Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương - Một giải pháp quan trọng

Thời gian qua, Tạp chí Xây dựng Đảng đã có nhiều thành công thể hiện rõ tính định hướng và tính hấp dẫn thu hút đông đảo bạn đọc. Song trước đòi hỏi của yêu cầu, nhiệm vụ mới và kỳ vọng của bạn đọc, chúng ta cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường hơn nữa tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng in và điện tử.
Có nhiều giải pháp nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn của Tạp chí như: Đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp lãnh đạo về công tác báo chí trong tình hình hiện nay; giải quyết mối quan hệ giữa tính định hướng và tính hấp dẫn trong việc đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; lựa chọn vấn đề, đề tài tập trung khai thác; đổi mới nội dung và hình thức Tạp chí... ở đây, tôi xin nhấn mạnh một số giải pháp, đặc biệt giải pháp tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban.Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo Ban, đảm bảo đây là Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương có chất lượng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, có định hướng rõ ràng và hấp dẫn cao.
1. Về nội dung: Lãnh đạo Ban cần chỉ đạo sâu sát về chương trình, kế hoạch tuyên truyền cả năm, từng số cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Ban và định hướng lớn của Trung ương Đảng. Các đồng chí Lãnh đạo Ban quan tâm dành thời gian và tâm huyết viết bài mang tính chỉ đạo, định hướng, tổng kết về các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng trên Tạp chí.
2. Về cán bộ: Quan tâm tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đủ số lượng, chất lượng cao. Hiện nay Tạp chí mới có 12 cán bộ, phóng viên, biên tập viên so với 22 biên chế được Ban Tổ chức Trung ương duyệt. Không chỉ cần có đủ biên chế mà quan trọng hơn là có đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ báo chí, am hiểu kiến thức xây dựng Đảng và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt. Ủng hộ, tạo điều kiện, cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đi học tập, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo các chương trình của Ban, Hội Nhà Báo và của các cơ quan khác. Thực hiện luân chuyển phóng viên, biên tập viên về các ban tổ chức để rèn luyện, có thêm thực tiễn xây dựng Đảng. Chú ý việc bố trí, đề bạt đúng người, đúng việc, đúng lúc nhằm khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên rèn luyện, phấn đấu vươn lên.  Lãnh đạo Ban cần thường xuyên quan tâm động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên có nhiều cơ hội đi thực tế, nghiên cứu, khảo sát, tham gia các hội nghị, các hoạt động về tổ chức xây dựng đảng ở các bộ, ban, ngành và địa phương. Khen thưởng-kỷ luật kịp thời để động viên, khuyến khích những người làm Tạp chí. Nhất là có cơ chế “bảo vệ” để người làm tạp chí có những bài có tính chiến đấu cao, đề cập đến những vấn đề bức xúc, gai góc của công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay.
3. Về cơ chế tổ chức hoạt động: Xác lập cơ chế và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc phối hợp hoạt động giữa Tạp chí với các vụ, đơn vị trong Ban nhằm gắn hoạt động của Tạp chí với hoạt động của Ban. Có cơ chế để Tạp chí có được thông tin thường xuyên về hoạt động của Ban, của hệ thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí được tham dự những hội nghị, hội thảo của Ngành, tham gia nghiên cứu, khảo sát những đề án, đề tài về xây dựng Đảng. Cơ chế tài chính bảo đảm hoạt động đáp ứng đòi hỏi đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp trang thiết bị và trả công người lao động, nhất là những người làm Tạp chí điện tử.
Bên cạnh giải pháp quan trọng trên, theo tôi, Tạp chí cần đồng thời tiến hành những giải pháp sau:
- Đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên - người trực tiếp viết, biên tập tin, bài không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện, nâng cao tay nghề. Lao động của họ thuộc loại lao động trí tuệ nặng nhọc, đòi hỏi tổng hợp nhiều kiến thức, phương pháp khoa học, sáng tạo, có kỹ năng... niềm say mê và lòng dũng cảm. Người làm tạp chí phải nỗ lực tự học, rèn luyện để có nghiệp vụ báo chí vững vàng, có phông kiến thức rộng về về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt phải am hiểu về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đồng thời, phải biết sử dụng thành thạo trang thiết bị thông tin cho công tác, tích cực đi thực tế cơ sở...
- Phát triển hơn nữa đội ngũ cộng tác viên có chất lượng không chỉ trong Ban mà ở các bộ, ngành, tỉnh, thành để có nhiều bài viết có chất lượng về nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng. Đặc biệt là các đồng chí Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban, các đồng chí trực tiếp làm công tác tham mưu xây dựng, hoạch định chủ trương, chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng trong và ngoài cơ quan.
- Đồng thời với nêu điển hình, gương tốt là phê phán sai lầm, khuyết điểm. Hiện tại, việc nêu nhiều gương tốt trên tạp chí là rất đúng. Nêu những điển hình tốt với những kinh nghiệm hay, những người tốt để mọi người học tập có tác dụng lớn trong giáo dục, cổ vũ cái mới, cái tiến bộ, đấu tranh với lạc hậu, sai trái. Bác Hồ đã chỉ rõ: Ta lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân là cán bộ, đảng viên mà giáo dục lẫn nhau. Song viết đúng, sâu sắc, hấp dẫn về điển hình tốt của những tập thể, gương cá nhân trong công tác xây dựng đảng không dễ. Trong cơ chế hiện nay, không tránh khỏi những tập thể, cá nhân mang danh điển hình nhưng chưa thật sự xứng đáng. Do mắc bệnh thành tích nên một số tập thể, cá nhân thích “đánh bóng”. Điều này đòi hỏi người viết phải tỉnh táo, tìm tòi lựa chọn điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt về công tác tổ chức xây dựng đảng để tuyên truyền, nhân rộng.
Đồng thời, Tạp chí cần dũng cảm bàn luận về những sai lầm, khuyết điểm để tuyên truyền, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là việc làm khó, nhưng nếu làm đúng, làm tốt sẽ có tác dụng lớn, nâng cao tính định hướng và hấp dẫn của Tạp chí.Tạp chí Xây dựng Đảng, xét về tổ chức là một đơn vị trong Ban, giống như các vụ chuyên đề khác. Nhưng Tạp chí có những nét riêng, có tính đặc thù, là cơ quan ngôn luận của Ban. Sự chỉ đạo của Ban chi phối trực tiếp đến toàn bộ hoạt động, thành quả và hạn chế của Tạp chí. Mặt khác, Tạp chí cũng phản ảnh tư duy và bộ mặt tinh thần của Ban trong thời kỳ đổi mới. Sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương sẽ giúp Tạp chí phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của mình, tiến bộ nhanh hơn, nâng cao tính định hướng, hấp dẫn trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất