Về tính định hướng và tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng qua tổng hợp trưng cầu ý kiến bạn đọc

Những năm trước đây, vào cuối mỗi năm Tạp chí Xây dựng Đảng thường tổ chức lấy ý kiến bạn đọc một cách rộng rãi bằng “Phiếu trưng cầu ý kiến” gửi kèm theo từng cuốn Tạp chí. Như vậy, mỗi năm có hàng vạn phiếu được gửi đi trưng cầu ý kiến bạn đọc. Số lượng phiếu trưng cầu thu được hằng năm tuy không nhiều như số gửi đi nhưng những ý kiến của bạn đọc đóng góp cho Tạp chí thật sự có ích, giúp những người làm Tạp chí nhận định đúng hơn về những việc mình đã làm trong năm, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình phấn đấu nâng cao chất lượng Tạp chí, luôn đảm bảo tính định hướng và ngày càng hấp dẫn, đáp ứng mong muốn của bạn đọc.
Hai năm gần đây, việc trưng cầu ý kiến bạn đọc đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Mỗi năm, Tạp chí thường tổ chức 2 đợt vào dịp kỷ niệm ngày Tạp chí ra số đầu tiên (tháng 8) và dịp cuối năm. Phiếu được gửi đến cho hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng và số cộng  tác viên, bạn đọc là những người thường xuyên gửi bài hoặc thư nhận xét Tạp chí.
Việc trưng cầu ý kiến bạn đọc để đánh giá chung về chất lượng Tạp chí hằng năm thông qua đánh giá cụ thể chất lượng các chuyên mục. Bởi các chuyên mục trên Tạp chí vừa thể hiện tính chuyên sâu, vừa mang tính phong phú, đa dạng trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng. Theo đó, Tạp chí kiên định tôn chỉ, mục đích, bảo đảm tính định hướng đi đôi với đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức để ngày càng hấp dẫn hơn. Do vậy, ý kiến đánh giá, nhận xét của bạn đọc về các chuyên mục có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Xin nêu một vài số liệu qua tổng hợp phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc những năm gần đây:
Các năm 2004, 2005, 2006 việc trưng cầu ý kiến được triển khai rộng rãi đến bạn đọc đã cho kết quả đánh giá của từng chuyên mục khá tốt. Cụ thể năm 2004, các chuyên mục được bạn đọc đánh giá khá, tốt, hấp dẫn với tỷ lệ cao là Văn kiện - Tư liệu (88,14%), Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm (90,87%), Trả lời bạn đọc (90,74%) và Quốc tế (82,26%).
Các chuyên mục khác như Thông tin công tác xây dựng đảng cũng có tới 91,88%, Đảng viên phấn đấu tốt có 82,63%, Nghiên cứu - Trao đổi được 90,22%, Chuyên mục Sinh hoạt Đảng được 86,04% số ý kiến bạn đọc đánh giá tốt, hấp dẫn. Chuyên mục Ý kiến đảng viên có 78,49% số ý kiến đánh giá khá và tốt.
Đặc biệt, từ tháng 10-2003 và năm 2004, nhằm phục vụ kịp thời công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của các tổ chức đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng mở thêm chuyên mục Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ. Chuyên mục được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao. Nhiều ý kiến gửi về Toà soạn cho rằng, những kinh nghiệm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của các đảng bộ được giới thiệu trên Tạp chí là những bài học thiết thực đối với các tổ chức đảng ở cơ sở. Chuyên mục này đã có 79,32% số ý kiến đánh giá khá và tốt, không có ý kiến đánh giá kém, không hấp dẫn.
Cũng với cách làm như vậy, năm 2005, 2006 qua tổng hợp phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc, cả 11 chuyên mục của Tạp chí Xây dựng Đảng trong năm 2005 đều nhận được sự đánh giá cao của bạn đọc. Bên cạnh việc bình chọn chất lượng, bạn đọc cũng để tâm nhận xét về cách thể hiện của từng chuyên mục. Hai chuyên mục Văn kiện tư liệu Đảng viên phấn đấu tốt nhận được 0,62% số ý kiến cho là còn yếu về nội dung. Hoặc trình bày bìa, cùng với 80,99% số ý kiến đánh giá là hấp dẫn thì cũng có 1,41% cho là chưa hấp dẫn; tương tự, 70,8% ý kiến đánh giá cách trình bày các trang ruột là hấp dẫn, cũng có 2,19% cho là chưa hấp dẫn.
Năm 2007, 2008, Tạp chí có sự đổi mới việc gửi phiếu trưng cầu ý kiến, đối tượng bạn đọc được chọn lọc hơn, đa phần là những người thường xuyên đọc Tạp chí. Do vậy, ý kiến nhận xét, đánh giá các chuyên mục sát hơn, thực chất hơn. Trong đó, năm 2007, nhiều chuyên mục của Tạp chí vẫn được bạn đọc đánh giá cao. Chuyên mục được bạn đọc đánh giá tốt và cao hơn cả là Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trên 90%. Các chuyên mục Văn kiện - Tư liệu 76,1%, Trả lời bạn đọc 73,5%, Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 67,5%, Thông tin công tác xây dựng đảng 64,1%, Sinh hoạt đảng 62,4%, Ý kiến đảng viên 55,8%, Nghiên cứu - Trao đổi 54,4%, Dân với Đảng 52,7%.
Những chuyên mục được bạn đọc thường xuyên đọc là: Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh có tới 91% số độc giả được trưng cầu ý kiến trả lời là đọc thường xuyên. Tương tự, các chuyên mục Trả lời bạn đọc 80,4%, Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm 75,7%, Sinh hoạt đảng 74,5%, Văn kiện - Tư liệu 72,8%, Thông tin công tác xây dựng đảng 68,9%, Nghiên cứu - Trao đổi 66,7%, Ý kiến đảng viên 65,1%, Dân với Đảng 61,3%, Quốc tế 49,5% và Đảng viên phấn đấu tốt 48,5%. Các chuyên mục được bạn đọc đánh giá là sát yêu cầu thực tế (theo thứ tự cao đến thấp) là: Trả lời bạn đọc, Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Thông tin công tác xây dựng đảng, Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghiên cứu - Trao đổi, Ý kiến đảng viên, Văn kiện - Tư liệu, Sinh hoạt đảng, Dân với Đảng, Quốc tế Đảng viên phấn đấu tốt. Bạn đọc ghi nhận những đổi mới của chuyên mục Ý kiến đảng viên. Những số gần đây, chuyên mục này đã đề cập một số vấn đề thời sự nóng bỏng được xã hội quan tâm và bình luận, phân tích, kiến nghị với góc nhìn riêng của “Xây dựng Đảng”.
Nhiều bạn đọc khen ngợi trang bìa 1 của Tạp chí, bởi không chỉ hình ảnh được chọn lọc, trình bày đẹp mà còn thể hiện tính định hướng rất rõ ràng, nêu sự kiện nổi bật của tháng đó. 
Trong năm 2008, tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của bạn đọc cho thấy, những bài đăng trong các chuyên mục được bạn đọc hoan nghênh là những bài viết vừa có tính lý luận, mang tính tổng kết, vừa đề cập những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn; bài viết không chỉ thể hiện trình độ, kiến thức, sự am hiểu và lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng, mà còn thể hiện phong cách diễn đạt trong sáng, đưa ra được các giải pháp thiết thực, cụ thể, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; đặc biệt là tình cảm, tâm huyết của người viết đối với các vấn đề mình đề cập.
Bên cạnh đó, đa số ý kiến bạn đọc cũng đề nghị nên giữ những chuyên mục đã có, nhưng cần tăng thêm số trang, nội dung thông tin đi đôi với nâng cao chất lượng tin, bài trong các chuyên mục. Nhất là chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chuyên mục Lý luận-Thực tiễn-Kinh nghiệm. Nhiều ý kiến muốn tăng lượng thông tin chuyên mục Quốc tế, Dân với Đảng, Sinh hoạt đảng. Một số bạn đọc có ý kiến đề xuất thêm chuyên mục “Tiếng nói từ cơ sở”, “Tâm sự đảng viên”, “Tâm sự đảng viên trẻ”... để cho Tạp chí không chỉ đến với cán bộ, đảng viên mà còn đến với các tầng lớp nhân dân. Nhiều bạn đọc còn góp ý rất cụ thể về cách trình bày, cách diễn đạt, thống nhất về tên người, phiên âm tiếng nước ngoài, viết tắt... Bài viết nên ngắn gọn, dễ hiểu để các báo cáo viên có thể sử dụng tốt trong sinh hoạt chi bộ.
Nhận xét, đánh giá Tạp chí, bạn đọc không chỉ đánh dấu vào những ô in sẵn để Tòa soạn có những số liệu minh chứng cần thiết, mà cùng các phiếu trưng cầu, bạn đọc còn dành viết những lời tâm huyết. Các bài viết đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân và số kỷ niệm Ngày Tạp chí ra số đầu tiên hằng năm (chuyên mục Tạp chí với bạn đọc - bạn đọc với Tạp chí) đã phản ánh những suy nghĩ, tình cảm, những trăn trở tâm huyết của bạn đọc dành cho Tạp chí.
Xin trích một số ý kiến như vậy của bạn đọc:
1. Những ý kiến đánh giá khách quan, chân thành.
Đồng chí Hà Văn Tải, nguyên tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã viết: Tạp chí Xây dựng Đảng không chỉ truyền đạt đến bạn đọc những kinh nghiệm bổ ích từ các cơ sở, giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện Điều lệ Đảng mà còn cung cấp cho bạn đọc những thông tin lý luận về xây dựng Đảng theo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những bài trao đổi ý kiến đa dạng, sinh động, những thông tin về các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới... Bạn đọc chúng tôi gồm nhiều đối tượng khác nhau ngày càng cảm thấy gần gũi, yêu mến và trân trọng Tạp chí... Những bài lý luận về Chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh trên Tạp chí đã giúp tôi thêm hiểu, thêm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đối với tôi, đây thực sự là liều thuốc bổ giúp tinh thần minh mẫn, tăng cường trí lực và nhiệt tình đặng tiếp tục đóng góp cho xã hội những hoạt động có ích. Tôi thật sự chân thành cảm ơn Tạp chí.
Đồng chí Tông-giê-giang Giongseng, Vụ trưởng Vụ Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào cho biết: Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Việt Nam là một tài liệu quý, có nhiều nội dung phong phú, đều là những nội dung khoa học và kinh nghiệm thiết thực trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ. Những tài liệu này cũng mang tính thời sự với công tác của Vụ chúng tôi. Tạp chí Xây dựng Đảng được sự quan tâm đọc của các đồng chí cán bộ ở Lào, nhất là các đồng chí làm công tác tổ chức, cán bộ ở các bộ, ngành và các tỉnh, thành.
Đồng chí Lê Văn Phước, khi làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã viết: Là cán bộ được phân công chuyên trách công tác đảng, nên đối với tôi, Tạp chí Xây dựng Đảng là một trong những “cẩm nang” công tác, hướng dẫn về lý luận, nghiệp vụ và những kinh nghiệm thực tiễn.
Đồng chí Trần Tất Bạt (TP. Hồ Chí Minh) thì khẳng định rằng: Tạp chí Xây dựng Đảng là nguồn tư liệu, nguồn kiến thức không bao giờ cạn và vô cùng quý giá. Tạp chí đã giúp tôi nhận thức, nâng cao trình độ nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bạn đọc Đặng Văn Quảng (Vĩnh Long) thấy rõ tác dụng thiết thực của Tạp chí đã viết: Tôi đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nên chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp hướng dẫn đến từng chi bộ trích tiền đảng phí được phép giữ lại để mua Tạp chí Xây dựng Đảng, giúp chi ủy có tài liệu nghiên cứu, phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng và luân chuyển cho đảng viên đọc. Vì đây là “tạp chí hướng dẫn, tạp chí cẩm nang” về công tác tổ chức xây dựng đảng, rất bổ ích và thiết thực cho mỗi chi bộ, mỗi đảng viên.
Khẳng định giá trị của chuyên mục Tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn đọc Hồng Dương (Thái Nguyên) đã viết: Một điều lý thú mà anh em trong Câu lạc bộ chúng tôi phát hiện: Xây dựng Đảng có lẽ là tạp chí tuyên truyền về Tư tưởng Hồ Chí Minh sớm nhất và đều đặn nhất. Mỗi số, Tạp chí đều trích đăng những di huấn của Người một cách phù hợp, vừa dễ đọc lại không khô cứng. Đây có thể xem là cách làm sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh của đông đảo bạn đọc.  
Với góc nhìn của một cán bộ làm công tác xây dựng đảng ở một huyện miền núi tỉnh Sơn La, bạn Bùi Minh Ngọc ghi nhận: Các chuyên mục của Tạp chí được trình bày ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của mọi đảng viên, kể cả những đảng viên sinh hoạt ở các chi, đảng bộ nông thôn, miền núi như chúng tôi. Nhưng quan trọng hơn là Tạp chí đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức sâu sắc và bổ ích, những quan điểm của Đảng, của Bác Hồ về công tác xây dựng đảng, những kinh nghiệm hết sức quý báu của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong cả nước để chúng tôi học tập và vận dụng vào địa phương. Nội dung phần Trả lời bạn đọc góp phần thiết thực giúp các chi, đảng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thường gặp ở cơ sở. Theo tôi, học kinh nghiệm hay của các địa phương, đơn vị đã được đúc rút trên Tạp chí là cách học tốt nhất đối với đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.
Là cán bộ hưu trí gần hai chục năm nay nhưng đồng chí Văn Như Tước (TP. Thanh Hóa) vẫn là bạn đọc thường xuyên, thân thiết của Tạp chí. Vì vậy, “sau khi đã gửi Phiếu trưng cầu ý kiến cho Tòa soạn, tôi thấy mình có trách nhiệm phải viết thư trình bày ý kiến sâu hơn. Tôi thấy, các chuyên mục của Tạp chí đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, nhất là đối với những người trực tiếp làm công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Những bài giới thiệu kinh nghiệm và điển hình mới, những bài trong các chuyên mục Sinh hoạt đảng, ý kiến đảng viên đã phản ánh đa chiều hoạt động về công tác tư tưởng, tổ chức của các loại hình cơ sở. Thông qua đó, biểu dương việc tốt, đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực, gây được ảnh hưởng, tác dụng tích cực. Mục Trả lời bạn đọc đã đáp ứng kịp thời những vướng mắc, những việc chưa hiểu, chưa làm đúng nguyên tắc, thủ tục theo Điều lệ Đảng. Quý nhất là mỗi kỳ, Tạp chí đều trích dẫn tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề mà đến nay vẫn thấy như đang nóng hổi với cuộc sống.
Bạn đọc Đặng Văn Quảng - đảng viên 57 tuổi đảng ở thị xã Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cũng chia sẻ: Với tôi, Tạp chí Xây dựng Đảng thực sự là người bạn tin cậy, nguồn tài liệu phong phú, một diễn đàn bổ ích, hấp dẫn. Tạp chí đã giúp tôi nghiên cứu và hiểu sâu thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và tu dưỡng bản thân về đạo đức, phẩm chất, lối sống, làm theo lời dạy của Bác, thể hiện tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên cộng sản chân chính.
Tôi đặc biệt yêu thích chuyên mục Tư tưởng Hồ Chí Minh, cả 16 bài trong năm 2005 của chuyên mục này đều tập trung vào các chủ đề quan trọng trong công tác đánh giá, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Tác dụng của chuyên mục này là không nhỏ, bởi hầu như ai cũng xem và có liên hệ với bản thân. Nhìn chung, chất lượng Tạp chí Xây dựng Đảng trong năm qua rất tốt. Tôi mạnh dạn dùng chữ rất, bởi đối với chúng tôi, Tạp chí vô cùng bổ ích. Mong Tạp chí thực sự là công cụ hướng dẫn hiệu quả của Ban Tổ chức Trung ương, vũ khí chính trị, tư tưởng quan trọng của Đảng. Đó cũng là tâm sự của Đặng Minh Hân (Biên Hòa, Đồng Nai).
M
ột bạn đọc ở Ban Tổ chức tỉnh Luông-pha-băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) cũng cho biết: Từ năm 2001 đến nay vẫn thường xuyên nhận được Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy các nội dung đăng tải trên Tạp chí đều có giá trị và giúp chúng tôi rất nhiều trong thực tiễn, nhất là trong công tác xây dựng đảng. Từng giai đoạn làm như thế nào, làm mấy vấn đề và nên làm cái gì trước, cái gì sau... Đọc Tạp chí, chúng tôi hiểu sâu thêm về chức năng, vai trò của ban chi ủy, đảng viên và cách xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện...
Đồng chí Phùng Văn Mùi (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Con Cuông, Nghệ An) nhấn mạnh: Sự cầu thị của Ban Biên tập qua tham khảo ý kiến của độc giả lần này sẽ giúp cho Tạp chí Xây dựng Đảng ngày càng đổi mới và phát triển, độc giả có trách nhiệm và đến với Tạp chí ngày càng đông hơn. Tạp chí đã, đang và sẽ xứng đáng là “Cẩm nang”, “Nhà tư vấn” kịp thời cho tổ chức đảng, đảng viên và cả những người làm công tác đảng có thêm nhiều kinh nghiệm hay, nhiều bài học quý bổ ích, để Đảng ta ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Trần Văn Ngọ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá cao về tính định hướng và nội dung thông tin của Tạp chí Xây dựng Đảng: Tuy số trang của Tạp chí chưa nhiều, dung lượng bài viết không dài nhưng có tính giáo dục, tính định hướng tốt. Nhờ đọc Tạp chí mà tôi nắm được nhiều thông tin, tham gia ý kiến có chất lượng trong sinh hoạt ban thường vụ và tỉnh ủy
2. Những góp ý, kiến nghị chân tình, tâm huyết.
Bạn đọc Nguyễn Văn Dũng (Hà Nam) đề nghị: Nội dung các bài viết nên đi sâu hơn nữa về cơ sở, để làm sao Tạp chí thực sự gần gũi với nhân dân, trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân... Tạp chí cũng cần thêm nhiều bài viết có nội dung chống mọi sự chia rẽ, bè phái, dân chủ hình thức, phải chú trọng nêu ra phương pháp giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp để tạo nên một sức mạnh đoàn kết, vững chắc.
Đồng chí Hồng Dương ở Thái Nguyên góp ý: So với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì Tạp chí còn ít những bài viết về đề tài chống tham nhũng. Hình như Ban Biên tập Tạp chí quan tâm hơn đến xây mà bỏ quên phần chống? Chúng tôi nghĩ, Tạp chí của ta có lợi thế về bình luận, song chưa phát huy tốt lợi thế này. Bạn đọc không đòi hỏi Tạp chí phải thông tin về các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Chức năng ấy là của báo ngày. Nhưng với lợi thế của mình, Tạp chí cần tham gia bình luận, hay nói rõ hơn là mổ xẻ, phẫu thuật các vụ án tham nhũng ấy. Làm được điều đó, chúng tôi tin Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ không “phẳng lặng như nước ao thu” mà chắc chắn sẽ hấp dẫn bạn đọc hơn bởi tính giáo dục, tính răn đe thông qua những bài bình luận sắc sảo... Mục Quốc tế cũng được đảng viên quan tâm, song có một vấn đề mà Tạp chí ít đề cập: Đó là mối quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền tại những nước phát triển. Thực chất mối quan hệ đó? Rất mong Tạp chí có những bài bình luận về vấn đề này.
Góp ý của một bạn đọc ở Cần Thơ cho rằng: Các bài viết điển hình, những mô hình tốt, thông tin công tác tổ chức xây dựng đảng còn tập trung phần nhiều ở các tỉnh phía Bắc, hoặc những thành phố lớn, ít thông tin, bài viết về các địa phương ở phía Nam, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các bài viết mang định hướng tư tưởng, hướng dẫn nghiệp vụ còn ít.
Bằng kinh nghiệm của một cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng lâu năm, đồng chí Nguyễn Đình Phu (Hà Nội) đề nghị: Cái gì cần phải có, cái gì khó nên bàn, phải chăng nên coi đó là phương châm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của Tạp chí? Nên chọn những vấn đề khó trong công tác xây dựng đảng như: Đánh giá, quản lý cán bộ; chủ nghĩa cá nhân dẫn đến tham nhũng, gây mất đoàn kết nội bộ... để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, hiến những kế hay để khắc phục.
Bạn Đinh Văn Ương (Sơn La) thì yêu cầu: Nên đổi mới cách thể hiện trong chuyên mục Sinh hoạt đảng dưới hình thức trao đổi, tranh luận, tâm sự về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên... Như vậy sẽ sát thực tế, phản ảnh cuộc sống xây dựng đảng phong phú, sinh động hơn.
Cũng qua trưng cầu ý kiến hằng năm, nhiều bạn đọc gợi ý để tăng tính hấp dẫn, Tạp chí Xây dựng Đảng nên có thêm diễn đàn “Tiếng nói từ cơ sở”, mở rộng chuyên mục Ý kiến đảng viên để phản ánh được nhiều sáng kiến, kinh nghiệm về xây dựng đảng từ cơ sở và “Bạn đọc cùng giải quyết tình huống”. Tạp chí nêu tình huống, bạn đọc tham gia giải quyết. Bài giải quyết đúng hay sáng tạo, thì được đăng trên Tạp chí và có thưởng... Nhiều bạn đọc nhấn mạnh Tạp chí cần nâng cao tính chiến đấu, đề cao tính tự phê bình và phê bình trong từng chuyên mục, cần có thêm bài viết về phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những yếu kém trong công tác xây dựng đảng; phân tích nguyên nhân xảy ra tham nhũng, biện pháp phòng ngừa...
3. Tiếp thu, đổi mới kịp thời.
Có thể nói, phần lớn độc giả đều yêu quý Tạp chí, coi Tạp chí Xây dựng Đảng là người bạn, người đồng hành, là cẩm nang quý trong công tác. Vì vậy, nhiều ý kiến đóng góp chân thành, hợp lý của bạn đọc đã được Ban Biên tập cân nhắc, tiếp thu, thực hiện như: Tăng trang cho chuyên mục Trả lời bạn đọc; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường tính thời sự cho các bài viết trong chuyên mục Ý kiến đảng viên; kịp thời mở các chuyên mục mới theo từng giai đoạn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn (Hướng tới Đại hội hoặc Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...).
Đã tăng số lượng các bài viết chuyên đề, các bài mang tính chất nghiên cứu, trao đổi... Đã có một số đề tài được trao đổi dài kỳ trên Tạp chí, thu hút được sự chú ý theo dõi, viết bài cộng tác của độc giả (Tổ chức, cán bộ có phải là một nghề? Có nên thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn?).
3. Kiến nghị.
Theo tôi cần duy trì việc trưng cầu ý kiến bạn đọc hằng năm. Nội dung trưng cầu được thiết kế phù hợp nhằm thu nhận được nhiều thông tin hơn; cần nghiên cứu kỹ các ý kiến tham gia đóng góp của bạn đọc, chắt lọc những yếu tố hợp lý để có thể đi sâu nghiên cứu, tuyên truyền về những vấn đề bạn đọc quan tâm; thay đổi cách viết, cách trình bày để bạn đọc tiện theo dõi... qua đó tạo nên sức hấp dẫn riêng của Tạp chí.
Theo tôi quan niệm, Tạp chí Xây dựng Đảng phải đáp ứng những cái bạn đọc cần chứ không phải chỉ cung cấp những gì Tạp chí có. Vì vậy, cần phải chọn lọc cho phù hợp với định hướng chung, định hướng của từng thời kỳ để thay đổi chuyên mục theo yêu cầu bạn đọc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất