Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ
Qua hơn 4 năm thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương cũng như cấp uỷ các cấp đã có những văn bản chỉ đạo, tổ chức các buổi toạ đàm với bí thư chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hoặc sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư. Nhìn chung, nội dung sinh hoạt khá phong phú, thiết thực, cụ thể hóa được nhiệm vụ chính trị của chi bộ nên đã phản ánh được kết quả hoạt động của chi bộ trực thuộc cũng như chi bộ cơ sở. Đảng viên sinh hoạt đều hơn, nhiều đảng viên già yếu ở ấp, khóm tuy được miễn sinh hoạt nhưng khi có điều kiện cũng đến dự. Trước khi họp, chi uỷ chuẩn bị nội dung và phân công cấp uỷ viên phụ trách. Trong sinh hoạt, đảng viên thảo luận và ghi chép nội dung vào sổ tay đảng viên.

Tuy nhiên, nhiều chi bộ chưa thể hiện được chức năng lãnh đạo bằng nghị quyết, kế hoạch và sự thực hiện của đảng viên. Việc lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh chưa được quan tâm đúng mức.

Để thực sự nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ, chúng tôi có một số đề nghị như sau:

1- Cấp uỷ và đảng viên cần tiếp tục bồi đắp nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương.

2- Để làm cho các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả, các tổ chức cơ sở đảng cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo xây dựng các kế hoạch công tác phù hợp với các chi bộ.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng. Vì vậy, cần coi trọng xây dựng chi bộ vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, trước hết là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
                                                                                              


Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất