Bài học then chốt

40 năm đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm tháng qua đi nhưng ngày 30-4-1975 luôn in dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đây đất nước liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà.

Thời gian càng lùi xa, những bài học lịch sử của chiến thắng vĩ đại càng giàu thêm giá trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trong nhiều bài học, bài học về xây dựng Đảng vững mạnh, tiêu biểu trí tuệ, bản lĩnh, phẩm giá của dân tộc Việt Nam luôn nóng bỏng tính thời sự. Liệu nhân dân có bất chấp mọi hiểm nguy một lòng tin tưởng theo Đảng nếu Đảng không có đường lối đúng đắn, đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân trên hết? Liệu Đảng có thể phát huy cao độ lòng yêu nước của nhân dân, kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước nếu cán bộ, đảng viên của Đảng không tiên phong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh trên mọi trận tuyến, kể cả ở những nơi hiểm nguy nhất?  Trong những năm tháng khốc liệt, đầy biến động, Đảng đã kịp thời đưa ra đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn, chớp thời cơ, dẫn dắt toàn dân tạo nên những chuyển biến căn bản, đưa cuộc kháng chiến giành thắng lợi từng bước, tiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Niềm tin của nhân dân vào Đảng nhân lên sức mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh cũng như hòa bình. Được dân tin là được tất cả. Liệu Đảng có được dân tin nếu Đảng không làm tốt công tác cán bộ vốn là vấn đề then chốt của then chốt, không phòng chống được giặc nội xâm đang ngày đêm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng? Liệu chúng ta có thể đưa nền kinh tế vượt lên, tránh lệ thuộc, có đủ tiềm lực bảo vệ hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn chủ quyền nếu chúng ta không có đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất đạo đức tận tụy phục vụ lợi ích của dân, của nước?

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp toàn Đảng đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đây không chỉ là dịp nâng chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới mà còn là dịp Đảng sáng tạo, đổi mới tư duy, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đưa ra chủ trương, đường lối phát triển đất nước hợp quy luật, sát thực tiễn. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu mà còn là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ, những người trực tiếp tham mưu cho các cấp ủy đảng.

Phản hồi (1)

Lê Văn Biên 30/04/2015

Bài viết ngắn quá hay.Tuyệt nhất là được dân tin là được tất cả. Nhưng cũng thật nguy hiểm khi niềm tin của dân đang giảm sút nghiêm trọng. Cũng mong Đại hội XII của Đảng làm được cả hai việc: Đổi mới cán bộ và cơ chế.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất