Thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với cấp ủy các huyện biên giới ở Đắk Lắk
Cán bộ BĐBP Đắk Lắk thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên; tỉnh có 73,4 km đường biên giới với nước bạn Căm-pu-chia, thuộc 2 huyện biên giới Ea Súp và Buôn Đôn, với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Nhận thức yêu cầu quan trọng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh khu vực biên giới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Ban Thường vụ Huyện uỷ Buôn Đôn và Huyện uỷ Ea Súp xây dựng quy chế phối hợp, thống nhất một số chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Từ năm 2008, Đảng uỷ BĐBP tỉnh cùng Huyện uỷ Buôn Đôn và Ea Súp đã ký kết quy chế, duy trì nghiêm túc công tác phối hợp, trao đổi, thống nhất các biện pháp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên khu vực biên giới. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt việc bàn giao và quản lý đường biên mốc giới, việc giao nhận đất theo kết quả phân giới cắm mốc. Huyện ủy các huyện biên giới thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn biên giới, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng đồn biên phòng (ĐBP) trong phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng. Phối hợp chỉ đạo xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố thế trận lòng dân, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động đối với các chi bộ thôn, buôn biên giới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, buôn các xã biên giới, các tổ chức đảng ở ĐBP đã giới thiệu được 30 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn thuộc đảng bộ các xã biên giới.

Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã lãnh đạo các ĐBP làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã biên giới thực hiện tốt mô hình BĐBP tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn các xã biên giới  gồm: 6 giếng khoan cung cấp nước sạch cho các hộ dân, 12 căn nhà đại đoàn kết, 1 phòng khám quân dân y kết hợp. Các ĐBP đã giúp dân lao động sản xuất được 722 ngày công, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị 4 xã biên giới, củng cố 32 chi bộ; củng cố các tổ chức công an, dân quân, hội phụ nữ, hội nông dân và các thôn, buôn… hoạt động hiệu quả. Tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí được 2.385 lượt người, trị giá 70 triệu đồng. Cùng với đó lực lượng BĐBP đã cử 111 lượt CBCS, huy động hàng chục lượt phương tiện tham gia giúp nhân dân ứng phó với tình hình lụt bão trên địa bàn các xã biên giới, tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2.100kg gạo, 14 triệu đồng cho nhân dân bị thiệt hại trong đợt lũ 2013 trên địa bàn huyện EaSup.

Qua quá trình triển khai thực hiện quy chế phối hợp, các cấp uỷ đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, Đảng uỷ BĐBP tỉnh các chủ trương, chính sách về xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: việc duy trì trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến công tác biên phòng và một số chủ trương của các huyện liên quan đến biên giới có nội dung chưa kịp thời và phối hợp chưa chặt chẽ. Vai trò tham mưu của đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền xã biên giới trong phát triển kinh tế xã hội còn chưa thực sự chủ động và hiệu quả. Sự phối hợp công tác giữa các xã biên giới với các đồn biên phòng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương, nhất là trong giải quyết những vấn đề nảy sinh ở địa phương có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian tới, Đảng uỷ BĐBP và cấp ủy các huyện xác định tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đảng ủy BĐBP tỉnh và huyện ủy các huyện biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ biên giới. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch.

2. Duy trì việc thông tin, trao đổi tình hình, nhất là những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các chủ trương phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã biên giới. Chủ động phối hợp, thống nhất các biện pháp trong quản lý, trong công tác phân giới cắm mốc và tham mưu xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xoá đói, giảm nghèo; phát huy hiệu quả các dự án, mô hình, việc làm của BĐBP giúp dân trên địa bàn các xã biên giới

3. Thực hiện tốt chủ trương giới thiệu đảng viên ĐBP về tham gia sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, buôn thuộc đảng  bộ các xã biên giới; phối hợp giới thiệu cán bộ, đảng viên về ứng cử, tham gia cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thường xuyên thông báo cho cấp uỷ và chỉ huy các ĐBP các chủ trương phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương, tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, buôn biên giới.

4. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tăng cường công tác phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đồn biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo cấp uỷ các xã biên giới thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy các đồn biên phòng.

5. Coi trọng sơ, tổng kết, đánh giá kết quả  việc phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với cấp ủy các huyện biên giới, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, đề ra giải pháp tiếp tục lãnh đạo. Nghiên cứu, bổ sung quy chế phối hợp cho sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và những yêu cầu trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất