NGHỀ TỔ CHỨC

Tháng Tám năm 2015 Tạp chí Xây dựng Đảng tròn 50 năm xây dựng, cống hiến, phát triển.

Trong suốt chặng đường phát triển, Tạp chí bám sát tôn chỉ mục đích, sâu sát thực tiễn, nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó, tổ chức, cán bộ luôn là nội dung quan trọng hàng đầu. Nghiên cứu, trao đổi về nghề tổ chức, cán bộ, về chính những người làm công tác này là một nội dung được Tạp chí coi trọng và đề cập đều đặn trong thời gian gần đây. Tổ chức có phải là một nghề không? Vì sao? Những người làm tổ chức cần những phẩm chất nào?... là những câu hỏi luôn trăn trở và không dễ trả lời.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát hành số đầu tiên, Tạp chí Xây dựng Đảng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn NGHỀ TỔ CHỨC. Cuốn sách tuyển chọn, giới thiệu một số bài đã đăng trên Tạp chí nghiên cứu, phản ánh, trao đổi những trải nghiệm, suy ngẫm, trăn trở, gợi mở về nghề của các thế hệ cán bộ tổ chức các cấp, những người có tâm huyết về công tác tổ chức - cán bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức - cán bộ.

Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

- Phần thứ nhất: Công tác tổ chức

- Phần thứ hai: Tổ chức có phải là một nghề?

- Phần thứ ba: Suy ngẫm về nghề tổ chức

- Phần thứ tư: Ý kiến đảng viên

Mọi thông tin về cuốn sách xin bạn đọc liên hệ với Tòa soạn Tạp chí Xây dựng Đảng qua số điện thoại: 080.45356; 080.45254         

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất