Đảng bộ xã Diên Phú lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ xã Diên Phú đã lập ban chỉ đạo xây ở các thôn và thành lập 6 tổ khảo sát thực trạng theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện công tác truyên truyền vận động nhân dân và tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả khảo sát thực tế, xã mới đạt được 12/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sau khi UBND TP Pleiku phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xã Diên Phú đã họp dân và niêm yết công khai sơ đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 – 2015. Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là bước đầu tiên quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, UBND xã xây dựng các bản panô, áp phích cổ động trực quan, in ấn nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp phát cho từng hộ gia đình, tổ chức tuyên truyền tại các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể, giao ban sơ kết tổng kết hằng năm…Thường xuyên tuyên truyền trên Đài truyền thanh của xã về mục đích, ý nghĩa chương trình xây dựng nông thôn mới để nhân dân nhận thức đúng, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng hằng năm được đầu tư và nâng cấp, đã xây dựng 3 nhà văn hoá thôn, xây dựng 2 nhà tình thương, 1 nhà tình nghĩa, 3 nhà cho hộ nghèo, đầu tư xây dựng gần 2.700 m đường giao thông nông thôn, xây dựng 31 cụm điện đường chiếu sáng, đầu tư xây dựng 42 căn nhà theo tiêu chí nông thôn mới và 3000 m tường rào, lắp đặt 1 trạm biến áp cao thế và hạ thế, gần 20 đường dây hạ thế phục vụ cho tưới cà phê và cây tiêu với tổng chiều dài trên 15 km, đáp ứng nhu cầu dùng điện phục cho sản xuất nông nghiệp trên 98% diện tích.

Đã vận động được 179 hộ dân trên trục đường Trần Nhật Duật và đường Hoàng Sa đăng ký với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị thu gom rác thải. UBND xã phối hợp với Phòng kinh tế UBND Thành phố và các doanh nghiệp tổ chức 7 lớp tập huấn cho 420 lượt người hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và các doanh nghiêp trên địa bàn, huy động nguồn lực qua 3 năm (2011- 2013) với tổng kinh phí là gần 250 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 133 tỷ đồng; ngân sách xã đầu tư 316 triệu đồng; vốn doanh nghiệp và lồng ghép các chương trình 50 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và thành phố 65 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng trạm y tế xã, nhà làm việc khối đoàn thể, cải tạo nâng cấp sân thể thao của xã, xây dựng hàng rào, sân chơi có mái che trường mầm non, các công trình cho phục vụ dạy và học trên đia bàn xã như xây dựng Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, mở rộng nâng cấp đường Trần Nhật Duật, xây dựng trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Diện mạo nông thôn mới của xã Diên Phú đổi thay từng ngày theo hướng phát triển bền vững, xã không còn hộ nghèo, hoàn thành Chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân thực hiện tốt, trạm y tế được đầu tư xây dựng và đạt chuẩn về y tế.  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đạt kết quả cao, có 6/6 thôn đạt khu dân cư văn hoá và trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, giao quân đạt 100%, quản lý tốt quân dự bị động viên, hoàn thành tốt công tác huấn luyện lực lượng dân quân và được cấp trên công nhận tình hình an ninh nông thôn đạt loại I. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đảm bảo về số lượng, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó có trình độ đại học đạt 35%, đảm bảo thực hiện hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở các thôn được chú trọng, đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ năng lực, tâm huyết trong việc triển khai, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Diên Phú, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ xã và các chi bộ thôn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã với UBND xã và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo nên sự đồng thuận của nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền quyết tâm khắc phục những khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hai là, trong quá trình tổ chức thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện lồng ghép với các phong trào lớn của địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết vướng mắc của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Mọi việc phải được nhân dân bàn bạc, thống nhất theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”; đồng thời công khai minh bạch kinh phí các công trình sau khi xây dựng xong.

Bốn là, phát huy và nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hằng năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất