Mạch nguồn thắng lợi

Những ngày này cả nước hân hoan, hào hùng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.  

70 năm trước, hơn 20 triệu người dân Việt Nam nhất tề đứng dậy làm cuộc cách mạng đập tan xiềng xích nô lệ, giành lại chính quyền về tay nhân dân, lập nên chế độ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, thực hiện lý tưởng: Độc lập, tự do, hạnh phúc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được dẫn dắt, quy tụ, nhân lên gấp bội bởi Đảng Cộng sản Việt Nam giàu trí tuệ, vững bản lĩnh với lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Là tinh hoa trí tuệ Việt Nam, chỉ mới 15 tuổi với hơn 5.000 đảng viên nhưng với ý chí sắt đá, bất chấp hy sinh xương máu, đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia trên hết, bằng đường lối sáng suốt, chớp đúng thời cơ lịch sử ngàn năm có một, Đảng thu hút, nhen nhóm, thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong mỗi người dân, thiêu cháy nỗi nhục mất nước, không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà còn tạo thành nhiệt huyết của các thế hệ đánh đuổi mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc suốt 70 năm qua. Không có dân tin yêu nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che liệu Đảng có thể ngày càng lớn mạnh bất chấp kẻ địch lùng sục gắt gao, khủng bố suốt đêm ngày?

Là Đảng duy nhất cầm quyền, ngày nay Đảng lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi thành công, thất bại trên bước đường phát triển đều gắn với trách nhiệm của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Liệu Đảng có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu nếu trong Đảng còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... khiến nhân dân giảm niềm tin với Đảng?  

70 năm trước, chỉ với hơn 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cánh mạng Tháng Tám. Ngày nay với hơn 4 triệu đảng viên vì sao vẫn chưa thể thắng quốc nạn tham nhũng cùng với bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái, biến chất? Phải chăng quyền hạn mới chỉ gắn với trách nhiệm chính trị  mà chưa gắn với trách nhiệm pháp lý? Quyền lực chưa được kiểm soát chặt chẽ? Là đảng chân chính, bản lĩnh, trí tuệ, liệu Đảng có thể không nhận rõ được những yếu kém, tự đổi mới, chỉnh đốn vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, khôi phục niềm tin của dân với Đảng?

Nước sạch từ nguồn. Đảng có trong sạch, vững mạnh Nhà nước mới trong sạch, vững mạnh và từ đó mối quan hệ Đảng - Dân chặt chẽ, nhân dân tin Đảng, Đảng gắn bó với nhân dân. Đây cũng chính là mạch nguồn thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám. Đây cũng chính là một vấn đề quan trọng mà Đại hội XII của Đảng sẽ xác định những giải pháp khả thi.  

Phản hồi (3)

HaiAuNguyen 12/09/2015

Ý này hay nhất : "Phải chăng quyền hạn mới chỉ gắn với trách nhiệm chính trị mà chưa gắn với trách nhiệm pháp lý? Quyền lực chưa được kiểm soát chặt chẽ?"

Lương Đức 03/09/2015

Kết luận bài viết xác đáng. Mong Đại hội XII của Đảng vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" mà tập trung xây dựng Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh...

Dương Văn Tiến 02/09/2015

Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Ngày kỷ niệm không chỉ nói cái hay, cái đẹp, những thành tựu mà cần chỉ rõ điều chưa được cần khắc phục. Vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay là nạn tham nhũng hoành hành, từ đó khoảng cách giàu nghèo càng rõ, "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra" ngay trong đội ngũ những người có chung mục tiêu của Đảng. Nhân dân mất niềm tin với Đảng bởi có những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức quyền thu vén cá nhân lộ liễu, ngang ngược. Đại hội XII sẽ mang lại niềm hy vọng cho toàn Đảng, toàn dân với đường lối phát triển kinh tế rõ ràng, hiệu quả và căn bản nhất là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất