Cán bộ lãnh đạo trẻ

Chỉ trong gần hai tuần qua, đảng bộ nhiều tỉnh, thành đã tổ chức đại hội và hoàn thành các nội dung đề ra. Đồng thời, lần đầu tiên trong nhiều nhiệm kỳ, một số cán bộ rất trẻ trúng cử vào ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư tỉnh, thành ủy thu hút quan tâm của dư luận xã hội với nhiều ý kiến khác nhau. Trong số cán bộ trẻ mới được bầu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, cùng 39 tuổi, là những bí thư tỉnh, thành ủy trẻ nhất hiện nay.

Nhìn chung, cán bộ trẻ trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ, lại giữ cương vị bí thư cấp ủy là điều đáng mừng. Không mừng sao được khi dù đã có rất nhiều nỗ lực phấn đấu của cấp ủy các cấp trong nhiều nhiệm kỳ, nhưng đến nay, chỉ tiêu về cấp ủy viên trẻ (15%) vào ban chấp hành vẫn không đạt? Không mừng sao được bởi xưa nay trong Đảng vẫn có tâm lý chưa tin tưởng vào lớp trẻ, cho rằng họ “chưa đủ độ chín” để giữ cương vị cao? Không mừng sao được khi có cán bộ lãnh đạo cho rằng không nên đặt vấn đề cán bộ là “con ai” khi đề bạt, mở ra khả năng thăng tiến của nhiều người sẽ không bị ảnh hưởng do lý lịch gia đình, trong không ít trường hợp đã làm mất đi những nhân tài? v.v…

Đáng mừng như vậy nhưng vì sao còn nhiều ý kiến băn khoăn? Có phải vì tư duy bảo thủ, trì trệ, chưa đổi mới, không muốn cán bộ trẻ được bố trí, sử dụng? Không. Băn khoăn là bởi người dân mới chỉ biết quá trình công tác, bằng cấp đạt được nhưng chưa được thấy những kết quả đóng góp cụ thể, nổi bật - đây là tiêu chuẩn cơ bản, quan trọng nhất để đánh giá, đề bạt - của những cán bộ này vào những lĩnh vực mà cán bộ đã từng làm việc. Băn khoăn là bởi tính cạnh tranh, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, trong bầu cử còn chưa rõ, chưa tạo được môi trường, cơ hội công bằng, bình đẳng cho tất cả cán bộ. Băn khoăn là bởi người dân chưa có kênh nào trực tiếp giám sát, tham gia trong quá trình thực hiện quy trình cán bộ của Đảng - một nội dung cơ bản, quan trọng khi dựa vào dân xây dựng Đảng. Cơ quan tổ chức khẳng định đề bạt cán bộ đúng quy trình nhưng dân chưa tâm phục, khẩu phục thì có nên cân nhắc, rà soát, xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh để có kết quả thực chất hơn?

Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành vẫn đang tiếp tục. Hy vọng ở những đại hội sắp tới, nhân dân được thấy trong số cán bộ trẻ được bầu vào cấp ủy, ban thường vụ, giữ chức vụ cao không chỉ có con các đồng chí cán bộ lãnh đạo mà có thêm cán bộ trẻ xuất thân từ nhiều tầng lớp nhân dân. Quan trọng hơn, những cán bộ được bầu vào cấp ủy phải là những người có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, được nhân dân tin tưởng. Đối với những đồng chí cán bộ trẻ đã được bầu giữ cương vị lãnh đạo quan trọng tại các tỉnh, thành, nhân dân kỳ vọng gia đình không chỉ là bệ phóng, điều kiện thuận lợi mà còn là yêu cầu, đòi hỏi các đồng chí thể hiện năng lực, phẩm chất, nói đi đôi với làm, phục vụ nhân dân, đất nước tốt hơn trên cương vị mới.

Kết quả, thành tích phục vụ nhân dân của cán bộ trẻ trên cương vị mới được giao sẽ là câu trả lời thuyết phục duy nhất đối với những băn khoăn hiện nay. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất