Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Nga Trường (huyện Nga Sơn, Thanh Hoá)
Đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Đảng uỷ xã Nga Trường (Nga Sơn, Thanh Hoá)

Cấp uỷ viên cùng tham gia sinh hoạt chi bộ. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nga Sơn phân công các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, các trưởng, phó ban, phòng cấp huyện về dự sinh hoạt trực tiếp với các chi bộ. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Nga Trường phân công từng uỷ viên Ban Thường vụ chỉ đạo và thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ theo cụm phụ trách. Còn các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên sinh hoạt cùng chi bộ… Việc cấp uỷ viên cấp trên tham gia sinh hoạt với chi bộ nhằm góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua đó việc cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết, quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hoá xã hội và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Qua đây các đồng chí lãnh đạo nắm được tình hình của cơ sở; nắm bắt được tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; giữ mối liên hệ gắn bó giữa cấp uỷ cấp trên với cán bộ, đảng viên nơi cư trú và nơi phụ trách. Đồng thời, góp phần thống nhất trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ xã Nga Trường hiện có hơn 300 đảng viên đang sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ xóm, 5 chi bộ ngành và trường học. Hằng tháng, sau khi Đảng uỷ xã ban hành chủ trương lãnh đạo chung, các cấp uỷ chi bộ và bí thư các chi bộ vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể từng chi bộ để thống nhất dự thảo nội dung đánh giá và xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện của chi bộ. Hằng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đánh giá công tác lãnh đạo của cán bộ tháng qua và bàn chủ trương, biện pháp lãnh đạo chi bộ tháng tới. Từng chi bộ căn cứ nhiệm vụ chính trị của mình thảo luận có ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tổ chức thực hiện của chi bộ…

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên trong chi bộ. Trên cơ sở nội dung nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, các kế hoạch thực hiện của chi bộ, cấp uỷ các chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp uỷ và đảng viên để tổ chức thực hiện. Các đảng viên căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai và hằng tháng trong kỳ sinh hoạt chi bộ báo cáo lại tình hình cụ thể. Việc lãnh đạo triển khai nghị quyết, kế hoạch của chi bộ thường xuyên được cấp uỷ chi bộ đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Trực tiếp đồng chí bí thư chi bộ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ đến từng đồng chí cấp uỷ, đảng viên trong chi bộ… Qua đó, cấp uỷ chi bộ nắm rõ tình hình hình, những thuận lợi, khó khăn để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với nội dung sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh việc kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ đối với từng đảng viên trong thực hiện từng nhiệm vụ chi bộ phân công, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ xã Nga Trường duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đến từng cấp uỷ chi bộ. Việc kiểm tra về công tác triển khai và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng uỷ xã, các nhiệm vụ của tổ chức đảng cấp trên. Việc kiểm tra được tiến hành bảo đảm nguyên tắc của Đảng thông qua biên bản hội nghị chi bộ và tình hình thực hiện của từng đảng viên kết hợp việc triển khai thực hiện của các tổ chức quần chúng ở xóm. Tình hình kiểm tra được Đảng uỷ đánh giá, nhận xét, kết luận khách quan thông báo đến từng chi bộ để các chi bộ khắc phục kịp thời.

Với những cách làm trên, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Nga Trường đi vào nền nếp hơn. Các chi bộ đã nâng cao vai trò lãnh đạo trong mọi hoạt động, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất