồng Cơ lên đầu bài đó có được không? Tôi thấy cũng thích. Tôi cũng xem một số kỷ yếu, tập san nội bộ cũng thấy người ta làm thế. Nó cũng trang trọng, lịch sự và cũng đẹp và tạo nên một cái gì mới một chút. Tôi xin nói lên vài suy nghĩ thế. Mong muốn của tôi là Tạp chí Xây dựng Đảng luôn giữ vững định hướng, giàu tính hấp dẫn hơn nữa để nhiều người cần rồi thì muốn, thích đọc Tạp chí nhiều hơn nữa.

Phản hồi (1)

Lê Thanh Bình 08/08/2010

Tôi thấy ý kiến "Muốn mở rộng đối tượng ra hơn nữa thì phải có thêm những chuyên mục nữa" rất đúng. Cần đa dạng thông tin. Vì đây là tạp chí điện tử, nhiều đối tượng hơn Tạp chí in. Sẽ hấp dẫn được nhiều bạn đọc đến với Tạp chí.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất