Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An
Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng ở Nghệ An.

Mỗi kỳ sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ lần lượt cử một đảng viên chuẩn bị thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương để báo cáo, qua đó góp phần rèn luyện về khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin, khả năng diễn đạt trước tập thể, trau dồi kiến thức nâng cao khả năng tư duy cho đảng viên. Bên cạnh đó, các chi bộ còn phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên. Nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, những vấn đề tư tưởng mà chi bộ cần quan tâm, qua đó để trao đổi, động viên, giải quyết những tâm tư, tình cảm của đảng viên.

Việc đánh giá nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ của đảng viên tháng trước được thực hiện nghiêm túc, trong đánh giá đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân để chỉ đạo giải quyết. Biểu dương những đảng viên có việc làm cụ thể, thiết thực; đồng thời giáo dục, giúp đỡ, góp ý những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy. Phân công công tác cụ thể cho đảng viên, trong đó giao mỗi đảng viên thực hiện số lượng công việc, thời gian phải hoàn thành. Các chi bộ có hồ sơ, đảng viên có sổ ghi chép đầy đủ theo quy định. Hàng năm mỗi chi bộ kiểm tra việc ghi chép trong cuốn sổ tay của từng đảng viên. Phần thảo luận đã phát huy dân chủ tạo nên hầu hết đảng viên tham gia phát biểu; những ý kiến phù hợp được chi bộ ghi nhận đưa vào kết luận, những ý kiến trái chiều được chi bộ giải thích làm rõ từng vấn đề; không áp đạt chủ quan một chiều. Sau phần thảo luận, đồng chí bí thư tóm tắt ý kiến phát biểu và kết luận, những nội dung quan trọng thì chi bộ ban hành nghị quyết để chỉ đạo thực hiện.

Các chi bộ cũng đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, điển hình như chuyên đề đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày ngày 13-3-2012 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011-2015"; chuyên đề về thực trạng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị xã giáo toàn tòng Quỳnh Lưu; chuyên đề về những nội dung cần rút kinh nghiệm trong đại hội điểm, thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở cơ sở; một số nội dung rút kinh nghiệm đối với đại hội cấp trên cơ sở... Mỗi chuyên đề, các chi bộ đều giao cho một đảng viên chuẩn bị nội dung báo cáo, chi bộ thảo luận đi đến thống nhất và triển khai thực hiện.

Thời gian qua, các chi bộ còn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực. Đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tính chiến đấu, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại. Các chi bộ đã thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chuyên môn và các đoàn thể trong phòng. 100% các chi bộ hằng năm được đánh gia xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới ở Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng ủy xác định triển khai một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 10 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng sinh hoạt chuyên đề; gắn sinh hoạt chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khi cần thiết nên tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận đối với những chủ trương lớn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên do cấp trên chỉ đạo.

Sinh hoạt chi bộ cần có nội dung chính trị, tư tưởng cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tính giáo dục và chiến đấu, chấp hành đúng thủ tục, nguyên tắc, tiêu chuẩn sinh hoạt đảng. Khi sinh hoạt, mỗi đảng viên cần trung thực thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm chuẩn mực về đạo đức, lối sống của người đảng viên.

Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nắm chắc tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng; phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của đảng viên để đề xuất những mô hình mới, sáng kiến có giá trị. Trong đánh giá nhận xét đảng viên cần thực sự khách quan, công bằng, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; biểu dương kịp thời những ưu điểm, góp ý chân thành để đảng viên tự giác sữa chữa khuyết điểm. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất