Công tác xây dựng TCCSĐ vùng dân tộc thiểu số của Đảng bộ thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng)
Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng)
Từ kết quả...

Trong những năm qua, Đảng bộ TP. Bảo Lộc luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung vào những thôn, buôn, tổ dân phố có số lượng đảng viên ít. Thành ủy đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Tổ chức các lớp quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo cho các TCCSĐ trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Thành uỷ chỉ đạo chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước...

Bên cạnh việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, cấp ủy cơ sở đã phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con để tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Các thôn, buôn, tổ dân phố đã có nhiều chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ, nội dung bám sát tình hình thực tế ở địa phương, việc ra nghị quyết đã tập trung nhiều giải pháp cho việc phân công đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Từ kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên những năm trước đây, Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo việc tạo nguồn phát triển đảng viên là những người tiên tiến xuất sắc trong công nhân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên và cán bộ cơ sở theo phương châm lấy chất lượng làm chính, cảnh giác đề phòng những phần tử cơ hội, phản động chui vào Đảng. Từ năm 2010 đến năm 2015 toàn Đảng bộ đã kết nạp mới được 800 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên là người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số là 77/4.318 đảng viên toàn thành phố, chiếm tỷ lệ 1,8%.

Song song với việc đẩy mạnh kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức đảng tại các thôn, buôn, tổ dân phố. Qua đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Hiện nay, đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia đại biểu HĐND các cấp: HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 có 1/35 đại biểu chiếm tỷ lệ 2,9%, HĐND phường, xã có 6/316 đại biểu chiếm tỷ lệ 1,0%. Đảng viên dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên thuộc 5 thôn, buôn, tổ dân phố là 14/17 (thôn Đạ Nghịch - Lộc Châu: 2; buôn Sô Ven, B’Lao Sre - B’Lao: 7; thôn Nausri - Lộc Nga: 4 và tổ dân phố 9 - Lộc Sơn: 1), còn 1 đảng viên là người dân tộc thiểu số thuộc thôn Nga Sơn - Lộc Nga hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Quân sự - xã Lộc Nga. Tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số thuộc 6 thôn, buôn, tổ dân phố hiện đang sinh hoạt tại 14 thôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, các khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt đều thực hiện khá tốt chương trình giảm nghèo, số hộ nghèo hằng năm giảm rõ rệt. Bên cạnh đó các khu dân cư đều góp phần tham gia thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động (xã Lộc Châu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và xã Lộc Nga đã được ban chỉ đạo, UBND thành phố thẩm tra đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015).100% các khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt đều đạt khu dân cư văn hóa nhiều năm liền. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu dân cư luôn được giữ vững.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, một số đơn vị, cơ quan tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các buôn dân tộc; đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng xã nông thôn mới, phường phát triển toàn diện, tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ hằng năm ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng, sát với tình hình thực tế. Qua đánh giá hằng năm, số TCCSĐ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực và luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

...Đến kinh nghiệm

Một là, phải nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng là đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đồng thời nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bà con vùng đồng bào dân tộc. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống lại chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Hai là, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch cho phù hợp với tình hình dân tộc ở địa phương và tổ chức thực hiện; coi trọng công tác phát hiện bồi dưỡng quần chúng là người dân tộc, nhất là những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ điều kiện kết nạp vào Đảng, mạnh dạn bố trí giữ các chức vụ ở thôn, xóm, chi hội là người dân tộc thiểu số để làm lực lượng nòng cốt.  

Ba là, quan tâm giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi cộm của địa phương, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, xúi giục, lối kéo…  

Bốn là, cần quan tâm chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao trình độ dân trí. Tổ chức và thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất