Ban Nội chính Trung ương nên được tổ chức như thế nào?

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Không thành lập ban chỉ đạo tỉnh, thành phố về phòng, chống tham nhũng; tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Lập lại Ban Nội chính Trung ương, thực hiện chức năng một ban đảng và là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lập ban nội chính ở các tỉnh ủy, thành ủy, giao Bộ Chính trị quyết định cụ thể. Quyết định này thể hiện quyết tâm mới của Đảng về phòng chống tham nhũng.

Với kinh nghiệm tham gia Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 6(2) và 14 năm làm việc ở Ban Nội chính Trung ương trước đây và với ý thức xây dựng Đảng, tôi xin có một số ý kiến sau:

1- Với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương cần tập trung vào khâu trọng tâm tham mưu giúp Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phòng chống tham nhũng, tránh rải mành mành, phân tán công việc. Tập trung nghiên cứu, phát hiện, xác minh, tổng hợp thông tin về những vụ tham nhũng trọng điểm để tham mưu chính xác, giúp Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm minh tạo bước đột phá, làm trong sạch Đảng, lấy lại niềm tin của nhân dân.

Ví dụ: Cần có đủ thẩm quyền, nguồn lực xác minh, chuẩn bị chu đáo thông tin, có chứng cứ rõ ràng về những vụ tham nhũng lớn, những cá nhân có sai phạm, trong đợt tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

-  Làm rõ sự minh bạch trong việc kê khai tài sản.

- Làm rõ về ưu điểm, khuyết điểm, sai phạm về phẩm chất, đạo đức của các thành viên.

- Về  trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý ở lĩnh vực được phân công.

- Kết luận (đúng, sai) sau khi thực hiện tự phê bình và phê bình.

- Kế hoạch sửa chữa sai phạm của tập thể và cá nhân.

2- Bộ máy tổ chức của Ban Nội chính Trung ương cần tinh, gọn, gồm những cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh, có phẩm chất trong sạch.

Tổ chức bộ máy nên có:

- Vụ theo dõi các vụ tham nhũng trọng điểm.

- Vụ theo dõi pháp luật phục vụ chống tham nhũng.

- Vụ nghiên cứu, thu thập thông tin về tham nhũng và đơn thư khiếu tố, khiếu nại về tham nhũng.

 - Văn phòng ban.

Về cán bộ:

Tiêu chí: Là những cán bộ có tâm huyết với sự nghiệp của Đảng, với chỉnh đốn Đảng, đặc biệt có thái độ kiên quyết, dũng cảm chống tham nhũng, phẩm chất trong sáng, có trí tuệ, bản lĩnh, trong sạch.

Lãnh đạo Ban nên gồm 1 trưởng ban và 3 phó trưởng ban.

Không nên nhập bộ phận văn phòng phòng chống tham nhũng cũ với 2 vụ nội chính (vụ Pháp luật, Vụ theo dõi ngành, các địa phương của Văn phòng Trung ương hiện nay). Nên giao trách nhiệm cho Trưởng ban Nội chính mới được lựa chọn trong số 117 cán bộ hiện có lấy 50 người có đủ tiêu chí trên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Không nên lấy cán bộ sắp nghỉ hưu ở các ban khác chuyển sang.

Ban Nội chính Trung ương được Bộ Chính trị ra quyết định thành lập, được giao đủ thẩm quyền, có cơ chế làm việc tương xứng với nhiệm vụ được giao; được phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kiểm tra, giám sát các thành viên từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trở xuống về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, từ Trưởng ban đến cán bộ, đảng viên của Ban chịu sự kiểm soát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lựa chọn, bố trí cán bộ, đặc biệt đối với lãnh đạo (trưởng ban, các phó trưởng ban, các vụ trưởng, chuyên viên cao cấp…) đủ phẩm chất, năng lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời Đảng, Nhà nước có chính sách bảo đảm vật chất, động viên tinh thần để cán bộ yên tâm, trong sáng làm việc.

Phản hồi (3)

phạm phú thao 02/01/2013

rất hoan nghênh đồng chí Nguyễn Bá Thanh vào ban nội chính trung ương.

phạm Thông 13/06/2012

Chống tham nhũng là việc vô cùng khó khăn hiện nay. Ban Nội chính có chức năng tham mưu cho Trung ương về vấn đề này. Để phát huy được chức năng đó cần phải có những qui định về quyền hạn và quyền lợi "đặc biệt" của cá nhân vầ cơ quan Ban; cần có con người đã được tinh lọc thật sự về phẩm chất; có tài năng, nhất là chuyên môn kinh tế. Tôi đề nghị không chọn những người chỉ có kiến thức chung chung về chính trị mà phải có khả năng tính toán về kinh tế, có kiến thức vĩ mô và vi mô về kinh tế, có khả năng phân tích về kinh tế đơn thuần và kinh tế-chính trị của một hiện tượng kinh tế-xã hội nhất định trên tinh thần vì Tổ quốc, vì dân tộc này. Có cơ cấu được đội ngũ như vậy thì mới hy vọng tham mưu có kết quả tốt trong tham mưu chống tham nhũng cho TW.

Trần Bá Duy 11/06/2012

Theo tác giả Ngô Minh Giang thì cơ cấu của Ban Nội chính chỉ bao gồm các vụ chức năng sau: - Vụ theo dõi các vụ tham nhũng trọng điểm. - Vụ theo dõi pháp luật phục vụ chống tham nhũng. - Vụ nghiên cứu, thu thập thông tin về tham nhũng và đơn thư khiếu tố, khiếu nại về tham nhũng. - Văn phòng ban. Nếu chỉ cơ cấu như vầy thì Ban Nội chính chỉ là một cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng. Trong khi theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI thì Ban Nội chính Trung ương vừa là một Ban Đảng vừa là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Nhưng vậy nếu theo như đề xuất của tác giả thì Ban Nội chính mới chỉ thực hiện được một chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, còn chức năng của một Ban Đảng thì chưa có. Vì ngoài nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thì Ban Nội chính còn phải thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính. Nên cần phải bổ sung thêm một số vụ chức năng khác, mới có thể thực hiện chức năng một Ban Đảng.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất