Để phát huy kết quả đại hội chi bộ tổ dân phố
Đại hội Chi bộ Tổ 24 phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2017
Đại hội chi bộ tổ dân phố 18 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình đã tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Sau đại hội rút ra được những kinh nghiệm để góp phần tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sắp tới nhưng quan trọng nhất là báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, công tác nhân sự thể hiện đầy đủ trách nhiệm, sát với thực tiễn, đề cập những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố. Báo cáo kiểm điểm của ban chi uỷ thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá rõ mặt mạnh, mặt yếu để rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cho ban chi uỷ khoá mới. Bầu được ban chi uỷ có chất lượng, được đảng viên, nhân dân tín nhiệm.

Để phát huy kết quả của đại hội, ban chi uỷ, chi bộ đã tổ chức rút kinh nghiệm và xác định những việc cần làm nhằm thiết thực phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

1. Trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, về kết quả của đại hội chi bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, tạo được không khí chào mừng đại hội đảng bộ cấp trên, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng đóng góp ý kiến với Đảng, tạo được sự đồng thuận thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố.

2. Mở rộng dân chủ tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phương hướng do đại hội đề ra: giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, tổ dân phố văn hoá xuất sắc, các đoàn thể vững mạnh, trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, ma tuý, không có người sinh con thứ 3, không còn hộ cận nghèo, an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển, các biện pháp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào ở địa phương như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", phong trào vận động giúp đỡ người nghèo, các phong trào khác do các đoàn thể phát động, thực hiện các quy định, quy chế của tổ dân phố... Trong công tác xây dựng đảng,  tập trung  xây dựng và thực hiện quy chế của chi bộ, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công giao việc cho đảng viên, quản lý đảng viên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thiết thực và hiệu quả.

3. Xác định công tác nhân sự là khâu then chốt nên chi bộ đã bám sát các quy định hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, thiếu dân chủ. Ngay từ phiên trù bị chi bộ đã quán triệt kỹ quy chế bầu cử trong Đảng, đặc biệt là những điểm mới. Việc giới thiệu nhân sự được thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu, nhất là tỷ lệ nữ tham gia, chi bộ còn giới thiệu thêm để bầu có số dư. Những vấn đề thuộc về trình tự, thủ tục, nguyên tắc được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ công khai, thẳng thắn và cởi mở. Vì vậy khi bầu cử tiến hành nhanh gọn, phiếu tập trung cao. Do làm tốt công tác trước và trong đại hội nên sau đại hội, ban chi uỷ, đặc biệt là đồng chí bí thư đã bắt tay xây dựng chương trình, kế hoạch của cả nhiệm kỳ nhằm không chỉ thực hiện Nghị quyết, chỉ tiêu đại hội đề ra mà còn nâng cao vai trò gương mẫu đi đầu, trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của chi bộ.

4. Những báo cáo tham luận tại đại hội đã được chuẩn bị kỹ theo chủ đề tập trung vào những nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố, quyết tâm giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hoá xuất sắc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến dấu của chi bộ đảng, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Sau đại hội, những đề xuất trong các báo cáo trên được coi trọng, xem xét thực hiện sát thực tế của tổ dân phố.

Đại hội chi bộ tạo được không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố, lòng tin của nhân dân đối với chi bộ được củng cố. Với kết quả của đại hội và quyết tâm thực hiện nghị quyết đã được đại hội nhất trí thông qua, trong nhiệm kỳ tới chi bộ sẽ giữ vững được danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tổ dân phố văn hoá xuất sắc, là một trong những chi bộ đóng góp được nhiều ý kiến về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất