Chuyển biến trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam)
Trao giấy khen tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 ở Đảng bộ xã Tam Đại.

Đảng bộ xã Tam Đại có gần 200 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ thôn. Trước đây, việc sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế như: Nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đảng viên ít tham gia phát biểu, nghị quyết chi bộ đề ra còn chung chung chưa sát với tình hình thực tế… Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Tam Đại đã đề ra các giải pháp và lãnh đạo thực hiện đồng bộ. Trước tiên, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ để quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh về sinh hoạt chi bộ. Đồng thời phân công ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tình hình, qua đó đề xuất các giải pháp để lãnh đạo kịp thời. Để việc sinh hoạt đi vào nền nếp, các chi bộ trực thuộc đều sinh hoạt chi bộ hằng tháng vào một ngày cố định để đảng viên chủ động sắp xếp thời gian tham gia đông đủ. Đảng viên vắng sinh hoạt đều được chi ủy nhắc nhở, kiểm điểm. Trước khi sinh hoạt chi bộ, các chi ủy đều trao đổi và chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Bởi vậy, tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt được đảm bảo, đảng viên tham gia thảo luận đúng trọng tâm, tập trung và sôi nổi; nghị quyết chi bộ đề ra sát đúng với tình hình thực tế, dễ đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được nhiều chi bộ thực hiện tốt, nội dung sát thực gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như chi bộ thôn Đại An với chuyên đề “Các giải pháp để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa thôn”, chi bộ Quân sự xã với chuyên đề “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới"; chi bộ Trường Tiểu học Thái Phiên với chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2014-2016”…

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Tam Đại luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy tập trung chỉ đạo kiện toàn đội ngũ chi ủy theo hướng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, kiên quyết thay thế những đồng chí năng lực, trình độ còn hạn chế. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo các Quy định 1431, 1432… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Trong năm 2014, Đảng ủy đã giám sát các chi bộ thôn Long Sơn, Phước Thượng, Đại Hanh, Trung Đàn trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn 09-HD/TW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ.

Qua thời gian triển khai thực hiện, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Tam Đại được nâng lên khá rõ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 13-4-2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, hầu hết các chức danh chủ chốt ở thôn như trưởng, phó thôn, thôn đội trưởng, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận đều là đảng viên. Kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2014, Tam Đại có 6 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và không có chi bộ yếu kém.

Có thể nói, với sự chỉ đạo tập trung, cụ thể của Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ ở Tam Đại đã từng bước đi vào nền nếp, phương pháp tổ chức sinh hoạt ngày càng khoa học, nội dung sinh hoạt có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất