Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2015

Trang 1, Tạp chí trích lời  “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về thương binh - liệt sỹ”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu, tính mạng của mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Vì vậy, Tổ quốc và nhân dân phải biết ơn, phải giúp đỡ những thương binh và gia đình liệt sỹ. Bác nhắc nhở, để tưởng nhớ công lao to lớn ấy, mỗi năm đến ngày 27-7 thì những người Việt Nam phải tưởng nhớ đến anh em thương binh, các gia đình tử sĩ, những người vô danh anh hùng, hoặc đã hy sinh tính mệnh, hoặc góp một phần xương máu trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 1-7-2015), bài viết “Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo sâu sát thực tiễn, thống nhất giữa nói và làm” của TS. Văn Thị Thanh Mai, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khái quát về tấm gương của một người cộng sản chân chính, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.  Một người mà cả cuộc đời gắn bó với cách mạng, với những năm tháng hào hùng nhưng vô cùng gian khổ của dân tộc ta. Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Đặc biệt, bài viết nhấn mạnh đến vai trò của Tổng Bí thư - người kiến trúc sư, nhạc trưởng của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Từ đó, tác giả rút ra những bài học rất cần thiết cho mỗi đảng viên hôm nay.

Với chủ đề trọng tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn. Tác giả đã phân tích, đánh giá những cách làm, những biện pháp đồng bộ, phù hợp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đổi mới nội dung, phương thức đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại chương trình, từng loại cán bộ của Học viện đáp ứng với yêu cầu mới của sự phát triển đất nước. Bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” của TS. Nguyễn Văn Du phản ánh về những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án 165, với các loại hình đào tạo (tiến sĩ, thạc sĩ, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng trung hạn). Qua đánh giá những mặt được và chưa được trong thực hiện Đề án 165, bài viết nêu ra một số định hướng lớn trong thời gian tới cần phải tiếp tục phân cấp đào tạo, mở rộng loại hình bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn; mở rộng quan hệ hợp tác và làm tốt công tác quản lý học viên ở nước ngoài. Bài “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ ở Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam” của Đồng Nguyên đã phản ánh cách làm, kinh nghiệm từ thực tiễn của cơ quan Trung ương Hội như đa dạng các hình thức đào tạo, chú trọng đặc thù giới tính, tính chất công việc… Bài viết thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, từ đó rút ra những kinh nghiệm để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tốt hơn trong thời gian tới. Bài “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Bắc Kạn” của Thu Thuỷ phản ánh về kết quả, cách làm của Tỉnh uỷ Bắc Kạn qua thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2009-2015. Song, vẫn còn những khó khăn trong quá trình thực hiện như trình độ cán bộ cấp xã vẫn thấp; đào tạo còn nặng về lý thuyết… Từ đó, tác giả đã nêu ra một số biện pháp để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Bắc Kạn trong thời gian tới. Bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức dự bị cấp xã ở Hưng Yên” của Nguyễn Thị Thiều Hương từ phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của tỉnh Hưng Yên về phẩm chất, năng lực chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác đã chỉ ra nét đột phá của Hưng Yên là thực hiện chủ trương thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy về công tác tại cơ sở làm công chức dự bị. Qua đó, nâng cao chất lượng cán bộ dự bị cấp xã. Trong bài viết tác giả rút ra những kinh nghiệm, biện pháp để nâng cao chất lượng cán bộ dự bị cấp xã trong thời gian tới như: Phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên cấp xã; thực hiện tốt chế độ đãi ngộ; bồi dưỡng, trang bị kiến thức cơ bản về công tác đảng, chính quyền, đoàn thể… đối với đội ngũ cán bộ dự bị cấp xã. Bài viết “TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” của PGS, TS. Trương Thị Hiền đã tổng hợp tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của TP. Hồ Chí Minh về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn… Bài viết chỉ rõ nguyên nhân vì sao thời gian qua công tác đào tạo chưa gắn với quy hoạch; đào tạo chưa đúng với chức danh; đào tạo cán bộ trẻ còn ít… Từ đó, bài viết đã đề xuất 4 giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TP. Hồ Chí Minh thời gian tới. Bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ một số tỉnh miền Nam” của Thu Huyền đã phản ánh về những kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay của các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cũng trong số này, chủ đề Đại hội đảng bộ cấp huyện đã được phản ánh khá đậm nét trong chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng. Bài viết “Sử dụng quy hoạch cán bộ trong chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng” của Phúc Nhân từ phân tích việc chuẩn bị nhân sự cho các kỳ đại hội Đảng gần đây đã đi đến nhận định hết sức sâu sắc về công tác nhân sự trong đại hội, đó là kết quả của một quá trình làm tốt các khâu: từ quy hoạch cán bộ, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ dự bị tiếp cận giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới đạt yêu cầu, chất lượng. Tác giả Trần Thiết có bài “Một số cảm nhận từ đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở”. Bài viết đã tổng hợp những nét mới, kết quả, kinh nghiệm bước đầu qua một số đại hội điểm đảng bộ huyện và tương đương trên toàn quốc: từ khâu chuẩn bị đại hội đến tiến hành đại hội; việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử; công tác tuyên truyền phục vụ đại hội… Bài viết cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện giúp cho những đại hội tiếp theo có kinh nghiệm để làm tốt hơn. Bài viết “Suy ngẫm về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý” của Hồng Chương đã phản ánh suy nghĩ, trăn trở của một người trực tiếp làm công tác tổ chức - cán bộ nhiều năm. Từ thực tiễn công tác, tác giả rút ra những tiêu chuẩn cần thiết đối với người chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp uỷ, đó là phải có trình độ đại học, lý luận chính trị cao cấp, kiến thức quản lý kinh tế… Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, tác giả đề xuất một số vấn đề cần thực hiện tốt việc tiêu chuẩn hoá cán bộ nói chung, như: thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên về tiêu chuẩn cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phải bảo đảm tiêu chuẩn, để cho những người chưa đủ chuẩn có kế hoạch phấn đấu; mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soát xét đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ để tự hoàn thiện mình; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm đủ tiêu chuẩn; tổ chức tốt việc thi tuyển cán bộ. Bài viết “Sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên phục vụ đại hội Đảng” của Phạm Nhật Minh phản ánh kết quả sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên thời gian qua và việc sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên vào phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Tác giả phân tích những khó khăn, bất cập trong sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên, từ đó đề xuất một số giải pháp như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và tiếp tục nâng cấp chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Lời giải cho bài toán khó ở Cao Bằng” của Diệp Chi đã phân tích khá sâu sắc, toàn diện về những kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng. Tác giả nêu ra cách làm từ chỉ tiêu hoá đến cụ thể hoá và hiện thực hoá để có thể nâng chuẩn đội ngũ cán bộ ở Cao Bằng. Bài viết “Ba điểm nhấn ở Quảng Nam” của Trần Thiết đã nêu lên những kinh nghiệm, cách làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ cơ sở, đặc biệt đối với cán bộ cấp xã. Đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt ba chuẩn theo hướng bền vững; đa dạng hoá loại hình đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt chế độ chính sách.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Điểm sáng Bạch Thông” của  Phạm Giang viết về những cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã luôn nỗ lực phấn đấu, thiết thực trong hành động, việc làm để học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết“Lựa chọn người đứng đầu cấp uỷ” của tác giả Hồng Văn đã đặt vấn đề về sự cần thiết phải lựa chọn được người đứng đầu có đủ tiêu chuẩn vì vị trí quan trọng của người đứng đầu trong cấp uỷ. Theo tác giả, để lựa chọn được đúng người cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ. Tập trung xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn người đứng đầu cấp uỷ ở các loại hình tổ chức đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá, quy hoạch, lựa chọn, giới thiệu, bầu cử người đứng đầu cấp uỷ. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong giới thiệu, lựa chọn người đứng đầu cấp uỷ và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Bài viết “Sinh hoạt đảng tạm thời ở Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước” của Hoàng Hồng Lạc đã nêu ra cách làm mới, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ, đó là kịp thời hướng dẫn thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với các đoàn kiểm toán nhằm duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên và bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp uỷ đảng đối với hoạt động của các đoàn kiểm toán. Cách làm này được Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương ghi nhận và khuyến khích.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết“Trưởng ban tổ chức cấp uỷ với công tác nhân sự đại hội Đảng” của Bùi Văn Tiếng - một người có nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức - cán bộ. Bài viết như một tâm sự, từ kinh nghiệm bản thân gửi đến bạn đọc, những người làm công tác tổ chức - cán bộ những điều nhắn nhủ, những kinh nghiệm, những mong muốn để làm tốt được công tác nhân sự, lựa chọn được cán bộ có tâm, có đức, có tài cho Đảng trong mỗi kỳ đại hội.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Tự nguyện” của Lê Thuỷ bày tỏ quan điểm của tác giả nhân sự kiện đồng chí Nguyễn Sự - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hội An  tự nguyện từ chức sớm 2 năm so với tuổi nghỉ hưu ngay trước thềm đại hội và một số đồng chí vẫn còn đủ tuổi, đủ điều kiện tái cử ở tỉnh Cao Bằng cũng tự nguyện xin nghỉ để nhường bước cho thế hệ trẻ. Sự tự nguyện của các đồng chí thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước công việc, trước sự phát triển của đội ngũ cán bộ trẻ. Qua đây tạo môi trường tâm lý coi việc từ chức, không tái cử là việc bình thường trong công tác cán bộ, được xã hội trân trọng. Tác giả cũng bày tỏ mong muốn có chế tài xử lý tốt mối quan hệ giữa quyền hạn và trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ; cần một cơ chế, chính sách kịp thời bảo đảm vật chất, động viên tinh thần đối với những trường hợp tự nguyện từ chức này.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Người làm sống mãi kỷ vật của đồng đội” của Gia Lương giới thiệu chân dung một đảng viên, một cựu tù Phú Quốc, một thương binh  đã và đang ngày đêm tích cực tìm kiếm, gìn giữ những kỷ vật của đồng đội để xây dựng nên Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, bài “Tự làm sạch mình” của Ma Văn Kháng bắt đầu từ phát biểu của ông Cao Sỹ Khiêm, đại biểu Quốc hội, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong một hội thảo năm 2013 khi nói về ngành Ngân hàng hãy tự làm sạch mình. Từ câu chuyện này, tác giả triết lý về sự tu thân của con người, nhất là đối với người cán bộ, đảng viên. Muốn làm lên nghiệp lớn, trước hết phải tu dưỡng, tự làm sạch mình, tự phê bình mình, tự tạo ra giá trị của chính mình. Theo tác giả, đó là việc không dễ dàng nhưng phải kiên trì, cần phải thực hiện. Tác giả nhắc nhở mọi người hãy tu dưỡng bản thân hằng ngày; dành thời gian tĩnh tâm, suy nghĩ về bản thân, sống chậm lại để chiêm nghiệm cuộc sống. Đây là biện pháp khai sáng con người, để con người làm tự sạch mình hơn, có trách nhiệm và có ích cho xã hội hơn.

Trong chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí “Trân trọng cảm ơn” Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cộng tác viên đã đến thăm, động viên, gửi thư, điện hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tạp chí thông tin về Hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” của Lan Phương. Thông tin về “Báo chí cách mạng với công tác xây dựng đảng trong thời kỳ đổi mới” của Thuỷ Lê.

Chuyên mục Quốc tế,  bài viết “Đảng cầm quyền ở Hoa Kỳ” của Nguyễn Thuý Hoàn đã tổng hợp về quá trình phát triển của đảng cầm quyền ở Hoa Kỳ. Qua bài viết tác giả thông tin vài nét về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (11-7-1995 - 11-7-2015).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về trình tự tiến hành đại hội; báo cáo trình đại hội; phân loại đảng viên; giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; xét công nhận người hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất