Thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế ở Đảng bộ phường Giếng Đáy (TP. Hạ Long)

                 
Đồng chí Hồ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy thông tin về kết quả thực hiện Đề án 25 của phường.

Thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) theo Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28-12-2014 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy phường Giếng Đáy đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ để xây dựng nghị quyết chỉ đạo thực hiện, đồng thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại diện các chi bộ, các tổ chức chính trị- xã hội, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố, tổ trưởng tổ dân cư. Phổ biến các mô hình tinh giản bộ máy, biên chế để nắm bắt tư tưởng, qua đó tiếp thu những đề xuất, góp ý của cán bộ, công chức phường và các khu phố liên quan đến việc thực hiện Đề án. Một số mô hình tinh giản bộ máy, biên chế được xây dựng như sau: Bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường; công chức văn phòng - thống kê kiêm phó chủ tịch hội phụ nữ; công chức tài chính kế toán kiêm phó bí thư đoàn thanh niên; chỉ huy trưởng quân sự phường kiêm phó chủ tịch hội cựu chiến binh; công chức văn hóa - xã hội kiêm công tác phát thanh. Đối với cán bộ không chuyên trách khu phố: bí thư đồng thời là trưởng khu phố; bí thư đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận; tổ trưởng dân phố đồng thời là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố.

Trước khi thực hiện Đề án, cấp phường ở Giếng Đáy được giao tổng biên chế 25, cán bộ không chuyên trách 19, hợp đồng 10. Ở các khu phố, có 24 người là bí thư chi bộ, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận. Sau khi triển khai Đề án, ở cấp phường đã tinh giản còn 23 biên chế, trong đó thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường, tiết kiệm 80 triệu đồng/năm; phó chủ tịch HĐND phường kiêm phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc, tiết kiệm được 8,9 triệu đồng/năm; công chức văn phòng - thống kê kiêm phó chủ tịch hội phụ nữ, tiết kiệm được 8,9 triệu đồng/năm; thực hiện thanh lý 3 hợp đồng (tạp vụ, nấu ăn, phát thanh viên), tiết kiệm được 41 triệu đồng/năm… Đối với các khu phố, sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng khu phố ở 3 khu, giảm được 3 người, tiết kiệm gần 27 triệu đồng/năm.

Trong năm 2015, Đảng ủy phường Giếng Đáy tiếp tục chỉ đạo hợp nhất chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận đối với 5 đồng chí và các chức danh khác theo quy trình. Qua hơn 1 năm triển khai, thực hiện Đề án 25 ở Đảng bộ phường Giếng Đáy cho thấy: Việc tinh giản bộ máy, biên chế đã giúp thu gọn các đầu mối, qua đó làm cho hệ thống chính trị ở phường bớt cồng kềnh, giảm hội họp. Việc kiêm một lúc nhiều chức danh giúp cán bộ chủ động, tự giác trong công việc, tránh được sự trông chờ, ỷ lại, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân. Việc thực hiện Đề án 25 cũng trở thành một giải pháp quan trọng nhằm rèn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc, thuận lợi cho công tác luân chuyển cán bộ sau này. Đặc biệt, tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể để đầu tư cho phát triển, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự quản của địa phương.

Tuy nhiên, theo đồng chí Hồ Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy cho biết, quá trình thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, hợp nhất các chức danh ở phường Giếng Đáy cũng đứng trước một số thách thức, khó khăn: Việc kiêm nhiệm nhiều việc nếu giao không đúng người, đúng việc sẽ gây phản ứng ngược, dẫn đến công việc bê trễ, vượt quá khả năng quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Đối với một số người đứng đầu đơn vị, khu phố, thực hiện hợp nhất, kiêm nhiều chức danh cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến độc đoán, gia trưởng, áp đặt ý chí chủ quan trong công việc.

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện việc tinh giản bộ máy, biên chế theo Đề án 25, Đảng ủy phường Giếng Đáy chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Đề án 25 của Tỉnh ủy Quảng Ninh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động từ cấp phường đến các khu phố, tổ dân cư. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến phản hồi của các tầng lớp nhân dân để điều chỉnh phương pháp, cách làm cho phù hợp.

Hai là, tiếp tục tiến hành rà soát các đầu mối, nghiên cứu, triển khai thêm một số mô hình hợp nhất các chức danh ngoài các mô hình hiện có. Kiên quyết tinh giản, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực. Hằng năm tiến hành tổng kết, đánh giá việc triển khai Đề án 25 để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Ba là, phát huy vai trò của người đứng đầu, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy. Việc tinh giản bộ máy, biên chế liên quan mật thiết đến vấn đề lợi ích và ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, do vậy trong công tác triển khai thực hiện, người đứng đầu cần công tâm, khách quan, thận trọng, khéo léo, lựa chọn đúng người, đúng việc để phân công công việc hợp lý, hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất