Là gốc của mọi công việc
Ngày 19 tháng 5 năm nay, nước ta kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Trong những di sản vô giá Người để lại cho chúng ta, những chỉ dẫn của Người về công tác cán bộ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Liệu có nhiệm vụ nào thành công không nếu nhiệm vụ đó được giao cho người thiếu đức, kém tài? Có phải vì thế mà Người khẳng định: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém và cán bộ là cái gốc của mọi công việc?

Là gốc của mọi công việc nên với tầm nhìn xa, trông rộng, Người căn dặn: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người và đào tạo cán bộ là công việc gốc của Đảng. Có phải vì thế mà từ khi chưa thành lập Đảng, Người đã mở lớp huấn luyện cán bộ ở nước ngoài, tự mình soạn và giảng những bài học về con đường làm cách mạng cho những thanh niên Việt Nam yêu nước và ngay khi đất nước mới bị chia cắt, Người đã chủ trương gửi con em miền Nam ra nước ngoài đào tạo để sau này là những hạt giống đỏ xây dựng quê hương?

Là gốc của mọi công việc nên cần đánh giá cán bộ khách quan, chính xác. Có phải vì thế mà Người chỉ rõ: Phải cân nhắc cán bộ cho đúng. Khi cân nhắc cán bộ phải xem xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy mến phục không. Nghĩa là phải xem xét uy tín cán bộ trước quần chúng đến mức độ nào. Nếu cân nhắc không cẩn thận không khỏi đem người chỉ nói mà không làm vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại. Cân nhắc cán bộ, phải vì công tác tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế công việc nhất định chạy? Và cho biết: Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế có tội với Đảng, có tội với đồng bào. Là người nhận lương của Đảng, Chính phủ làm đày tớ trung thành của nhân dân mà có tội với Đảng, với dân dù vô thức cũng khó được chấp nhận, không thể biện minh.  

Là gốc của mọi công việc, nên việc bố trí, sử dụng cán bộ đặc biệt quan trọng. Có phải vì thế mà Người chỉ dẫn cụ thể: Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo thì tài to hóa ra tài nhỏ. Người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được. Nếu không biết tùy tài mà dùng người chẳng khác gì thợ rèn bảo đi đóng tủ, thợ mộc bảo đi rèn dao. Lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo thì tài to hóa ra tài nhỏ? Sử dụng cán bộ đặc biệt quan trọng nên Người còn coi trọng việc tạo ra môi trường làm việc khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến, có gan phụ trách, có gan làm việc. Khi đã giao việc cho cán bộ phải để cho họ có quyền tùy cơ ứng biến mới có thể phát huy tài năng của họ, không nên sớm ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Người cho rằng ở đời ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu, ai cũng có khuyết điểm, có làm việc thì có sai lầm. Chúng ta không sợ sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Quan trọng là hễ thấy khuyết điểm là giúp họ sửa chữa ngay để vun trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ. Theo Người, môi trường làm việc tốt còn là thái độ thưởng phạt công minh, có thành tích thì khen, có khuyết điểm phải phạt.

Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Người luôn nóng bỏng tính thời sự. Nhìn lại công tác cán bộ của Đảng ta thời gian qua nhiều thành công nhưng không ít hạn chế, sai lầm. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng chính là dịp để mỗi cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu và cơ quan tham mưu công tác cán bộ cụ thể hóa tư tưởng, chỉ dẫn của Người vào việc lựa chọn đúng cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy khóa mới, để không “có tội với Đảng, có tội với đồng bào”. Đây là cách thiết thực nhất kỷ niệm Ngày sinh của Người.

Phản hồi (2)

Hồ Trọng Thảng 25/06/2015

"Cán bổ là gốc mọi thành công" vậy Đại hội Đảng khóa XII cần chọn cho được Ban chấp hành TW Đảng làm sao thực hiện cho được tư tưởng Bác Hồ về chọn lựa cán bộ và đúng như ĐC tổng bí thư TW Đảng đã nêu ra các tiêu chí ứng cử viên vào BCHTW Đảng. Tôi nghĩ tất tất phải có kê khai minh bạch tài sản coi đây là một điều kiện bắt buộc. Không một lý do nào trên 12 năm TW Đảng ra chỉ thị. Mà rồi chính mình không thực hiện...

Vũ Mạnh Hùng 19/05/2015

Bài viết không thấy điểm mới, nhưng hệ thống được tư tưởng của Người về cán bộ và công tác cán bộ chỉ trong một bài viết ngắn thấy nổi bật tài năng, nghệ thuật của Bác dùng cán bộ và thấy quá đầy đủ, chẳng cần thêm gì và cũng là cái giỏi của tác giả. Bác nói nhưng Bác làm được... Tôi cũng như tác giả mong Đại hội XII của Đảng chọn được người vì nước, vì dân vào cấp ủy khóa mới. Chỉ có như vậy, nước ta mới phát triển được bằng chị, bằng em.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất