Coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ở Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Đảng ủy chỉ đạo Đoàn trường, Hội sinh viên trường xây dựng kế hoạch  triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ Bắc Giang và của Trung ương, học tập và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh; lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới. Công tác giáo dục truyền thống được tăng cường thông qua việc phối hợp với các phòng, khoa, tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức nhiều hoạt động cấp trường, liên chi đoàn, chi đoàn nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, của Đoàn, Hội, tổ chức có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc vận động, các cuộc trao đổi, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, thiết thực từ chi đoàn thu hút đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức thành lập các nhóm nòng cốt tham gia dự án an toàn giao thông cho thanh niên với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: tổ chức diễn đàn “thanh niên với văn hóa giao thông”, giải bóng đá “Sinh viên sống lành mạnh”, hội thảo “Nâng cao hiệu quả mô hình cổng trường An toàn giao thông”, các buổi tập huấn về không uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng bằng các cuộc thi phòng làm việc văn minh, ký túc xá văn minh. Thực hiện tốt các nội quy, quy định của Nhà trường nói chung, khu ký túc xá nói riêng, xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp. Đoàn trường đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các công trình thanh niên, phần việc thanh niên cụ thể. Triển khai đi vào chiều sâu nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đặc biệt là giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng cách mạng cho thanh niên của Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang đã góp phần tạo dựng lớp sinh viên có nhận thức tốt, có bản lĩnh chính trị cao, ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, xung phong, tình nguyện của những thế hệ thanh niên lớp trước, trong đó có những đoàn viên ưu tú, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong nhiều hoạt động của Nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng ở Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang vẫn còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo triển khai một số hoạt động còn thiếu sát sao, công tác kiểm tra, đánh giá có lúc chưa kịp thời và nghiêm khắc nên một số hoạt động có hiệu quả không cao; chưa nắm bắt một cách đầy đủ, kịp thời những tâm tư, tình cảm, thái độ chính trị của toàn thể đoàn viên sinh viên; một bộ phận sinh viên chưa ham học, còn tỏ ra thờ ơ với phong trào đoàn…

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, đổi mới phương pháp giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên phù hợp với tâm lý, đặc điểm của sinh viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị theo hướng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học cùng với việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng các giờ thảo luận; đổi mới cách thức tổ chức ôn tập cũng như kiểm tra đánh giá sinh viên; gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp học chính khóa với các hình thức ngoại khóa.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy lý luận chính trị, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức chuyên môn cũng như khả năng sư phạm. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên về trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng.

Ba là, đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ như: câu lạc bộ triết học, phát thanh học đường, câu lạc bộ văn nghệ, thời trang, bóng đá, cầu lông, dã ngoại, võ thuật. Triển khai đồng bộ các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng như: sinh hoạt chính trị đầu năm, chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập 6 bài lý luận cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức cuộc thi hùng biện tìm hiểu về lý luận Mác - Lênin, thi kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên theo chủ đề, chủ điểm từng tháng với các nội dung: giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” của nhà trường, giáo dục lý tưởng sống cho đoàn viên, sinh viên. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, khen thưởng kịp thời những sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong phong trào Đoàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất