Góp phần nhỏ trong niềm vui lớn

Những ngày này, cả nước trang trọng, hân hoan kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công - cuộc cách mạng long trời lở đất phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít, lật đổ chế độ thuộc địa phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á -  Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là trang sử vàng, dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Là niềm vui lớn của dân tộc Việt Nam không chỉ những ngày đầu dựng nước mà trong suốt 70 năm qua và các thế hệ mai sau.

Trong niềm vui lớn của cả dân tộc hôm nay, các thế hệ những người làm Tạp chí Xây dựng Đảng phấn khởi kỷ niệm 50 năm (tháng 8-1965 - tháng 8-2015) Tạp chí ra số đầu tiên. Là Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí đã góp phần nhỏ trong niềm vui lớn của toàn Đảng và cả dân tộc. Trong suốt 50 năm xây dựng, cống hiến, phát triển, trưởng thành, dù trong hoàn cảnh gian khó của các cuộc kháng chiến chống ngoại bang xâm lược hay trong điều kiện có nhiều thuận lợi thời bình, Tạp chí luôn luôn:

Là công cụ tuyên truyền, hướng dẫn hiệu quả của Trung ương Đảng nói chung và Ban Tổ chức Trung ương nói riêng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, bảo vệ chính trị nội bộ.  

Là địa chỉ tin cậy, người đồng chí thân thiết, gần gũi của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên  khi cần giải quyết những vướng mắc, khi cần trao đổi ý kiến về những vấn đề, tình huống nảy sinh.

Là nguồn kinh nghiệm phong phú, dồi dào từ thực tiễn cuộc sống sôi động của các tổ chức đảng trên khắp mọi miền đất nước, từ những tấm gương đảng viên tận tụy, trách nhiệm vì lợi ích chung.

Là tiếng nói phản biện sắc sảo, có tính chiến đấu đối với những quan điểm sai trái, những vấn đề, sự kiện được dư luận quan tâm.

Là người bạn đồng cảm, sẻ chia không chỉ  tâm tư, tình cảm mà cả những vấn đề bức xúc, bất cập cần phương pháp hóa giải thấu tình, đạt lý trong sinh hoạt đảng.   

Làm được như vậy là do Tạp chí luôn được chỉ đạo sâu sát, quan tâm, dìu dắt bởi các thế hệ Lãnh đạo Đảng mà trực tiếp là Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương từ xác định tôn chỉ, mục đích đến xây dựng lực lượng, tạo điều kiện về cơ chế hoạt động, cơ sở vật chất; các vụ, đơn vị trong Ban luôn hợp tác, cộng đồng trách nhiệm. Là do Tạp chí luôn là một tập thể gắn kết bởi nhiều thế hệ những cán bộ, phóng viên, biên tập viên sáng tri thức, giàu tâm huyết, tận tụy, yêu nghề, có trách nhiệm, luôn tin tưởng phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân. Là do Tạp chí có đội ngũ cộng tác viên phong phú, trí tuệ, thân thiết, thủy chung luôn sát cánh cùng Tạp chí trong suốt chặn đường dài phát triển lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn. Là do Tạp chí được đông đảo bạn đọc nhiệt tình ủng hộ, chia sẻ, góp ý phê bình xây dựng, khuyến khích, động viên.

Góp phần nhỏ trong niềm vui lớn 70 năm độc lập, tự do, hạnh phúc của đất nước, dân tộc, những người làm Tạp chí Xây dựng Đảng, nguyện tận tâm, tận trí phấn đấu xây dựng Tạp chí luôn xứng đáng là cẩm nang, là trường dạy nghề xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, là người thầy, người bạn đồng hành, người thắp lửa...được bạn đọc thân thiết suy tôn.      

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất