Đảng bộ 22 năm liên tục trong sạch vững mạnh
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ cán bộ và nhân dân xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh (6-2008).

Khánh Thành là xã nằm ở phía đông nam huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm huyện 15km, diện tích tự nhiên 7,6 km2; dân số 8.902 người, có 12% dân số theo Thiên Chúa giáo.
Đảng bộ hiện có 390 đảng viên, sinh hoạt tại 27 chi bộ, trong đó có 19 chi bộ xóm. Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng,
Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh 22 năm liên tục (1988-2010). Nhiệm kỳ 2000-2005, Tỉnh uỷ Ninh Bình tặng cờ “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; UBND Tỉnh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc 15 năm đổi mới (1992-2007)”...

Một kỷ niệm
phấn khởi, tự hào ghi vào lịch sử Đảng bộ là ngày 7-6-2008 Đảng bộ, nhân dân xã Khánh Thành vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về thăm, làm việc tại địa phương.

Tự hào với thành tích của Đảng bộ, đồng chí Phạm Văn Dân, Bí thư Đảng uỷ  xã  Khánh Thành trao đổi và rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo sau:

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội
. Trong những năm qua, xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng bộ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng theo hướng: Phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ (nông nghiệp 40%, tiểu thủ công nghiệp 35%, dịch vụ 25%); tích cực chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích phát triển kinh tế hộ thành các doanh nghiệp, tổ hợp, trang trại và đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; coi trọng công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường theo quy hoạch…

Kết quả, năng suất đạt 128-130 tạ/ha năm 2010. Sản xuất vụ đông đang trở thành vụ chính và là đơn vị dẫn đầu toàn huyện về diện tích và giá trị. Vụ đông năm 2010, đã có 80% diện tích 2 lúa được trồng đậu tương, dưa bao tử, ngô bao tử xuất khẩu, đạt giá trị 16-17 triệu đồng/ha. Lương thực đạt 800kg/người/năm, lương thực không chỉ đủ ăn, có dự trữ và trở thành hàng hoá xuất khẩu. Đảng bộ, chính quyền xã cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Hiện đã có 1 doanh nghiệp tư nhân sản xuất gạch tuy-nen, công xuất 20 triệu viên/năm, thu hút 200-250 lao động, thu nhập bình quân 1,8-2,5 triệu đồng/người/tháng; 4 xí nghiệp may công nghiệp với 300 lao động, thu nhập bình quân 1,5-2 triệu đồng/người/tháng; 22 hộ và 1 tổ hợp sản xuất nấm với 120 lao động có giá trị thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm; 1 công ty xe khách tư nhân với 16 xe khách hoạt động khắp cả nước; 32 trang trại chăn nuôi lợn, nhím, hươu ... thu hút hàng trăm lao động, lãi bình quân 100-150 triệu đồng/ trang trại/năm. Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ngày càng tiến bộ, tổ chức tốt 6 khâu dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Quỹ tín dụng nhân dân xã hoạt động khá hiệu quả, đã làm tốt dịch vụ vốn cho xã viên phát triển sản xuất, doanh số cho vay 5 năm (2005-2009) đạt 84 tỷ đồng, dư nợ các ngân hàng đến nay gần 45 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,5%; thu nhập bình quân đầu người 11,3 triệu đồng/năm.

Quan tâm lãnh đạo phát triển văn hoá, xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm xá xã đều đạt chuẩn quốc gia. Đối với nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, Đảng uỷ chỉ đạo mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trực tiếp giúp các hộ nghèo, cận nghèo bằng các biện pháp tạo việc làm cho người lao động, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích vay vốn, giúp đỡ vốn. Năm 2005 toàn xã có 9,6% hộ nghèo, đến năm 2010 giảm còn 6,9%. Cơ sở hạ tầng cơ bản hoàn thành, 18/19 xóm có nhà văn hoá, hiện đang thi công nhà máy nước sạch với giá trị 29 tỷ đồng. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Coi trọng lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước hết tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, MTTQ, ban chấp hành các đoàn thể, ban quản lý các hợp tác xã nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, chi uỷ các chi bộ, trưởng xóm và chi hội trưởng các đoàn thể đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ xác định công tác cán bộ là yếu tố quyết định sự nghiệp đổi mới của xã. Trong 4 nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ. Các chức danh đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị. Coi trọng công tác đánh giá cán bộ, trên cơ sở đó bố trí theo quy hoạch. Thông qua Điều lệ Đảng, Điều lệ các đoàn thể, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND và các đoàn thể để quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, hội viên. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cũng như bình xét, xếp loại cuối năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và các chi bộ; coi trọng công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, được xử lý nghiêm minh, kịp thời. Đồng thời thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị.
Đảng bộ xã Khánh Thành đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng, đoàn kết;  có tính kế thừa và phát triển; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất