Trăn trở công tác xây dựng đảng ở cơ sở
Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng ở cơ sở còn rất nhiều điều trăn trở. Việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ chưa chặt chẽ. Một số chi bộ không đề cập đến công tác chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt, không ít đảng viên thiếu tính tự giác trong việc tham dự học tập các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Sau mỗi lần học tập, khi viết bài thu hoạch, tỷ lệ bài sao chép hoặc dùng lại những bài đã viết cũ lên tới hơn phần nửa. Điều đáng lưu tâm là tỷ lệ đảng viên tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đảng bộ xã, thị trấn lại cao hơn các chi, đảng bộ cơ quan.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ chưa tốt, nhiều chi bộ cơ quan chưa phân biệt quy chế làm việc của cơ quan và quy chế hoạt động của chi bộ như thế nào. Cá biệt, qua kiểm tra, đã phát hiện có chi bộ thôn sử dụng quy chế hoạt động của chi bộ trường học để làm quy chế hoạt động của mình!


Cũng có ý kiến cho rằng, khung đánh giá, xếp loại chi bộ nông thôn là chưa hợp lý như vấn đề tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chẳng hạn. Ở chi bộ nông thôn, có nhiều đảng viên đi làm ăn xa, có nơi địa bàn dân cư rộng, nhiều đồng chí lớn tuổi, sức khỏe yếu, trình độ học vấn thấp nên việc tập hợp sinh hoạt đảng thường kỳ là khá khó khăn, số đảng viên tham dự thường chiếm tỷ lệ thấp. Ở một khía cạnh khác, đoàn kiểm tra các tiêu chí công nhận trong sạch vững mạnh nhiều khi lại quá chú trọng việc kiểm tra các việc mang tính thủ tục như việc ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Đối với chi bộ nông thôn, việc viết biên bản không có sự phân công rõ ràng, cách trình bày nội dung và năng lực viết cũng có nhiều hạn chế. Nếu không chú ý kiểm tra những vấn đề phản ánh thực chất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thì cách chấm điểm như thế đã gây nên thiệt thòi không nhỏ cho các đảng bộ xã, thị trấn.


Đảng ta khẳng định: “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, nhưng cần lưu ý “xây dựng” phải luôn luôn đi đôi với “chỉnh đốn” và “đổi mới” để năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được tiếp tục phát huy, góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sửa đổi lề lối làm việc và gắn bó mật thiết với nhân dân.

                                                       

Phản hồi (1)

Phạm Hưng Thạnh 15/08/2011

Tôi quan tâm đên công tác xây dựng Đảng ở cơ sở về vấn đề nâng cao hưởng thụ văn hóa. Trước nhất là báo chí. Hiện chỗ tôi báo Nhân Dân, báo đảng địa phương đã về tới chi bộ ấp. Song việc sử dụng như thế nào để có hiệu quả thì... Ở đây có hai vấn đề cần bàn: Một là ý thức tìm hiểu, học tập của mỗi đảng viên, hai là sự động viên khuyến khích của cấp uỷ. Chỉ khi nào lãnh đạo đảng các cấp coi đây là một trong yếu tố để năng cao nhận thức cho mọi đảng viên thì lúc đó mới có thể góp phần nâng cao chất lương của chi bộ cơ sở.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất